3 svar
37 visningar
ayosh 5
Postad: 28 dec 2020

Vilka effekter har problemet majoritetsförtryck för individ, gruppen och samhället?

.

Jonto 4081 – Moderator
Postad: 28 dec 2020 Redigerad: 28 dec 2020

Hur tänker du?

Vad är majoritetsförtryck för något?

Kan du utifrån det beskriva hur det påverkar en enskild person(individ), hur det påverkar en grupp(ex. unga, äldre, en minoritetsgrupp) och samhället i stort.

För att vi ska kunna hjälpa dig på ett bra sätt behöver vi lite mer från dig än bara en fråga. Vad är det du redan vet och vad är det som du behöver hjälp med?

Har du förstått frågan och vad det är du ska göra?

ayosh 5
Postad: 28 dec 2020

uppgiften är att jag ska resonera om majoritetsförtryck och hur kan detta problem uppstå i samhället? vilka effekter har detta problem på individen, gruppen eller samhället?

jag har skrivit att det finns orsakerna som skapade majoritetsförtryck i samhällen. i samhället minoriteter kan vara religiösa eller sekteriska minoriteter , skillnaden mellan de och majoriteten är i elementet av religion eller tro, såsom muslimska i  kina och i icke muslimska samhällen i allmänhet, som antar den kristna tron som t.ex i europa, eller buddhistiska majoriteten i kina, liksom den kristna minoriteten i libanon, irak och syrien.


ytterligare minoriteten kan vara ras eller estniska. De är en grupp medborgare som skiljer sig från resten av medborgarna genom gemensamma biologiska egenskaper som är bestämda av genetiska faktorer , såsom Amazigh i marocko och nordafrika och kurdiska minoriteten i syrien, irak och turkiet.


Det kan vara språkliga minoriteten i visa samhällen  som talar ett språk som skiljer sig från det dominerande språk i landet t.ec samerna i Sverige.

 

Men vilka konsekvenser har problemet inte kan koppla det till individen, gruppen eller samhället?

Jonto 4081 – Moderator
Postad: 28 dec 2020 Redigerad: 28 dec 2020

Då kan du exempelvis ha just en minoritet som en grupp på gruppnivå ex. samer i Sverige. De har en del saker som är viktiga för dem ex. rennäringen och sina bosättningar. För majoriteten så vore det kanske bäst om man kunde använda dessa ytor på annat sätt och har kanske inget intresse i detta. Vad kan det innebära för samerna som grupp om man inskränker dessa rättigheter?

På samhällsnivå så kan man beskriva det utifrån en demokratitanke. För att en demokrati ska kunna fungera så behöver det finnas rättigheter och trygghet för medborgarna, för att skapa ett samhälle där människor vill bo. Hur förhindras detta av majoritetsförtryck?

Vad gäller individ så kan du utgå från dig själv. Hur skulle du eller någon annan kunna drabbas av majoritetsförtryck? Skulle detta kunna vara något som var och en skulle kunna åka ut för? Om du exempelvis enligt majoriteten som styr har fel religion, fel härkomst, fel värderingar/åsikter, fel sexuell läggning, fel levnadssät, fel språk etc. , hur skulle det påverka dig att leva i ett sådant samhälle?

Svara Avbryt
Close