1 svar
22 visningar
naytte 2460
Postad: 13 sep 15:49 Redigerad: 13 sep 15:49

Varför fungerar uttrycket för jämviktskonstanten bara för de lägsta heltalskoefficienterna?

När man ska skriva upp jämviktsuttrycket för en reaktion skriver man ju koefficienten framför varje ämne som exponent på dess koncentration. Men detta fungerar endast när reaktionen är skriven så att alla koefficienter är så små de kan vara men ändå vara heltal. T.ex. är ju reaktionen 2H2O ⇌ 2H2 + O2 exakt likadan som 4H2O ⇌ 4H2 + 2O2, men om man försöker använda den andra varianten för att skriva jämviktsuttrycket blir det fel.

Teraeagle 19357 – Moderator
Postad: 13 sep 16:46

Det korta svaret är att bägge fungerar men de har olika värden på jämviktskonstanten (dubblerar du koefficienterna så kvadreras jämviktskonstanten).

Svara Avbryt
Close