2 svar
1312 visningar
KriAno är nöjd med hjälpen!
KriAno 365
Postad: 30 maj 2019

Valsystemen i Frankrike och Sverige, fördelar och nackdelar

Hej, Jag ska jämföra valsystemen i Frankrike och Sverige. Jag tänker så här:

Fördelar med det franska valsystemet:

1) Franska regeringen får stöd av en majoritet av parlamentet för att tillträda. Det innebär att presidenten får lättare att få igenom sina förslag .

2)Makten fördelas mellan presidenten och parlamentet, genom att det är separata val, så de kan kontrollera varandra.

Nackdel:

1)Flera val både till presidentposten och till parlamentets nationalförsamling vilket kan leda till att folk tröttnar.

2)Majoritetsval leder  till att mindre partier får svårare att påverka.

Fördelar med det svenska valsystemet:

1)Proportionerliga valsystemet innebär att även små partier kan få inflytande.

2)Färre val då valen till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige sker samma dag, en gång vart 4:e år.

Nackdelar:

1)Blir ofta minoritetsregeringar som måste komma överens med andra partier för att få igenom sin politik.

2) Vi får inte välja vår statsminister direkt, utan det är riksdagen som röstar om det.

Låter detta rimligt?  Tacksam för åsikter eller hjälp på traven om jag är vilse. // KriAno

Jonto 3384 – Tillträdande Moderator
Postad: 30 maj 2019 Redigerad: 30 maj 2019

Du är rätt ute men vissa saker måste du kanske förtydliga varför du tycker det är en fördel eller nackdel. Många av de punkter du har på fördelar skulle nämligen även kunna listas under nackdelar om man ser dem ur ett annat perspektiv.

Här kommer lite kommentarer:

Frankrike

Fördelar

1) Ja, regeringen blir starkare och presidenten får lättare igenom sina förslag. Varför är det bra? Jo det kanske gör landet lättare att styra och beslut kan tas snabbare och effektivare utan att behöva kompromissa och vattnas ur av förhandlingar i parlamentet. 

Å andra sidan så skulle man även kunna lista detta som en nackdel att förslagen går igenom lätt då det kan finnas en risk att de inte utreds eller ifrågasätts.

Nackdelar

1) Kanske något svagt argument om man inte kan hitta saker som styrker att fransmännen börjar bli trötta på val. Ett bättre argument på samma tema är att flera val till olika instanser och ett komplicerat valsystem gör att väljare har svårare att sätta sig in i och förstå vad de väljer till och hur man ska rösta. Det finns ju dessutom en senat som väljs av lokala församlingar. Där alltså då väljarna väljer de som ska sitta i senaten. Där kan man hitta en annan nackdel att väljarna inte direkt kan välja de som sitter i senaten som är den första kammaren.

2) Detta är helt sant. Men varför kan det vara negativt att små partier får svårare att påverka? Det kan vara negativt på olika sätt. Man måste exempelvis samla ett stort stöd för att komma in i parlamentet vilket gör att partierna måste bli väldigt breda och måste stå för saker som kan samla stöd av en majoritet av väljarna, vilket gör att vissa åsikter eller mindre intressegrupper inte alltid blir hörda. Det gynnar också i hög grad det politiska etablissemanget då det blir svårt för nya initiativ till partier att få vara med vilket kan missgynna demokrati. 

Å andra sidan så om man uttrycker det annorlunda så kan det vara en fördel. Färre stora partier gör det enklare att samarbeta och sluta överenskommelser och bilda majoriteter.

Sverige 

Fördelar 

1) Samma sak här, rätt det är en effekt av valsystemet och det får absolut att se som en fördel men varför är det bra att även små partier kan få inflytande?

Man kan ju också vända det till en nackdel. Miljöpartiet som endast fått 4 % av rösterna får sitta i regeringen och få igenom väldigt många reformer trots att de får stöd av ett litet antal väljare och får oproportionerligt mycket makt utefter sitt stöd. Sverige har också på grund av proportionellt valsystem åtta partier, vilket är otroligt många vilket bidrar till att regeringsbildningen kan bli väldigt svår, vilket vi såg i höstas.

