3 svar
33 visningar
naytte är nöjd med hjälpen
naytte 539
Postad: 1 jun 17:16 Redigerad: 1 jun 17:17

Varför kommer promiskuitet bli allt vanligare?

En amerikansk studie har visat att män är mer villiga att ingå i tillfälliga sexuella förbindelser än kvinnor. Förklara varför evolutionen antagligen kommer göra att denna skillnad i beteende minskar (i västvärlden).

Jag tror att det har med preventivmedel kommer att utgöra grunden för denna förändring. Normalt sett måste honor av en art vara mycket mer kräsna med vem de parar sig med än hanar, eftersom de riskerar stora resursförluster om det skulle ske en befruktning. Men eftersom det finns preventivmedel kommer honor inte längre behöva vara så kräsna, eftersom risken att de skulle bli gravida blir minimal. Ofta blir avkomman hos promiskuösa honor sämre, eftersom sannolikheten att fadern stannar kvar osv är mindre. Men om det finns preventivmedel kommer detta inte påverka avkomman, eftersom honan kan bli gravid när hon vill, dvs när hon har hittat en passande partner som faktiskt stannar kvar. Då blir avkomman inte sämre och då sprids beteendet vidare. Då blir det ett allt vanligare beteende.

 

Detta är min teori men jag är inte säker på om den stämmer. Vad tror ni? 

Laguna Online 19920
Postad: 1 jun 17:27

Jag har inte läst resonemanget än, men jag vill kommentera att följden av att skillnaden i promiskuitet mellan män och kvinnor minskar inte nödvändigtvis betyder att promiskuitet sammanlagt blir vanligare. Dvs. frågan i uppgiften är inte samma fråga som i rubriken.

naytte 539
Postad: 1 jun 17:31
Laguna skrev:

Jag har inte läst resonemanget än, men jag vill kommentera att följden av att skillnaden i promiskuitet mellan män och kvinnor minskar inte nödvändigtvis betyder att promiskuitet sammanlagt blir vanligare. Dvs. frågan i uppgiften är inte samma fråga som i rubriken.

Nej, självklart inte, men jag inte tänka mig att hanarna skulle bli mindre promiskuösa. Det har jag väldigt svårt att se.

mag1 5244
Postad: 1 jun 19:57

Du saknar fortfarande en koppling till evolutionen, d.v.s. hur evolutionen kan bidra till att denna beteendeskillnad minskar. "Att avkomman blir bättre", motsvarande att den får en högre fitness, som en konsekvens av att fadern stannar kvar kanske stämmer, men blir svårt att värdera. Frånsett avkommans biologiska fintess, finns det så många andra sociala/kulturella faktorer som påverkar hur stora avkommans chanser är att para sig mycket.

Om modern är promiskuös ökar samtidigt sannolikheten till att hon får fler barn, vilket borde leda till att mammans gener sprids mer vidare.

Svara Avbryt
Close