2 svar
41 visningar
Manunited 1
Postad: 22 nov 2021 03:54

Vilka argument för att få stopp på gängkriminalitet du

Ja skriver en argumenterande text om gängkriminalitet, så behöver tips på hur man kan förebygga det

Silverrygg 224 – Live-hjälpare
Postad: 22 nov 2021 07:29

Har du några ideer och tankar själv?

akuthjälphär 34
Postad: 22 nov 2021 07:33

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1473579/FULLTEXT01.pdf

kolla på denna länken där står de lite om socioekonomisk bakgrund och hur det har sin koppling till gängkriminalitet osv. 

Svara Avbryt
Close