5 svar
78 visningar
bajen_e är nöjd med hjälpen!
bajen_e 17
Postad: 3 okt 2020

Yttrandefrihet- koncentration och missbruk

Hej, 

Jag arbetar för nuvarande med fyra frågor som berör yttrandefriheten och dess bruk i samhället. En fråga som jag fastnat på är ”Vad skulle hända om yttrandefrihet bara var för några och inte för alla?”.

En konsekvens skulle vara att demokratin hotas eftersom öppenheten försvinner. Och så fort det sätts upp gränser för vad man får  säga, bestämmer någon över vilka åsikter som är korrekta och vilka som är fem. Det innebär alltså att makten skulle koncentreras hos en specifik grupp människor och inte beröra allmänheten, vilket är odemokratiskt då makten ska fördelas jämnt mellan alla medborgare. I politiken kan följderna bli förödande i och med att all utveckling bygger på människor som utvecklar sina tankar. 

En annan fråga som är förknippad med det här med yttrandefrihet är varför vi alla måste ansvar för vår yttrandefrihet. Dels är det väl för att det inte ska skapa hets mot folkgrupp eller kränka någon, inte heller ska innebörden vara diskriminerande gentemot en viss diskrimineringsgrupp. Något mer jag missat på båda dessa frågor? 

 

Tacksam för svar!

Jonto 3940 – Moderator
Postad: 3 okt 2020

Jag skulle säga att konsekvenserna av detta beror lite på vilka som man begränsar yttrandefriheten för.

 

Självklart som du säger att det vore problematiskt ur demokratisk synvinkel då yttrandefriheten som gällande för alla är en del av vår demokrati.

Jag tycker dock också man kan lyfta fram att det kan leda till att perspektiv försvinner från samhället och samhällsdebatten. Om exempelvis en viss grupp av människor ex. barn, äldre, hemlösa, brottsdömda inte får yttra sig, så förlorar de sin röst i debatten och beslut som tas, kommer då kanske inte ta hänsyn till dessa grupper och de riskerar att hamna utanför i samhället.

Sista frågan förstår jag inte alls, hur ansvarar man för sin yttrandefrihet? Yttrandefriheten är reglerad i grundlagen och ingenting vi själva behöver ta ansvar för direkt.

bajen_e 17
Postad: 3 okt 2020

Hej, 

Tack för ditt svar. Det jag tror min lärare menade var är; hur ska vi som individer ta ansvar för att inte denna rätt missbrukas i form av kränkningar etc. Förstår du nu? 

Jonto 3940 – Moderator
Postad: 4 okt 2020

Okej. Det handlar ju mer om de begräsningar som finns av yttrandefriheten genom lagar exempelvis diskrimineringslagen och lagen om hets mot folkgrupp m.m.  

bajen_e 17
Postad: 4 okt 2020

Förstår inte riktigt hur du menar. Skulle du kunna förklara mer? 

Magister Dixit 67
Postad: 4 okt 2020

Först och främst räknas inte diskrimineringslagen till yttrandefrihetsbrotten. Diskrimineringslagen är endast tillämpligt på juridiska personers (diskriminerande) handlingar.

Till yttrandefrihetsbrotten, för privatpersoners yttrandefrihet enligt regeringsformen, brukar vanligen lagen om hets mot folkgrupp och ärekränkningsbrotten förtal och förolämpning räknas. Även olaga våldsskildring, olaga hot, hot mot tjänsteman, övergrepp i rättssak och för den delen uppvigling kan ses som yttrandefrihetsbrott, för privatpersoner, men vanligen fokuseras det på de tre föregående (jämför med den så kallade katalogen i tryckfrihetsförordningen).

Hur vi som individer kan ta ansvar för att inte denna rätt missbrukas blir således genom att inte hetsa, hota, förolämpa eller förtala. Just yttrandefrihetsbrott är dock inte alltid enkla att förutse, eftersom domstolarna väger in kontexten. Att till exempel säga "jag ska döda dig" i en rent humoristisk kontext är knappast olaga hot, eftersom motparten inte känner allvarlig fruktan. För hets mot folkgrupp har även majoritetsbefolkningen ett lägre skydd än minoritetsbefolkningen, enligt domstolspraxis.

Svara Avbryt
Close