5 svar
105 visningar
naytte är nöjd med hjälpen
naytte 4209 – Moderator
Postad: 31 aug 2022 14:03

Vilken satsdel är detta?

Vi gick hem till honom

jag skulle säga att det är ett rumsadverbial men är inte riktigt säker. Dessutom undrar jag vad anledningen till att det måste vara "honom" och inte "han" är. Enligt mig är det för att prepositionen till kräver den deklinationen, men enligt min lärare är det för att "honom" blir ett objekt. Jag kan dock inte förstå den förklaringen, eftersom "gå" är intransitivt.

Tack!

Arktos 4170
Postad: 31 aug 2022 15:07 Redigerad: 31 aug 2022 15:41

Roligt!

Jag skulle också säga att det är ett rumsadverbial.

Här är saken klar:  
Vi gick hem;  hem är advl.  Underförstått: hem till oss.
Han gick hem; hem är advl.  Underförstått: hem till sig.
Hem syftar på subjektets hem, om inget annat sägs.

Annars måste man ange "vems hem" det är fråga om:

Vi gick hem till honom; hem till honom är advl

Man kan välja att se frasen antingen som en enhet [hem till honom]
eller som bestående av huvudordet hem följt av ett attribut (till honom),
dvs  [hem (till honom)].

----------------------
Mera detaljerat:
Satsen saknar objekt. (till honom) är en prepositionsfras med huvudordet till som styr kasus på det följande substantivet, som därför aldrig kan stå i subjektsform (inte i något språk). På nutida svenska måste vi här välja objektsformen (honom), alltså (till (honom)).

I äldre svenska kunde man ibland också välja genitivformen som då kunde ge en helt annan innebörd. Jfr  han gick till sjön  och  han gick till sjöss.   Många av dessa uttryck lever dock kvar i det nutida språket.

naytte 4209 – Moderator
Postad: 31 aug 2022 18:06 Redigerad: 31 aug 2022 18:06
Arktos skrev:

Roligt!

Jag skulle också säga att det är ett rumsadverbial.

Här är saken klar:  
Vi gick hem;  hem är advl.  Underförstått: hem till oss.
Han gick hem; hem är advl.  Underförstått: hem till sig.
Hem syftar på subjektets hem, om inget annat sägs.

Annars måste man ange "vems hem" det är fråga om:

Vi gick hem till honom; hem till honom är advl

Man kan välja att se frasen antingen som en enhet [hem till honom]
eller som bestående av huvudordet hem följt av ett attribut (till honom),
dvs  [hem (till honom)].

----------------------
Mera detaljerat:
Satsen saknar objekt. (till honom) är en prepositionsfras med huvudordet till som styr kasus på det följande substantivet, som därför aldrig kan stå i subjektsform (inte i något språk). På nutida svenska måste vi här välja objektsformen (honom), alltså (till (honom)).

I äldre svenska kunde man ibland också välja genitivformen som då kunde ge en helt annan innebörd. Jfr  han gick till sjön  och  han gick till sjöss.   Många av dessa uttryck lever dock kvar i det nutida språket.

Tack för svaret!

Kan man säga att min förklaring stämde då? att prepositionen helt enkelt kräver den deklinationen?

Arktos 4170
Postad: 31 aug 2022 19:14

Ja, det är prepositionen som "kräver" den formen av 'han'.

En prepositionsfras kan inte vara objekt men däremot adverbial.
Han gav henne boken –  henne  är indirekt objekt
Han gav boken till henne –  till henne är då ett objektliknande adverbial,
om man ska följa SAG.  Kallas ofta i vardagslag  prepositionsobjekt,
något oegentligt eftersom det inte är något objekt.

Laguna Online 29274
Postad: 31 aug 2022 19:23

Jag tror inte att deklination är rätt ord. Det används för substantiv och säger hur ordet böjs i plural. Jag skulle säga kasus i det här fallet.

naytte 4209 – Moderator
Postad: 31 aug 2022 19:32
Laguna skrev:

Jag tror inte att deklination är rätt ord. Det används för substantiv och säger hur ordet böjs i plural. Jag skulle säga kasus i det här fallet.

Deklination syftar på adjektiv, pronomen osv. också. 

Svara Avbryt
Close