26 svar
14839 visningar
Jonto 9161 – Moderator
Postad: 17 mar 2022 16:45 Redigerad: 22 maj 2023 01:15

Vanliga frågor om Nationella prov (FAQ-NP)

Hej!

Det är snart dags för nationella prov i många kurser. En del elever känner oro eller har många frågor inför nationella prov. Jag tänkte att jag utifrån min roll som lärare skulle försöka ge mina perspektiv och svar på de vanligaste frågorna. Svaren på frågorna finns i spoilrarna om man trycker på frågan. Om du har andra frågor om Nationella provet som inte besvaras i tråden så får du gärna ställa dessa här i tråden, så ska jag försöka besvara dem.

I vilka ämnen/kurser finns det nationella prov?

I årskurs 9 har man nationella prov i svenska, engelska, matematik

samt ett av NO-ämnena(olika varje år) och ett av SO-ämnena(olika varje år).

Vissa skolor använder också bedömningsunderlag("nationella prov") från Skolverket i moderna språk(tyska, franska, spanska)

 

I gymnasiet sker nationella prov i kurserna Engelska 5, Engelska 6, Matematik 1abc, Matematik 2abc, Matematik 3bc, Matematik 4, Svenska/svenska som andraspråk 1, , Svenska svenska som andraspråk 3

Är det flera delar på proven?

Ja, ibland.

Proven i matematik innehåller oftast två olika skriftliga delar samt en muntlig del.

Proven i NO innehåller exempelvis en skrivdel och en laborationsdel

Proven i svenska och engelska innehåller oftast en skrivdel, en läsförståelsedel, en hörförståelse och en muntlig del.

Varför har man nationella prov? Vad är det bra för?

Nationella provet ger alla Sveriges elever en rättvis och bra chans att visa sina kunskaper. Oavsett vilken lärare som du har eller vilken skola som du går på så får du skriva samma prov som alla andra elever skriver och bli bedömd på samma sätt. Detta blir ett rättvist underlag att bedöma på. Nationella provet testar också samtliga kunskapskrav i kursen och gör det i slutet av kursen, när du förhoppningsvis ska kunna som mest. Du får alltså en chans att visa alla kunskapskrav igen, vilket är superbra om man tidigare inte tycker att man har lyckats visa de kunskaper som man har.

Är nationella provet svårare än andra prov?

Nej, nationella proven är generellt inte svårare än andra prov. Det som gör att de ibland upplevs som svårare är att de kan testa områden från hela kursen. Ett vanligt prov testar oftast bara det som du precis arbetat med och har nyligen pluggat på som ligger färskt i minnet.

Nationella provet kommer gynna dig som har studerat och tränat flitigt genom hela kursen/grundskolan och försökt förstå och lära sig saker och inte enbart pluggat dagarna inför provet. 

Kan jag plugga/träna till nationella prov?

Kort sagt: Nej, du kommer inte kunna plugga på allt, men det finns saker som du kan göra för att förbereda dig på ett bra sätt

Du kommer inte  ha tid till att plugga in alla kunskaper från alla områden i hela kursen/hela högstadiet några veckor eller dagar före proven. Det är inte rimligt. Kom ihåg att alla områden heller inte kommer att dyka upp på provet.

Det som du däremot kan göra är att titta vilka områden som tillhör kursen/högstadiet. Om det är något område som du känner dig extra osäker på eller helt har glömt, då kan det vara bra att repetera det området. Ett arbetsområde hinner du att repetera.

För att förbereda dig till nationella provet ska du istället fokusera på att träna på olika förmågor eller metoder som du har nytta av på flera områden:

  •  I matte kan du träna på problemlösning och olika metoder för att lösa problem, att redovisa tydliga lösningar på uppgifter, metoder såsom ekvationslösning, att använda formler och formelblad m.m.
  •  I SO kan du träna dig på att resonera utifrån olika perspektiv(ex. socialt, ekonomiskt, politiskt, individ/grupp/samhälle m.m.) att kunna hitta fördelar och nackdelar samt argument, att kunna redogöra för orsaker och konsekvenser, att kunna jämföra olika saker(ex. religioner, personer, länder) med varandra eller att kunna använda en atlas m.m.
  • I NO kan du träna dig på att utföra laborationer, att skriva labbrapporter, att förklara fysiska och kemiska fenomen med begrepp från kemin och fysiken, att kunna koppla vardagliga saker till kemi/fysik/biologi och att resonera om hur olika upptäckter har påverkat människans levnadsvillkor m.m.
  • I språk så kan du öva på läsförståelse, hörförståelse, att tala och att skriva olika typer av texter.

