1 svar
19 visningar
46710ella 6
Postad: 30 jan 2020

Välståndsutveckling u-länder

Har u-länder fått det bättre på senare år jämför med cirka 30 år sedan, varför? Har världen fått en ökad tillväxt ekonomiskt? 

Jag tror att de har det, pga att enligt gapminder har medellivslängden och inkomsten ökat markant på senare år om man jämför innan millenieskiftet. Folk har fått det bättre.  Detta gäller även i världen med globalisering och ökad handel ?

Men vad mer kan man säga? 

Jag hittar inte jätte mycket fakta och behöver resonera mer kring det så därför skulle jag behöva lite tips på vidare utveckling i svaret 

Frågan varför har du inte besvarat.

 

Vad tror du? Har det berott på bistånd/hjälp från I-länder och deras arbete där nere? Har det berott på förändringar i världen? Hänger det ihop med utbildning?

Hur har medellivslängden ökat? Har svälten minskat och hur kommer det sig? Smittsamma dödliga sjukdomar, har de minskat? Vad har föranlett detta ex. mediciner, forskning? 

Demografiska faktorer? Födelsetal, dödstal?

Svara Avbryt
Close