26 svar
191 visningar
charlie2016 449
Postad: 25 jun 2019

Värmepump i varakihetsdiagram

Visa spoiler

Skriv ditt dolda innehåll här

Hej.Vi har ett nyare villa i Arvika ( årsmedelutetemperatur 4,7 eller om man säger 5C)

Arvika T(år)= 4,7 c eller 5.   DvIT= 20C.      Dvut -20 C.    Värmeeffekt = 6 KW

A) Vi skall Rdovisa i Bifogat varaktighetsdiagram dels den värmeeffekt som värmepumpen avger för att värma radiatorsystemet under ett Normalår.dels eleffekt som under samma tid tillförs Värmepumpens kompressor.Redovisa även den elenergi som tillförs den eventuella elpatronen i värmepumpen.

B)Beräkna hur mycket elenergi som kompressorn och den eventuella elpetronen kräver under ett normalår.

uppgift B vet vi hur vi räknar  E(kompressor)=[cm^2 x kW/ C x C/cm x (h/år)/cm]

E (elpatron)=[Kwh/år]

Egentligt min lärare:

1-Man skall komma ihåg från Termodynamiken att för värmepumpen är både den avgivna värmeeffekten och värmefaktorn beroende på både Förångningstemperaturen ( ca utetemperatur) och kondenseringstemperaturen.

( Framledningstemperaturen till radiatorsystemet).Alltså använder man Figuren du fotade att ta fram både värmepumpenseffekt och värmefaktor vid olika utetemperatur.

2-så länge värmepumpens avgivna värmeeffekt är lägre än huset värmeeffektbehov (vid lägre Utetemperaturer) så är det värmepumpens effekt som ritas in i varaktighetsdiagrammet.Vid högre utetemperatur blir värmepumpens avgivna effekt högre än husets värmeeffektsbehov.Då är det husets värmeeffekt som inritas i varaktighetsdiagrammet ( skillnaden mellan T gräns och T ute).Då kommer värmepumpen först att vara ner för att sedan gå Till/från under varje timme så att timmedeleffekten blir den som huset behöver.

3-Kompressorn eleffekt blir då antingen värmepumpens effekt Dividerat med den COP som gäller vid aktuell utetemp och kondenseringTemp eller husets värme effekt dividerat med aktuell COP.

så man får alltså ta fram en tabell med utetemperatur,Framledningstemperatur,huset effektbehov, värmepumpens avgivna värmeeffekt, COP och Kompressoreffekt.Allt vid ca var femte C ute.

Sen är det ta fram hur man räknar om temperaturdifferens till Kw.

Det man känner är huset effektbehov vid T gräns minus Dvut och hur man räknar om KW till Cm i varaktighetsdiagrammet och Ritar in värmepumpens effekt Respektive kompressorn och elpatronens effekt i diagrammet,slutligen räknar man Areorna för Elpatron och Kompressorel.

Det jag behöver gå genom är uppgift A.DVs hur man Redovisar i bifogat varaktighetsdiagram dels den värmeeffekt som värmepumpens avger för att värma Radiatorsystemet under ett normalår,dels den eleffekten som under samma tid tillförs värmepumpens kompressor.Redovisa även den elenergi som tillförs den eventuella elpetronen i Värmepumpen.

Affe Jkpg 4647
Postad: 25 jun 2019

Jag skulle fundera över de blåa siffrorna en stund.

charlie2016 449
Postad: 26 jun 2019

Hej Affe.Den vertikala pilen som du ser är Elpatronen och Den Horisontalla pilen är Kompressorel?

Är det Kw (kilowat) som står vid +10 C?

tusen tack

Affe Jkpg 4647
Postad: 26 jun 2019

Jag skulle skapa sju staplar (3 av 10 staplar har inget effktbehov), enligt indelningen på x-axeln. Staplarna "hänger" från +10 grader.

I varje stapel definierar jag en medel-ute-temperatur. Då vet jag husets (medel)effektbehov som motsvarar medel-ute-temperaturen. De sju effekt-behoven bildar ett stapeldiagram  i varaktighetsdiagrammet.

Sedan tittar jag i nedanstående diagram hur mycket värmeeffekt värmepumpen max presterar vid varje stapels medel-ute-temperatur.

Eventuell resterande effekt täcks av elpatronen för att täcka husets behov. De två effekterna, vars summa är lika med husets effektbehov, noterar jag lämpligen i eller vid varje effektbehovs-stapel.

Detta tycks vara en inlämninguppgift eller liknande. Så jag funderar över om jag kan hjälpa dig på det sätt som jag brukar. Du får visa att du kan prestera mer än vanlgt, så kanske jag kan justera diverse småfel.

charlie2016 449
Postad: 28 jun 2019

Hej Affe.jag undrar en sak.Du skrev att det är sju staplar och det hänger från +10 grader.