Även om inte exakt de matteproblemet med areor som du löst kommer på provet eller om inte frågan exakt handlar om orsaker till första världskriget på provet, så kommer det ha hjälpt dig om det dyker upp en problemlösningsfråga om omkrets eller att du ska resonera om orsaker till industriella revolutionen, då du har nytta av att ha tränat på problemlösning och orsakssamband.

Finns det gamla nationella prov som man kan se hur de ser ut och träna på?

Ja, det finns. Det varierar dock hur många det finns i olika ämnen/årskurser
Klicka på någon av länkarna här under och klicka dig vidare till rätt årskurs/kurs/ämne:

Gamla nationella prov Grundskolan

Gamla nationella prov Gymnasiet

Om du behöver hitta gamla nationella prov för sameskolan, specialskolan eller SFI så gå via följande länk och tryck dig rätt: https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/gamla-nationella-prov

Är nationella provet viktigt/avgörande för mitt betyg?

I korthet: Ja, det nationella provet är mycket viktigt för ditt betyg i ämnet, även om det inte är den enda prestation som räknas

I Skolverkets instruktioner till lärarna så står det att "nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättningen". Det betyder att din lärare ska ta extra hänsyn till nationella provet när de sätter ditt betyg. Detta för att det är ett bra underlag, som är rättvist och testar många kunskapskrav och kunskaper. Det står däremot också att lärare vid betygsättning ska ta med allt betygsunderlag som finns på en elev i bedömningen och att det ska vara ett varierat underlag.

Det betyder att nationella proven kommer vara lite viktigare än andra prov för ditt betyg men att även kunskaper som du visat vid andra tillfällen, kommer att spela roll i ditt betyg. Exakt hur lärare väger nationella provet mot andra underlag kan variera och hur mycket hänsyn som de tar till det. Detta är Skolverket inte helt tydlig med hur.

Kan nationella provet höja eller sänka mitt betyg?

Kort sagt: Ja, beroende på din prestation på nationella provet så kan du få ett högre eller lägre betyg än du tidigare presterat på i kursen men oftast så lyckas man prestera ungefär på den nivån som man brukar.

Det finns dock aldrig några prov som varken kan sänka eller höja betyg då du inte har något betyg förrän du får betyget när kursen/årskursen är avslutad. Det som de flesta menar är vad som händer om man presterar bättre eller sämre på nationella proven jämfört med tidigare under kursen.

Det normala som gäller för de allra flesta elever är att man presterar ungefär som man gjort tidigare under kursen/årskursen. Det finns ingen anledning att oroa sig i förväg över att man inte skulle klara av det om du har följt med i undervisningen och din lärare har lagt undervisningen på en rimlig nivå.

Om du skulle prestera sämre/bättre än vad du tidigare gjort så kan tre saker hända:

  • Läraren anser att eftersom nationella provet ska tas extra hänsyn till i bedömningen så får det resultatet som du fick på NP ligga till större grund för ditt betyg än det du presterat tidigare och att du då får ett lägre/högre betyg än dina tidiga prestationer
  • Läraren  anser att denne har ett stort och bra bedömningsunderlag på dig sedan tidigare och är trots att du presterade något sämre/bättre på nationella provet så är denne säker på att du ligger på den nivån som du presterat tidigare. Läraren tar extra hänsyn till nationella provet men tycker ändå att underlaget sedan tidigare väger upp.
  • Läraren blir osäker över att du har en väldigt varierande nivå. Om tid finns så kanske denne ger dig ytterligare några uppgifter eller något prov som en komplettering för att få en ny chans att se vilket betyg du uppnått.
Min lärare säger att betyget som jag får på nationella provet blir mitt slutbetyg, Är det okej att göra så?

