8 svar
2436 visningar
Hypn0tic är nöjd med hjälpen!
Hypn0tic 94
Postad: 7 maj 2019

Vilka för- och nackdelar finns det med EU:s beslutsprocess?

EU:s beslutsprocess är ju så att:

1. EU-kommissionen ger förslag.

2. EU-parlamentet bearbetar och beslutar.

3. Ministerrådet bearbetar och beslutar.

(Europaparlamentet och ministerrådet måste vara överens för att en lag ska börjar gälla.)

Hittills har jag skrivit detta: 

Fördel: Ganska skyddad beslutsprocess. Varje ny beslut måste gå igenom massa olika steg så det är svårt att införa lagar som inte favoriseras av många.

Nackdel: EU-kommissionen är inte utsedd av EU-parlamentet. Det är istället utsedd av varje lands regering. Därför kan det finnas ideologiska tankar som landet vill uppfylla.

 

Jag har försökt tänka på annat men skulle behöva lite råd. Tackar. 

Kritiker beskriver ofta processen som "långsam och trög". Den ska gå igenom många instanser vilket gör att beslut tar tid att genomföras. Vad kan vara negativt med att beslut tar tid? Vissa reformer och regler vill man kanske ska kunna komma snabbt till verket då det rör sig om akuta problem eller brister. Samtidigt kan den långa tiden ha fördelar i att besluten är välgenomtänkta och välutredda så att de är vattentäta när de väl ska börja gälla och inte är förhastat beslutat. EU arbetar också oftast med långsiktiga frågor som kräver en långsiktig hållning över tid.

Som du nämner så går det igenom många instanser där både parlament och ministerråd måste enas. Man brukar inom politiken prata om att när många måste enas så är det risk att beslut blir "urvattnade". Med detta menar man att om man vet att många måste vara överens och godkänna förslaget så kan man bara enas kring det "absolut minsta möjliga som alla kan tänka sig gå med på". Det riskerar bli en kompromiss där ingen är missnöjd men att beslutet heller inte innehåller så mycket. Å andra sidan kan det vara viktigt att EU:s beslut har ett brett stöd bland medlemsländerna för att besluten ska få effekt och kunna gå att genomföra. Besluten påverkar väldigt många människor och då är det viktigt att många olika instanser har fått tycka till.

Att EU-kommissionen inte är folkvald ytan utsedd av regeringen och att ministerrådet inte heller är direkt valt av folket är såklart en nackdel som man kan hitta. Man kan ju också fråga sig varför ministerrådet ska få vara med och besluta när EU-parlamentet är direkt valt av medlemsländerna. Ministrarna i varje land är ju de som ska genomföra de beslut och efterfölja det beslut som EU tar. Det kan bli problematiskt om dessa då inte har varit eniga eller varit med och tagit beslutet. Även Eu-parlamentet är viktigt i processen då ministrarna inte är direkt valda av folket.

Hypn0tic 94
Postad: 8 maj 2019
Jonto skrev:

Kritiker beskriver ofta processen som "långsam och trög". Den ska gå igenom många instanser vilket gör att beslut tar tid att genomföras. Vad kan vara negativt med att beslut tar tid? Vissa reformer och regler vill man kanske ska kunna komma snabbt till verket då det rör sig om akuta problem eller brister. Samtidigt kan den långa tiden ha fördelar i att besluten är välgenomtänkta och välutredda så att de är vattentäta när de väl ska börja gälla och inte är förhastat beslutat. EU arbetar också oftast med långsiktiga frågor som kräver en långsiktig hållning över tid.

Som du nämner så går det igenom många instanser där både parlament och ministerråd måste enas. Man brukar inom politiken prata om att när många måste enas så är det risk att beslut blir "urvattnade". Med detta menar man att om man vet att många måste vara överens och godkänna förslaget så kan man bara enas kring det "absolut minsta möjliga som alla kan tänka sig gå med på". Det riskerar bli en kompromiss där ingen är missnöjd men att beslutet heller inte innehåller så mycket. Å andra sidan kan det vara viktigt att EU:s beslut har ett brett stöd bland medlemsländerna för att besluten ska få effekt och kunna gå att genomföra. Besluten påverkar väldigt många människor och då är det viktigt att många olika instanser har fått tycka till.

