Fler språk / Tyska / Allmänna diskussioner

Här hittar du frågor om det tyska språket som inte ryms inom de övriga avdelningarna eller specifika tyskafrågor som är svåra att nivåbestämma.

Close