1 svar
253 visningar
sara0sara0 45
Postad: 22 jan 2020

Varför sitter man i fängelse 2/3 av fängelsestraffet?

Jag undrar varför man sitter i fängelse endast 2/3 av själva straffet!?. exempel om man fått 9 års straff men sitter i fängelse i 2/3 av 9 år som då är 6 år.

Ja det stämmer men behöver kanske förklaras lite ytterligare.

Detta kallas för Kommutation och innebär att man tar hänsyn till förmildrande omständigheten. Fångar kan släppas tidigare om man har uppfört sig väl i fängelset, det finns förmildrande omständigheter och om risken för återfall inte anses för stor. Efter vilken tid man släpps är olika.

Dock så finns det som du säger en praxis att "när du avtjänat två tredjedelar av ditt fängelsestraff ska du bli villkorligt frigiven, om det inte finns synnerliga skäl.". Det finns alltså möjlighet att inte frige fången om det skulle finnas speciella viktiga skäl. Det  är också viktigt att betona att det är bara är själva fängelsestraffet som man blir av med. Man är bara villkorligt frigiven och blir kontrollerad under den villkorliga frigivningstiden.

Varför?

Detta är för att man vill att brottslingar ska få en möjlighet att anpassa sig till ett liv i frihet. Förr eller senare så kommer de oavsett släppas och det är ofta svårt efter ett längre fängelsestraff att komma tillbaka till ett samhälle utanför fängelset. Om man släpper dem vind för våg efter att de suttit inne en lång tid så är det lättare att de återgår in i gamla banor och återfaller i brott. Detta är ett sätt att låta dem bli fria i två etapper för att underlätta en anpassning till samhället. Detta finns såklart även med i tanken när man dömer ut straff och bestämmer straffen, att själva fängelsestraffet i regel bara är 2/3 av tiden.


För livstids fängelse gäller något andra regler.

Svara Avbryt
Close