Att EU-kommissionen inte är folkvald ytan utsedd av regeringen och att ministerrådet inte heller är direkt valt av folket är såklart en nackdel som man kan hitta. Man kan ju också fråga sig varför ministerrådet ska få vara med och besluta när EU-parlamentet är direkt valt av medlemsländerna. Ministrarna i varje land är ju de som ska genomföra de beslut och efterfölja det beslut som EU tar. Det kan bli problematiskt om dessa då inte har varit eniga eller varit med och tagit beslutet. Även Eu-parlamentet är viktigt i processen då ministrarna inte är direkt valda av folket.

Har du några synpunkter kring faktumet att EU-parlamentet är uppdelat så att varje ideologisk grupp sitter tillsammans? Ser du det som en fördel eller nackdel och varför? 

Hypn0tic skrev:
Jonto skrev:

Kritiker beskriver ofta processen som "långsam och trög". Den ska gå igenom många instanser vilket gör att beslut tar tid att genomföras. Vad kan vara negativt med att beslut tar tid? Vissa reformer och regler vill man kanske ska kunna komma snabbt till verket då det rör sig om akuta problem eller brister. Samtidigt kan den långa tiden ha fördelar i att besluten är välgenomtänkta och välutredda så att de är vattentäta när de väl ska börja gälla och inte är förhastat beslutat. EU arbetar också oftast med långsiktiga frågor som kräver en långsiktig hållning över tid.

Som du nämner så går det igenom många instanser där både parlament och ministerråd måste enas. Man brukar inom politiken prata om att när många måste enas så är det risk att beslut blir "urvattnade". Med detta menar man att om man vet att många måste vara överens och godkänna förslaget så kan man bara enas kring det "absolut minsta möjliga som alla kan tänka sig gå med på". Det riskerar bli en kompromiss där ingen är missnöjd men att beslutet heller inte innehåller så mycket. Å andra sidan kan det vara viktigt att EU:s beslut har ett brett stöd bland medlemsländerna för att besluten ska få effekt och kunna gå att genomföra. Besluten påverkar väldigt många människor och då är det viktigt att många olika instanser har fått tycka till.

Att EU-kommissionen inte är folkvald ytan utsedd av regeringen och att ministerrådet inte heller är direkt valt av folket är såklart en nackdel som man kan hitta. Man kan ju också fråga sig varför ministerrådet ska få vara med och besluta när EU-parlamentet är direkt valt av medlemsländerna. Ministrarna i varje land är ju de som ska genomföra de beslut och efterfölja det beslut som EU tar. Det kan bli problematiskt om dessa då inte har varit eniga eller varit med och tagit beslutet. Även Eu-parlamentet är viktigt i processen då ministrarna inte är direkt valda av folket.

Har du några synpunkter kring faktumet att EU-parlamentet är uppdelat så att varje ideologisk grupp sitter tillsammans? Ser du det som en fördel eller nackdel och varför? 

Jag vet inte men jag tror det är omöjligt att bedriva arbete i EU-parlamentet om man inte organiserar sig i partigrupper. Sen vet jag inte om du menar sittplatsplaceringen i kammaren? I så fall tror jag den oavsett har ganska marginell betydelse var de sitter. Eller hur tänkte du kring det?

Hypn0tic 94
Postad: 8 maj 2019
Jonto skrev:
Hypn0tic skrev:
Jonto skrev:

Kritiker beskriver ofta processen som "långsam och trög". Den ska gå igenom många instanser vilket gör att beslut tar tid att genomföras. Vad kan vara negativt med att beslut tar tid? Vissa reformer och regler vill man kanske ska kunna komma snabbt till verket då det rör sig om akuta problem eller brister. Samtidigt kan den långa tiden ha fördelar i att besluten är välgenomtänkta och välutredda så att de är vattentäta när de väl ska börja gälla och inte är förhastat beslutat. EU arbetar också oftast med långsiktiga frågor som kräver en långsiktig hållning över tid.

