Annonyma tjejen är nöjd med hjälpen
Annonyma tjejen 366
Postad: 22 okt 2022 13:43

Yttrandefrihet

Varför har vi en yttrandefrihetsgrundlag om den ändå fastslås i regeringsformen? 

Jonto Online 9436 – Moderator
Postad: 22 okt 2022 20:00

Även om regeringsformen fastslår yttrandefrihet så måste lagar för yttrandefriheten anges. När, var och hur den gäller (och inte gäller).

Däremot så är yttrandefriheten vår nyaste grundlag. Den kom först 1991. Självklart hade vi yttrandefrihet innan dess. Yttrandefrihetsgrundlagen bidrog till att förtydliga och tydligare reglera yttrandefriheten. Särskilt när media under 1980 och 1990-talet blev allt större. 

Svara Avbryt
Close