Kort sagt: Nja. Läraren kan lägga stor vikt vid nationella proven och låta dem ha störst vikt för betygen vid bedömning. Läraren måste dock ta hänsyn även till andra bedömningsunderlag.

Läraren skulle dock exempelvis kunna titta på allt sitt bedömningsunderlag(NP, andra prov, lektioner) och sedan komma fram till att nationella provet är det underlag som ensamt har gett den bästa möjligheten för eleven att visa sina kunskaper och vid betygsättningen då sätta det betyget. Då har lärare suttit med allt underlag och tagit hänsyn till det men valt att det är NP som ska fälla avgörandet. 

Jag skulle dock personligen säga att det är dumt av en lärare att uttrycka sig på det sättet, utan det är bättre att vara ärlig med att säga att nationella provet har en stor viktig del i betygsättningen men inte är det enda man tar hänsyn till. 

Vad läraren kanske ibland menar att i slutändan så blir nog resultatet så för många eller de flesta elever att betyget som man uppnår på nationella provet också blir ens slutbetyg, även om läraren tagit med andra saker i bedömningen.

Glöm inte att detta även kan ge en positiv effekt. Om du har haft en lärare som tidigare ställt väldigt hårda eller höga krav eller bedömt strängt, så kan det hända att du presterar mycket högre på nationella provet än på dennes bedömningar. Då blir det också svårt för din lärare att sätta ett lägre betyg än det du fick på NP, då NP särskilt ska beaktas. NP kan alltså ofta verka till din fördel.

Jag är orolig inför nationella proven. Vad ska jag göra?

Ta det lugnt, vännen! Nationella provet är inget farligt. Se nationella provet som en möjlighet att visa vad du kan.

Läs tipsen om hur du kan förbereda dig och förbered dig på ett lugnt och smart sätt.

Vad kan jag tänka på precis före provet?

Nationella proven pågår oftast något längre än ett vanligt prov. Du behöver ha god ork och koncentration.

Klassiska tips men som faktiskt fungerar och är viktiga: Se till att få en god sömn natten innan, ät en stabil frukost, rör på dig och få lite frisk luft på morgonen och se till att vara ute i god tid så att du inte behöver stressa.

Ha med dig penna, radergummi och en laddad dator/chromebook(om det skrivs digitalt). Det är onödiga moment som kan stressa upp en om man behöver låna/fixa det minuter innan provet.

Vad kan jag tänka på under provet?

Det kan upplevas nervöst och allvarligt med NP eftersom man sitter och skriver vid en bestämd tidpunkt, kanske inte i sin vanliga lektionssal och det är mycket instruktioner och kontroller.

Försök medan du skriver att koppla bort allt annat förutom provet och gå in i dig själv. Undvik att stressa upp dig själv i onödan.

Gör saker noggrant och metodiskt men ha också koll på tiden och lägg upp en plan för hur du ska fördela din tid. Det finns en inlämningstid som måste hållas som du får veta när provet startar. Titta därför igenom provet innan du börjar så du vet ungefär hur många uppgifter det är. Om du stöter på en fråga som är svår eller som du inte kommer på hur du ska lösa, behöver du kanske efter en viss tid bestämma dig för att gå vidare till nästa fråga och komma tillbaka till den andra om du har tid.

Kan Pluggakuten hjälpa mig med nationella provet?

Kort sagt: Nej!

Pluggakuten hjälper dig dock jättegärna att träna och öva inför nationella provet och ge tips på hur man kan förbereda sig inför nationella provet.

Pluggakuten tillåter dock INTE att du postar frågor från nationella provet, diskuterar vilka frågor som var med på nationella provet eller kommer att vara med på nationella provet. Detta kommer att betraktas som fusk och kan leda till avstängning från Pluggakuten. Detta gäller oavsett vad din lärare säger eller tycker. Är du osäker på om något är okej att posta, PM:a en moderator och fråga innan.

Får jag lägga upp uppgifter från tidigare års nationella prov på Pluggakuten?

Det är inte säkert. Även många genomförda nationella prov har fortfarande sekretess för flera år framåt. Frågor från dessa prov får därför ändå inte postas i forumet även om alla elever har genomfört dem för flera år sedan.

