2 svar
96 visningar
FundersamBanan 27
Postad: 14 jun 2022 14:07

y som beroende variabel i Geogebra

Jag håller på att jobba med en uppgift där jag mäter svängningstiden hos en pendel. Jag har gjort ett experiment och testat olika längder på repet.

Jag gjorde en lista med punkter och sedan en regression f(x). y är svängningstiden i sekunder och x är längden i meter. Eftersom jag använder Geogebra kan jag skriva f(a) och då kan jag justera värdet på a. På så sätt kan jag stoppa in en viss längd och automatiskt få ut svängningstiden. I min bok står frågan: "Hur lång är den pendel som har svängningstiden på exakt en sekund". Jag vet hur man beräknar detta men jag vill ha ett allmänt sätt att skriva "vad är x då y är 1", precis som man gör vid t.ex.  f(4): vad är y då x=4.

Med denna information hoppas jag kunna göra värdet på y till en beroende justerbar variabel i Geogebra.

joculator 5289 – F.d. Moderator
Postad: 14 jun 2022 14:35

Vad får du får formel för f(a)?    ( eller f(x) eller y eler vad nu nu vill kalla svängningstiden )

ConnyN 2578
Postad: 14 jun 2022 20:12 Redigerad: 14 jun 2022 20:16

Precis som Joculator skriver så får du utgå från formeln för svängningstiden. Där ingår längden och då löser du ut l ur formeln. Då får du  l(T)=…  Dvs. då har du längden som en funktion av tiden. 
Om det nu inte var precis tvärtom du ville ha det? Då har du redan den färdiga formeln för T(l)=...  Dvs. tiden som en funktion av längden.

Svara Avbryt
Close