3 svar
132 visningar
KriAno är nöjd med hjälpen!
KriAno 285
Postad: 3 sep 2019

Vad menade Karl Marx med den materialistiska historieuppfattningen?

Hej,

Jag försöker förstå den materialistiska historieuppfattningen. Läser att Karl Marx menade att produktionskrafterna (metoder och tekniska hjälpmedel) i utgångsläget var i harmoni med den sociala organisationen ( betyder det samhället?).

Produktionskrafterna förändras ständigt och utsugningen ökar, till sist gör proletärerna revolution så att den sociala organisationen återigen kommer i harmoni med produktivkrafterna. Till sist skulle det klasslösa samhället bildas.

Vad innebär det att: produktionskrafterna är i harmoni med den sociala organisationen??  På vilket sätt innebär det ett klasslöst samhälle? 

Jag har verkligen försökt förstå men lyckas inte. Hoppas att någon kan förklara, tack på förhand. // KriAno

Med den materialistiska historieuppfattningen menas att historien och dess händelser av människor och vad de tar för beslut men att människan tar beslut inom vissa ramar som bestäms av hur produktionen sker och vilket roll denne har i samhällssystemet. Detta i kontrast mot den idealistiska historiesynen där man menar att det är individens tankar och idéer som formar historien och menar att individen till huvudsak är fri.

Det skulle jag snarare säga är vad Marx menar med den materialistiska historieuppfattningen. Det du nedan är inne på tror jag mer är hur sen Karl Marx förhåller sig till denna historieuppfattning och vägen till att nå ett idealt samhälle. Detta gör han naturligtvis utifrån tanken om att historien är materialistisk men det är inte det som är den materialistiska historieuppfattningen. Man kan ju anse att Marx har rätt om sin historieuppfattning men att det inte är eftersträvansvärt att nå ett klasslöst samhälle utan snarare behålla de strukturer som finns för ägandet av produktionsmedel.

Men om vi ändå ska gå in på hur Marx tänkte sig med produktionskrafter i harmoni med den sociala organisationen. Jag tror Marx använde ordet Produktivkrafter(https://sv.wikipedia.org/wiki/Produktivkrafter) som exempelvis är maskiner och teknik men även exempelvis arbetsfördelning. Vad han menar med att dessa ska vara i harmoni med den sociala organisationen (något osäker på var du sett detta citat) tror jag menas med att de som äger eller har tillgång produktivkrafterna ska speglas av deras bidrag till samhället och det som produceras, alltså vilken roll man har i samhällets organisation. Tanken var ju att arbetarna/proletärerna skulle äga produktionskrafterna. Detta skulle då kunna leda till ett klasslöst samhälle om produktionskrafterna och det som de genererar finns hos arbetarna som skapar värdet. 

Marxismen är inte helt lätt att förstå och väldigt teoretisk eftersom den inte till fullo använts i praktiken men det är mitt försök till tolkning och tankar.

KriAno 285
Postad: 3 sep 2019

Tack snälla för svaret. Citatet finns i min lärobok. Kan man säga att det blir harmoni mellan produktivkrafterna och den sociala organisationen när arbetarna också äger/ har tillgång till produktivkrafterna? Förstår inte vad du menar med "vilken roll man har i samhället".

KriAno skrev:

Tack snälla för svaret. Citatet finns i min lärobok. Kan man säga att det blir harmoni mellan produktivkrafterna och den sociala organisationen när arbetarna också äger/ har tillgång till produktivkrafterna? Förstår inte vad du menar med "vilken roll man har i samhället".

Säga kan man väl; jag tolkar det så, sen vågar jag inte hävda att det är så man ska tolka det.

Svara Avbryt
Close