Det finns dock lärare som ibland delar ut dessa prov som övningsprov eller uppgifter trots att de har sekretess men dessa får alltså inte publiceras på Pluggakuten.

Det finns också ett antal frisläppta nationella prov som är offentliga. Dessa är helt okej att posta på Pluggakuten och be om hjälp med. 

På denna länk kan du se vilka gamla nationella prov som är offentliga och vilka som har sekretess:

Gamla nationella prov

Är du osäker, fråga en moderator först innan du postar

StephCurry30 646
Postad: 23 mar 2022 15:19

Om man inte får någon idé på vad man ska skriva på np svenska del c, vad gör man då?

Jonto 9161 – Moderator
Postad: 23 mar 2022 16:38
StephCurry30 skrev:

Om man inte får någon idé på vad man ska skriva på np svenska del c, vad gör man då?

Du kommer inte att behöva hitta på ett tema helt själv. Uppgiften kommer att ge dig ganska så tydliga ramar i form av ett tema/en rubrik och vilken typ av text som det är.

Här kan du se exempel på två tidigare uppgifter om du scrollar ner till "Delprov C": https://www.natprov.nordiska.uu.se/kurs1/exempel/

Även om man har ett tema så kan det stå still när man ska skriva. Ett bra tips är att göra en "brainstorm" eller en tankekarta(mind map) där du skriver ner alla tankar som du själv får upp i huvudet kring temat. Sen kan du titta på alla ord och saker som du skrivit upp och utifrån det börja planera din text.

naytte 3722 – Tillträdande Moderator
Postad: 23 mar 2022 17:03 Redigerad: 23 mar 2022 17:03

Vilka lärare är det egentligen som skapar de nationella proven? Jag tycker ofta de är väldigt dåligt utformade eller inte egentligen testar så mycket alls. Undrar om det finns någon (typ skolverket) man kan ta kontakt med för att framföra sin kritik eller klaga.

Smutstvätt 23758 – Moderator
Postad: 23 mar 2022 17:11

Det är olika beroende på ämne. Det är institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, vid Umeå universitet, som tar fram de nationella proven i de naturorienterande ämnena, och det är Uppsala universitet som tar fram de nationella proven i svenska. Du kan säkert kontakta dem, och annars kan du nog kontakta Skolverket. :)

PhDabomb 28
Postad: 23 mar 2022 17:40

För gymnasiet matte 3b: Hur är rättningen? blir det att man kompletterar de delar man inte klarat av på provet eller gör om hela provet om man inte klarar det?

Jonto 9161 – Moderator
Postad: 23 mar 2022 17:51
PhDabomb skrev:

För gymnasiet matte 3b: Hur är rättningen? blir det att man kompletterar de delar man inte klarat av på provet eller gör om hela provet om man inte klarar det?

Det finns inte varken omprov eller kompletteringar på Nationella Provet från Skolverkets sida. Om du inte blir godkänd på en eller flera delar på natioenall provet så är det helt din lärare som bestämmer vad som ska hända. Om läraren behöver ytterligare underlag och har tid för det så kan det hända att du får komplettera. Läraren bestämmer då i så fall om och hur det ska ske. Om du är orolig så kan du fråga din lärare inför hur denne tänker kring om man inte klarar en eller flera delar.


Tillägg: 23 mar 2022 18:02

Vad gäller rättningen: Lärarna på skolan ansvarar för rättningen men har tydliga rättningsmallar från Skolverket att följa i sin rättning. 

Lobbe 241
Postad: 23 mar 2022 18:44

Hur många betyg under betyget man har i ämnet behöver man få på NP för att sänka sig? Om man exempelvis får konstant A i ett ämne och får C på NP, kommer man sänka sig? I så fall, hur mycket?

StephCurry30 646
Postad: 23 mar 2022 19:52

Får man bestämma ämnet imorgon i np eller är det skolverket som gör det?

Smutstvätt 23758 – Moderator
Postad: 23 mar 2022 20:56 Redigerad: 23 mar 2022 20:56
StephCurry30 skrev:

Får man bestämma ämnet imorgon i np eller är det skolverket som gör det?

