7 svar
599 visningar
Hebbe är nöjd med hjälpen
Hebbe 5 – Fd. Medlem
Postad: 13 maj 2020 20:17

Agent eller indirekt objekt

Hej har en fråga när det gäller indirekt objekt eller agent. Min son hade en mening i skolan:

I meningen

hon fick en docka av tomten

är då tomten agent eller indirekt objekt (iO)

Jag har ju lärt mig för 30 år sedan att när man använder ordet ”av ” så är nästkommande ord agent. Stämmer det?

min son säger att läraren sagt att det ska vara iO. 

iO är det som vi kallade dativobjekt?

tacksam för svar. 

Smutstvätt 23356 – Moderator
Postad: 13 maj 2020 20:23 Redigerad: 13 maj 2020 20:27

Indirekt objekt är det som kallades dativobjekt, ja. Däremot håller jag med dig om att tomten i detta fall låter mer som en agent än som ett indirekt objekt. Indirekt objekt definieras oftast som någon/något som får eller fråntages något. Några andra får gärna bekräfta detta, men enligt denna förklaring av indirekta objekt och agenter låter tomten i detta fall mer som en agent än ett indirekt objekt. 

Edit: Agentteorin skulle dock kunna falla på att meningen inte är i passiv form. 

Dr. G 9218
Postad: 13 maj 2020 20:25

Har för mig att agent enbart finns i passiva satser, så "av tomten" är nog indirekt objekt, vilket förut benämndes dativobjekt.

Dr. G 9218
Postad: 13 maj 2020 20:31

Om man byter verb och preposition i meningen så blir det "solklart" att det i den nya meningen är indirekt objekt. 

"Hon gav en docka till tomten."

Inte lika tydligt i originalmeningen, men det bör vara likadant där. 

Hebbe 5 – Fd. Medlem
Postad: 13 maj 2020 20:44

Okej. 
det verkar rimligt. 

i meningen 

håret klipptes av frisören.
Då är frisören agent för håret påverkas av frisören och håret står först i meningen. Meningen är då i passiv form? Eftersom det saknas do? För då är håret s och klipptes p och frisören agent?

medans i meningen 

hon fick en docka av tomten finns subjekt (hon) predikat (fick) do (en docka) och io (av tomten)

är det korrekt? 

Jonto 8998 – Moderator
Postad: 13 maj 2020 21:48

Nja. Problemet är väl dels att agent inte är någon satsdel. Det är en semantisk roll.

I alla aktiva satser(vilket är de flesta) så är det oftast subjektet som agerar i satsen vilket gör det överflödigt att då tala om "agent" utan man talar framför allt om det i passiva satser när agenten(den som gör något) inte är subjekt i satsen. I passiva satser så sätter man in agenten i meningen genom prepositionen "av"

Det här är dock ingen passiv sats. Även om det kan verka konstigt så är "Hon", agenten. Då verbet är "fick" så är det den som gör handlingen att få någonting som är agenten.

Jag är tveksam till indirekt objekt/dativobjekt eftersom det egentligen är lite motsatt till den klassiska definitionen "åt, till, för vem". Jag skulle göra det enkelt för mig och säga att det är ett "prepositionsobjekt" då det inleds med en preposition "av". https://sv.wikipedia.org/wiki/Objekt_(satsdel)

Detta med satsdelar är inte alltid helt entydigt.

Jonto 8998 – Moderator
Postad: 13 maj 2020 21:51 Redigerad: 13 maj 2020 21:52

Din andra mening är dock en passiv sats och då kan det vara relevant tala om agent(den som gör något) och patient(den/det som blir drabbad/påverkad). Jag skulle dock vilja hävda att"agent" inte är en satsdel, om den är en satsdel så bör den kalals "agentadverbial"

 

håret klipptes av frisören

patient    verb     agent           (semantiska roller)    

subjekt    predikat     agentadverbial   (satsdelar)

Hebbe 5 – Fd. Medlem
Postad: 13 maj 2020 21:55

Hej! Tack för ditt svar.  Oj. Krångligt. 

meningen

Hon fick en docka av tomten

 

detta är åk 7. Så jag tänker att det ska vara lätt..

tomten är i alla fall ett objekt då. I detta fall prepositionsobjekt. 

Svara Avbryt
Close