Fler språk / Andra språk / Allmänna diskussioner

Här hittar du frågor om de andra språken som inte ryms inom de övriga avdelningarna eller andra specifika språkfrågor som är svåra att nivåbestämma.

Läs detta innan du postar Ny tråd
Close