Menar du ämnet i proven i SO/NO? Det får du inte välja. 

StephCurry30 646
Postad: 23 mar 2022 21:24
Smutstvätt skrev:
StephCurry30 skrev:

Får man bestämma ämnet imorgon i np eller är det skolverket som gör det?

Menar du ämnet i proven i SO/NO? Det får du inte välja. 

Nej i svenska.

Smutstvätt 23758 – Moderator
Postad: 23 mar 2022 21:51
StephCurry30 skrev:
Smutstvätt skrev:
StephCurry30 skrev:

Får man bestämma ämnet imorgon i np eller är det skolverket som gör det?

Menar du ämnet i proven i SO/NO? Det får du inte välja. 

Nej i svenska.

Aha! Ja, du får välja utifrån det tema som provet ger. Du får fyra uppgiftsförslag, och du ska välja ett av dem. Kika gärna på länken som Jonto länkade i inlägg #3 här i tråden. :)

Jonto 9161 – Moderator
Postad: 23 mar 2022 22:06 Redigerad: 14 nov 2022 20:45
Lobbe skrev:

Hur många betyg under betyget man har i ämnet behöver man få på NP för att sänka sig? Om man exempelvis får konstant A i ett ämne och får C på NP, kommer man sänka sig? I så fall, hur mycket?

Det går inte att säga tyvärr. Det är upp till lärarens bedömning som har hela underlaget att titta på och på vilket sätt denne anser att NP ska vägas mot det andra underlaget i kursen. Oroa dig inte inför något sådant inför utan om/när det du väl är i den situationen så pratar du med din lärare om det. På förhand bör man inte utgå från något annat än att man kommer prestera efter sin normala nivå.

Glödlampan 99
Postad: 18 maj 2022 15:43

Varför är nationella proven så avgörande för betyget? Det är som att alla andra prov och inlämningar har varit helt i onödan. 

Jonto 9161 – Moderator
Postad: 18 maj 2022 21:23
Glödlampan skrev:

Varför är nationella proven så avgörande för betyget? Det är som att alla andra prov och inlämningar har varit helt i onödan. 

Det finns som jag ser det två skäl:

1. Att det är ett likvärdigt prov som alla i hela landet skriver. Det ökar chansen att betyg blir mer rättvisa mellan skolor och städer och att elever bedöms på ett mer likvärdigt sätt, oberoende om man haft en lärare som bedömt hårt eller snällt när denne gjort uppgifter och prov.

2. Nationella proven kommer i slutet av en kurs eller ett läsår och testar mycket. Det är i slutet av en kurs som du ska kunna som mest och också haft chansen att kunna utvecklats och lärt dig mycket. Därför väger bedmning i slutet av kursen tyngre än det som du gjorde i början, för att du då har som mest kunskaper.

Jag håller inte alls med dig om att alla andra uppgifter/prov varit helt i onödan. Att nationella provet är avgörande för betyget är en feltolkning. Det står att det ska tas särskild hänsyn till NP men inte att det är avgörande. Ett samlat betygsunderlag med prov, uppgifter och undervisning väger också tungt i en bedömning. Dessutom är övriga prov och inlämningar viktigt för att bli förberedd inför NP. I och med att man tidigare har skrivit texter, haft prov på de olika matteområdena m.m. så är man bättre rustad inför nationella provet.

naytte 3722 – Tillträdande Moderator
Postad: 19 maj 2022 20:44 Redigerad: 19 maj 2022 20:45

Stämmer min uppfattning om att nationella proven har blivit progressivt lättare genom åren? Jag skrev ma1c idag och varje provdel kunde man sitta minst en hel timme - de flesta blev klara med varje provdel på en kvart - 30 minuter. Men när jag kollar tillbaka på gamla prov i kursen är de betydligt svårare och mer tidskrävande, vilket får mig att fundera. Kan det vara så att proven blir enklare?

karisma 1859
Postad: 21 maj 2022 12:02 Redigerad: 21 maj 2022 14:00

Hej!