Nackdelar 

1) Stämmer också, men varför kan det vara dumt med kompromisser? Jo det kan ta tid att komma överens och förslagen kan riskera att bli urvattnade(eftersom många måste enas så blir förslagen bara det minsta möjliga som alla kan gå med på och då händer inte så mycket)

Om man tänker ur ett annat perspektiv så kan det vara en fördel. Att regeringen måste komma överens med andra partier gör att fler partier har fått varit med att ta del i besluten och fler olika åsikter tas hänsyn till och besluten kan bli något som många väljare kan acceptera.

 

OBS. Jag menar inte att du måste flytta fördelarna till nackdelar och vice verca. Bara att tydligt förklara varför du lagt något som en fördel eller en nackdel. Om uppgiften  tillåter det så kan du ju dock på något ställe nyansera och förklara att det som är en fördel ur ett annat synsätt kan vara en nackdel eller tvärt om.

KriAno 365
Postad: 31 maj 2019
Jonto skrev:

Du är rätt ute men vissa saker måste du kanske förtydliga varför du tycker det är en fördel eller nackdel. Många av de punkter du har på fördelar skulle nämligen även kunna listas under nackdelar om man ser dem ur ett annat perspektiv.

Här kommer lite kommentarer:

Frankrike

Fördelar

1) Ja, regeringen blir starkare och presidenten får lättare igenom sina förslag. Varför är det bra? Jo det kanske gör landet lättare att styra och beslut kan tas snabbare och effektivare utan att behöva kompromissa och vattnas ur av förhandlingar i parlamentet. 

Å andra sidan så skulle man även kunna lista detta som en nackdel att förslagen går igenom lätt då det kan finnas en risk att de inte utreds eller ifrågasätts.

Nackdelar

1) Kanske något svagt argument om man inte kan hitta saker som styrker att fransmännen börjar bli trötta på val. Ett bättre argument på samma tema är att flera val till olika instanser och ett komplicerat valsystem gör att väljare har svårare att sätta sig in i och förstå vad de väljer till och hur man ska rösta. Det finns ju dessutom en senat som väljs av lokala församlingar. Där alltså då väljarna väljer de som ska sitta i senaten. Där kan man hitta en annan nackdel att väljarna inte direkt kan välja de som sitter i senaten som är den första kammaren.

2) Detta är helt sant. Men varför kan det vara negativt att små partier får svårare att påverka? Det kan vara negativt på olika sätt. Man måste exempelvis samla ett stort stöd för att komma in i parlamentet vilket gör att partierna måste bli väldigt breda och måste stå för saker som kan samla stöd av en majoritet av väljarna, vilket gör att vissa åsikter eller mindre intressegrupper inte alltid blir hörda. Det gynnar också i hög grad det politiska etablissemanget då det blir svårt för nya initiativ till partier att få vara med vilket kan missgynna demokrati. 

Å andra sidan så om man uttrycker det annorlunda så kan det vara en fördel. Färre stora partier gör det enklare att samarbeta och sluta överenskommelser och bilda majoriteter.

Sverige 

Fördelar 

1) Samma sak här, rätt det är en effekt av valsystemet och det får absolut att se som en fördel men varför är det bra att även små partier kan få inflytande?

Man kan ju också vända det till en nackdel. Miljöpartiet som endast fått 4 % av rösterna får sitta i regeringen och få igenom väldigt många reformer trots att de får stöd av ett litet antal väljare och får oproportionerligt mycket makt utefter sitt stöd. Sverige har också på grund av proportionellt valsystem åtta partier, vilket är otroligt många vilket bidrar till att regeringsbildningen kan bli väldigt svår, vilket vi såg i höstas.

Nackdelar 

1) Stämmer också, men varför kan det vara dumt med kompromisser? Jo det kan ta tid att komma överens och förslagen kan riskera att bli urvattnade(eftersom många måste enas så blir förslagen bara det minsta möjliga som alla kan gå med på och då händer inte så mycket)

Om man tänker ur ett annat perspektiv så kan det vara en fördel. Att regeringen måste komma överens med andra partier gör att fler partier har fått varit med att ta del i besluten och fler olika åsikter tas hänsyn till och besluten kan bli något som många väljare kan acceptera.

 

OBS. Jag menar inte att du måste flytta fördelarna till nackdelar och vice verca. Bara att tydligt förklara varför du lagt något som en fördel eller en nackdel. Om uppgiften  tillåter det så kan du ju dock på något ställe nyansera och förklara att det som är en fördel ur ett annat synsätt kan vara en nackdel eller tvärt om.

Tusen tack för mycket bra svar! // KriAno

Svara Avbryt
Close