Är det inte 6 staplar från +10 till  Dvut -20? Om du kan vara snäll och förklara lite mer.förlåt jag förstår inte. Det är helt korrekt av dig du sa att (3 av 10 har inget effekt behov).

Det är helt korrekt av dig igen Affe.detta är en inlämningsuppgift som de hade lämnat in och han gjorde en tenta fråga från detta inlämningsuppgifter sen till själva tentan,

jag förstår mig på uppgift b Beräkna hur mycket elenergi som kompressorn och den eventuella elpatronen kräver under ett år.

E( kompressor) man multiplicera [ cm^2 * KW/C * C/cm * ( h/år)/cm]

E (elpatron) man multiplicera [ Cm^2 * Kw/C * C/cm * (h/år)/cm]

jag tror man räknar så.

Det jag inte förstår är uppgift a) där det står Redovisa i varaktighetsdiagram  dels den värmeeffekt som värmepumpen avger för att värma Radiatorsystemet under ett år,dels eleffekt som under samma tid tillförs värmepumpen kompressor.Man skall även Redovisa elenergi som tillförs den eventuella elpatronen i värmepumpen?

tack

Affe Jkpg 4647
Postad: 28 jun 2019

Gör en sak i taget :-)

Börja med att rita staplarna i varaktighetsdiagrammet, för husets effektbehov!

Affe Jkpg 4647
Postad: 28 jun 2019

Man räknar t.ex. så här:

E=P*tt1/10=876h

För t.ex. husets totala energibehov summerar man sedan de sju effekt-staplarna....

Ehus total=n=17Pn(hus)*t1/10=t1/10n=17Pn(hus)

charlie2016 449
Postad: 29 jun 2019

Menar du att staplarna som pekar uppåt? Jag menar om de skall ha samband med Timmar/år och samband med temperaturen?

eller har jag ritat rätt som du sa 3 av 10 staplar har inget effektbehov?

Affe Jkpg 4647
Postad: 29 jun 2019 Redigerad: 29 jun 2019

Jag har på ett ungefär ritat två effekt-staplar.

Staplarnas höjd avser att motsvara husets medeleffekt-behov under tidsperioden.

Funderar över hur jag gör en uppskattning av medeleffekt-behovet

charlie2016 449
Postad: 29 jun 2019

Tack Affe.jag har ritat resten av Medel-effekts behov med  blyertspenna.jag hoppas att det blev rätt.

vi skall även Redovisa elenergi som tillförs den eventuella elpatronen i värmepumpen.

jag misstänker att det är en horisontell ritning på varaktighetsdiagrammet?

Affe Jkpg 4647
Postad: 29 jun 2019

Hyfsat bra ritat :-)

Var är 4.7graders-linjen?

Alla staplar tycks inte sitta riktigt där dom ska.
Hur tänker du när du gör en uppskattning (eller beräknar) värdet på medel-effekten i varje stapel?

charlie2016 449
Postad: 30 jun 2019

Det är helt sant,Jag har gjort om nästan om alla mina staplar.Det va mycket som va fel jämför med din.

Om vi gör en Värde på medel-effekt så är det första stapel. -14   Andra stapel. -3.  Tredje stapel 4,7. Fjärde stapel på 0.  Femte stapel är på +3  och +6  och +9

charlie2016 449
Postad: 30 jun 2019

Förlåt jag glömde svara på din fråga hur Man räknar värde på Medel-effekt.förlåt jag skriver på ett annat inlägg.hoppas det inte gör.Annars vet jag att det är bara ett inlägg som gäller.

För och räkna värde på Medel-effekt är det så man räknat. E=p*t    Och sen t1/10=876h

E=6* När det gäller tid är det 876/10?

Affe Jkpg 4647
Postad: 30 jun 2019
charlie2016 skrev:

Det är helt sant,Jag har gjort om nästan om alla mina staplar.Det va mycket som va fel jämför med din.

Om vi gör en Värde på medel-effekt så är det första stapel. -14   Andra stapel. -3.  Tredje stapel 4,7. Fjärde stapel på 0.  Femte stapel är på +3  och +6  och +9

I ett diagram ser jag att du försökt rita 4.7 grader-kurvan, men nu tycks du inte förstå .......

Affe Jkpg 4647
Postad: 30 jun 2019
Affe Jkpg skrev:

Hyfsat bra ritat :-)

Var är 4.7graders-linjen?

Alla staplar tycks inte sitta riktigt där dom ska.
Hur tänker du när du gör en uppskattning (eller beräknar) värdet på medel-effekten i varje stapel?

När man skriver kW-siffrorna på det sättet jämte temp.-siffrorna, approximerar man husets effekt-behov som en linjär funktion av ute-temperaturen. Det är meningen att du ska förstå det, för att kunna beräkna medel-effekten i varje stapel.

charlie2016 449
Postad: 1 jul 2019

De siffror som jag har markerat eller jämte temp-siffrorna approximerar man huset effekt Dvs 0-2-4-6 Kw.

