1 svar
225 visningar
Fabb3 16
Postad: 24 okt 2023 18:39

Väldigt svår A-uppgift

Pella skulle undersöka om en majoritet, d.v.s. mer än hälften, av skolans elever äter
vegetariskt minst en dag i veckan. Hon genomförde därför en stickprovsundersökning bland
skolans elever med frågan “Äter du vegetariskt minst en dag i veckan?”. Av de tillfrågade
svarade 63% “Ja”.
Hon beräknade även felmarginalen för sitt resultat. Hon kunde konstatera att osäkerheten var
för stor för att slå fast att en majoritet äter vegetariskt minst en dag i veckan. Det är alltså inte
statistiskt signifikant på 95 % konfidensnivå. Utgå från detta och undersök hur många elever
som kan ha ingått i Pellas stickprovsundersökning.

 

Flera klasskamrater har kommit till olika svar, men det starkaste just nu är 53 elever.

Jag fick det till 52,99 med felmarginalsformeln så svaret bör väl vara högst 52 (eftersom det med 53 personer precis blir statistiskt signifikant)

Svara Avbryt
Close