2 svar
28 visningar
adya är nöjd med hjälpen!
adya 6
Postad: 17 maj 2020

Varför är en demokrati effektivare än en diktatur?

Man kan tycka att det skulle vara effektivt att ha en diktator som bestämmer i ett land. Då slipper man slösa tid på att rösta, ha en riksdag, politiska partier osv. Vad kan det vara som gör att demokrati och frihet ändå gör att utvecklingen går snabbare och att människor blir nöjdare?

Vad bygger du på att utvecklingen går snabbare i en demokrati? Det finns nog ineffektiva demokratier också. Du lägger ju in ett påstående i frågan som inte nödvändigtvis behöver vara sant.

I en demokrati sker ju en diskussion med flera inblandade parter; flera partier, personer, instanser och organisationer som har varit med och tyckt till och diskuterat. Då blir beslut mer genomarbetade och genomtänkta, vilket kan leda till att besluten som tas ger bättre effekter och blir effektiva. Beslut kan dock bli för urvattnade och verkningslösa kompromisser om för många parter är iblandade.

Demokratiska beslut har en förankring hos medborgarna. Om man har möjlighet att vara med och påverka beslut och ta del i beslut blir man också mer benägen att följa besluten och ge tillbaka till samhället möjligen. I en diktatur bygger istället detta på lydnad och auktoritet vilket också kan vara effektivt.

Jag tycker man kan ur effektivitetssynpunkt argumentera för olika perspektiv.

adya 6
Postad: 17 maj 2020

 

Egentligen frågan står på en religions bok men enligt mig är frågan som sämhällskunskap.

Men kan man säga  i en demokrati får man säga sina åsikter medan i en diktator blir man straffad om du säger vissa åsikter. Våra hjärna är så att vi behöver dialog för att utvecklas. Vi tar grekerna som ett expempel. De var de första människor som tänka fritt vilket har lett till att de kunde komma så långt 

Jonto skrev:

Vad bygger du på att utvecklingen går snabbare i en demokrati? Det finns nog ineffektiva demokratier också. Du lägger ju in ett påstående i frågan som inte nödvändigtvis behöver vara sant.

I en demokrati sker ju en diskussion med flera inblandade parter; flera partier, personer, instanser och organisationer som har varit med och tyckt till och diskuterat. Då blir beslut mer genomarbetade och genomtänkta, vilket kan leda till att besluten som tas ger bättre effekter och blir effektiva. Beslut kan dock bli för urvattnade och verkningslösa kompromisser om för många parter är iblandade.

Demokratiska beslut har en förankring hos medborgarna. Om man har möjlighet att vara med och påverka beslut och ta del i beslut blir man också mer benägen att följa besluten och ge tillbaka till samhället möjligen. I en diktatur bygger istället detta på lydnad och auktoritet vilket också kan vara effektivt.

Jag tycker man kan ur effektivitetssynpunkt argumentera för olika perspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan

Svara Avbryt
Close