Hur beräknar vi medel-effekt i varje stapel?

Jag förstog att jag gjorde fel när jag skulle vissade  4,7 eller 5 graders kurva.Om du ser på bilden jag har ritat med blyertspenna. 4,7 eller 5 graders kurvan är mellan +4 och +6?

Affe Jkpg 4647
Postad: 1 jul 2019

Nu ser jag 4.7-graders linjen.

Varje linje på x-axeln skär 4.7-graders-linjen. Använd dom skärnings-punkterna för att beräkna medel-effekten i varje stapel

charlie2016 449
Postad: 2 jul 2019

Hej Affe.jag har gjort markering ang skärningspunkterna  som du ser så har vi från -20

-9  -6  -3  +2   +4  +8.

När det gäller Och Beräkna medel-Effekt i varje stapel?hur går vi?tar vi och multiplicera -20 * 6 Kw ang stapel 1?

tack

Affe Jkpg 4647
Postad: 2 jul 2019

Vid skärningspunkterna ska du läsa av kW-värdet.

6.0, 3.8, 3.2....resten fixar själv

Hur använder du kW-värdena för att beräkna husets medel-effekt-behov i varje stapel? 

charlie2016 449
Postad: 2 jul 2019

Jag läser av skärningspunkterna men jag bara undrar en sak?

Kw-värde 6,0 ser vi där på den första stapel.När det gäller 3,8 Är det där jag har gjort ring?Dvs andra ringen?jag undrar om det är rätt?Är det inte den tredje ringen hamnar på 3,6 nästan? Eller om jag har fel.väldig snällt av dig och vissa.

När det gäller Beräkning av husets effekt behov  i varje stapel är det inte och använda sig av denna formel?  E= P*t  och sen t1/10

charlie2016 449
Postad: 3 jul 2019

Hej Affe.jag har hittat alla Kw-värdena  förutom den sista.väldig tacksam om du kan titta dessa Kw-värde jag har hittat vid skärnings-punkterna.

vi börjar med 6    3,8    3,2   1,8    0,6    0,8.  Den sista hamnar precis över +10C  eller 0 C?

charlie2016 449
Postad: 4 jul 2019

Förlåt,jag glömde lägga ut formelsamlingen på denna uppgift som har det med den uppgiften och göra Dvs uppgift b)

charlie2016 449
Postad: 6 jul 2019

Ett exempel på samma uppgift:Jag undrar om man skall redovisa i varaktighetsdiagram för dels den värmeeffekten som värmepumpen avger för att värma radiatorsystemet under ett år.dels den eleffekt som under samma tid tillförs värmepumpens kompressor.man skall även redovisa elenergi som tillförs för den eventuella elpatron i värmepumpen

charlie2016 449
Postad: 7 jul 2019

Förlåt jag hade ritat fel mitt Diagram.Nu är det rätt.Är det så att jag skall även skugga de andra staplarna som vi hade påbörjat med och rita i diagrammet? Dvs 0,3-0,4-0,5-0,6 och 0,7?

Våra värde är 6,0-3,8-3,2.

jag undrar om de 4 sista blir 1,8-0,6-0,8 och vad blir den sista värde?

charlie2016 449
Postad: 8 jul 2019

Hej ,jag har fått vid skärningspunkterna dessa Kw-värde?

Dvs 6,0-3,8-3,2-1,8-0,6-0,8  och 0

jag har dragit en linje uppifrån och ned tills jag möte Begränsade linje.sedan har jag fått dessa Medelvärde på varje stapeln  4,8-3,7-2,9-2,2-1,5-0,8-0,2

hur skall effekterna fördelas på olika staplar?

charlie2016 449
Postad: 9 jul 2019
charlie2016 skrev:

Hej ,För och Beräkna husets Medel-effekt behov i varje stapel så vet vi att vi skall använda oss av Kw-värdet Dvs 6,0 -3,8-3,2-1,8-0,6-0,8.     Skall man använda sig av denna Formel? E=p*t.   t1/10=876h

så man skall ta Tex. 6,0 * tempertaur?    Är det -20?      Hoppas nån kan svara på det.   Väldig tacksam

charlie2016 449
Postad: 10 jul 2019

För och Beräkna husets Medel-effekt behov i varje stapel så räknar man så. E=p*t.    t1/10=876 h

Som jag har visat i min räkne-sätt.

Ang b) uppgift man skall Beräkna hur mycket elenergi som kompressorn och den eventuella elpatronen kräver under ett normalår.vi vet att vi skall använda oss av denna formel  E= area*skalfaktor temperaturaxel=Effektaxel * skalfaktor tidsaxel

Det jag undrar vilket värde är Skalfaktor temperaturaxel=Effektaxel?

är det energibehov vi har summerat de sju Effekt-staplarna Dvs summa= 20,54?eller där jag har satt en ring? Vad är det för värde?

Svara Avbryt
Close