8 svar
40 visningar
detrr 1967
Postad: 12 jan 2018

Varför gynnar en tryckökning en reaktion?

Hej, i min kemibok står det att en tryckökning gynnar den reaktionen som medför att substansmängden gas minskar. Jag undrar varför det gör det. 

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 12 jan 2018

Testa att skriva en sån reaktion! Hur blir jämviktsuttrycket? Enligt ideala gaslagen kan du skriva om koncentrationen för en gas som p(gasen)/RT, eftersom pV=nRT ger n/V=p/RT och vi vet ju att koncentationen är n/V.

detrr 1967
Postad: 12 jan 2018

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 12 jan 2018

Nu kan du ersätta [NH3] med p(NH3)/RT och göra på motsvarande sätt för väte och kväve. Du kan sen förkorta bort några R och T. Vad får du? Till sist ersätter du respektive partialtryck med molbråket*totaltrycket, dvs x(ämne)*P. Då utnyttjar du Daltons lag. Nästa steg är att förkorta bort P på de ställen där det går.

detrr 1967
Postad: 12 jan 2018

Jag förstår inte formlerna du nämner. Hör inte de ihop med fysiken? 

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 12 jan 2018

Tänk om världen var så pass enkel att man kunde dela upp den i tre naturvetenskaper som aldrig överlappade med varandra :) 

Förstår du hur du ska ställa upp det hela eller var fastnar du?

detrr 1967
Postad: 12 jan 2018

Aa jag vet att de överlappar varandra, men min kemilärare har aldrig nämnt att man kan använda sig av den formeln när man beräknar jämvikt. Det är därför jag blir förvirrad . 

 

Formeln överhuvudtaget... Alltså vad är p(NH3)/RT och varför kan jag ersätta det med [NH3]. Kan man inte gå genom koncentrationen? 

Jo, visst kan man gå över koncentrationerna. Hur gör du för att beräkna koncentrationen för en gas?

 

Förresten, så här skiljer man mellan de tre naturvetenskaperna:

Om det är grönt eller rör sig ............... biologi

Om det stinker .........................kemi

Om det inte fungerar ..................... fysik

Så var det i alla fall någon som förklarade det för mig!

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 12 jan 2018 Redigerad: 12 jan 2018

Du har reaktionen:

N2(g)+3H2(g)2NH3(g)

Vilket ger jämviktsekvationen:

K=[NH3]2[N2][H2]3

Nu kan vi utnyttja ideala gaslagen PV=nRT PV=nRT , fast på formen n/V=P/RT n/V=P/RT för att skriva om jämviktsekvationen. Vi får att

[A]=cA=nAV=pART

Genom att utnyttja Daltons lag, vilken säger att pA=xAP p_A=x_AP där x är molfraktionen av ämnet och P är totaltrycket, kan vi göra den sista omskrivningen

[A]=pART=xAPRT

Nu kan vi ersätta koncentrationerna i jämviktsekvationen med uttrycket längst till höger här på raden ovanför.

K=[NH3]2[N2]·[H2]3=xNH3PRT2xN2PRT·xH2PRT3==x2NH3P2R2T2·RTxN2P·R3T3x3H2P3==x2NH3xN2x3H2·R2T2P2

Slutligen kan vi exempelvis lösa ut molfraktionen av kvävgas (dvs hur stor andel av gasen som kommer att utgöras av kvävgas vid jämvikt):

xN2=x2NH3Kx3H2·R2T2P2

Vad säger den här ekvationen? Jo, att om vi ökar totaltrycket P, så kommer vi att ha mindre kvävgas vid jämvikt, eftersom xN2 x_{N2} är omvänt proportionell mot P2 P^2 . Det är åtminstone mitt sätt att tänka.

Svara Avbryt
Close