Som du nämner så går det igenom många instanser där både parlament och ministerråd måste enas. Man brukar inom politiken prata om att när många måste enas så är det risk att beslut blir "urvattnade". Med detta menar man att om man vet att många måste vara överens och godkänna förslaget så kan man bara enas kring det "absolut minsta möjliga som alla kan tänka sig gå med på". Det riskerar bli en kompromiss där ingen är missnöjd men att beslutet heller inte innehåller så mycket. Å andra sidan kan det vara viktigt att EU:s beslut har ett brett stöd bland medlemsländerna för att besluten ska få effekt och kunna gå att genomföra. Besluten påverkar väldigt många människor och då är det viktigt att många olika instanser har fått tycka till.

Att EU-kommissionen inte är folkvald ytan utsedd av regeringen och att ministerrådet inte heller är direkt valt av folket är såklart en nackdel som man kan hitta. Man kan ju också fråga sig varför ministerrådet ska få vara med och besluta när EU-parlamentet är direkt valt av medlemsländerna. Ministrarna i varje land är ju de som ska genomföra de beslut och efterfölja det beslut som EU tar. Det kan bli problematiskt om dessa då inte har varit eniga eller varit med och tagit beslutet. Även Eu-parlamentet är viktigt i processen då ministrarna inte är direkt valda av folket.

Har du några synpunkter kring faktumet att EU-parlamentet är uppdelat så att varje ideologisk grupp sitter tillsammans? Ser du det som en fördel eller nackdel och varför? 

Jag vet inte men jag tror det är omöjligt att bedriva arbete i EU-parlamentet om man inte organiserar sig i partigrupper. Sen vet jag inte om du menar sittplatsplaceringen i kammaren? I så fall tror jag den oavsett har ganska marginell betydelse var de sitter. Eller hur tänkte du kring det?

Jag menar uppdelningen av partigrupperna. Varför tycker du att detta är bra/dåligt? Vad skulle hända utan det?

Jonto 3250 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 8 maj 2019 Redigerad: 8 maj 2019

Jag personligen ser det som en nödvändighet för att det administrativt ska fungera. Hur kommer det sig att du frågar? Har du hört eller mött några som varit kritiska till att dela upp det i partigrupper? Eller är du tveksam till att man har delat in det i just de grupperna som finns? Vad tänker du?

Hypn0tic 94
Postad: 8 maj 2019
Jonto skrev:

Jag personligen ser det som en nödvändighet för att det administrativt ska fungera. Hur kommer det sig att du frågar? Har du hört eller mött några som varit kritiska till att dela upp det i partigrupper? Eller är du tveksam till att man har delat in det i just de grupperna som finns? Vad tänker du?

Det var faktiskt min lärare som påpekade att en fördel är att ideologiska grupper sitter tillsammans i EU-parlamentet. Han förklarade tyvärr aldrig varför han tyckte så och personligen förstår jag inte exakt varför det är en fördel/nackdel. 

Jaha okej. I Sveriges riksdag så tror jag ledamöterna tvärt om sitter uppdelade efter valkretsarna. I Sverige har vi ofta så kallade riktkarlar som tecknar i luften med en signal hur partiet har bestämt sig att rösta. Sådana kanske man slipper ha i EU om alla sitter på samma ställe i partigruppen men det är inget jag har koll på då jag inte sett någon omröstning där...

Så här skriver Sveriedemokraternas Björn Söder och Erik Almqvist i en motion om att ändra placeringen i Sveriges riksdag:

"I de flesta länder är ledamöterna placerade efter partitillhörighet. Detta underlättar kommunikationen inom partigruppen och även vid voteringar kan det vara av fördel. Skulle plötsliga ställningstaganden behöva göras underlättar det om partigruppen sitter samlad.

Att placera ledamöter efter partitillhörighet skulle också kunna underlätta voteringsproceduren. Uppresningsförfarandet, som idag används för att partiets riktkarlar genom sitt beteende visar för partikamraterna hur partiet ställer sig i omröstningen och hur således partigruppen som helhet förväntas rösta, skulle kanske kunna slopas om partigruppen sitter tillsammans och man på ett lätt sätt kan se vilken knapp riktkarlen trycker på.

Att förändra ledamöternas placering och placera dem utifrån partitillhörighet istället för valkrets har obetydlig kostnadspåverkan. Därför bör förändringen påskyndas."

Svara Avbryt
Close