Jag har en fråga angående bedömningen av uppgifter på nationella prov. Jag skrev nationella prov igår och glömde förenkla ett uttryck på en fråga. Min metod var i övrigt alldeles korrekt och fullständig, så tror ni ändå jag kan få något av poängen? Jag har nämligen för mig att man på nationella prov kan få poäng även om man inte har angivit ett helt korrekt.

Jonto 9161 – Moderator
Postad: 21 maj 2022 15:36
karisma skrev:

Hej!

Jag har en fråga angående bedömningen av uppgifter på nationella prov. Jag skrev nationella prov igår och glömde förenkla ett uttryck på en fråga. Min metod var i övrigt alldeles korrekt och fullständig, så tror ni ändå jag kan få något av poängen? Jag har nämligen för mig att man på nationella prov kan få poäng även om man inte har angivit ett helt korrekt.

Ja det stämmer. På de uppgifter där flera poäng kan delas ut så delas en del poäng ut efter olika steg på vägen i uträkningen till svaret som man har klarat. Så det är vanligt att man kan få poäng på uppgifter även där inte svaret är rätt eller man inte nått hela vägen fram till svaret. 

karisma 1859
Postad: 21 maj 2022 15:40
Jonto skrev:
karisma skrev:

Hej!

Jag har en fråga angående bedömningen av uppgifter på nationella prov. Jag skrev nationella prov igår och glömde förenkla ett uttryck på en fråga. Min metod var i övrigt alldeles korrekt och fullständig, så tror ni ändå jag kan få något av poängen? Jag har nämligen för mig att man på nationella prov kan få poäng även om man inte har angivit ett helt korrekt.

Ja det stämmer. På de uppgifter där flera poäng kan delas ut så delas en del poäng ut efter olika steg på vägen i uträkningen till svaret som man har klarat. Så det är vanligt att man kan få poäng på uppgifter även där inte svaret är rätt eller man inte nått hela vägen fram till svaret. 

Okej vad skönt! På just denna fråga var det endast 2st poäng som kunde utdelas (2st A-poäng), tror du ändå nått av dem poängen kan delas ut? Det enda jag glömde göra var att ta roten ur ett uttryck nämligen...(så dumt slarvfel...)

Smutstvätt 23758 – Moderator
Postad: 21 maj 2022 16:05
karisma skrev:

Okej vad skönt! På just denna fråga var det endast 2st poäng som kunde utdelas (2st A-poäng), tror du ändå nått av dem poängen kan delas ut? Det enda jag glömde göra var att ta roten ur ett uttryck nämligen...(så dumt slarvfel...)

Titta gärna på gamla bedömningsanvisningar. Från det senaste offentliga nationella provet i Matte 2, kan vi se från bedömningsanvisningarna att det vid uppgifter med två A-poäng brukar delas ut en A-poäng för "godtagbar ansats", vilket är fint språk för "en bra början på uppgiften", och den andra A-poängen delas ut vid rätt lösning och svar. Om du löst uppgiften korrekt fram till det sista steget, är det mycket sannolikt att du kommer att få en A-poäng för din lösning. :)

karisma 1859
Postad: 21 maj 2022 19:15 Redigerad: 21 maj 2022 19:16
Smutstvätt skrev:
karisma skrev:

Okej vad skönt! På just denna fråga var det endast 2st poäng som kunde utdelas (2st A-poäng), tror du ändå nått av dem poängen kan delas ut? Det enda jag glömde göra var att ta roten ur ett uttryck nämligen...(så dumt slarvfel...)

Titta gärna på gamla bedömningsanvisningar. Från det senaste offentliga nationella provet i Matte 2, kan vi se från bedömningsanvisningarna att det vid uppgifter med två A-poäng brukar delas ut en A-poäng för "godtagbar ansats", vilket är fint språk för "en bra början på uppgiften", och den andra A-poängen delas ut vid rätt lösning och svar. Om du löst uppgiften korrekt fram till det sista steget, är det mycket sannolikt att du kommer att få en A-poäng för din lösning. :)

Okej! Tack så mycket, det lugnar ner mig lite grann! Det här nationella provet är nämligen hela mitt betyg i ma2 enligt min lärare så det här provet är såå viktigt för mig. Under provets gång försökte jag räkna ihop ungefär hur många poäng jag lyckats kamma ihop (jag siktade på ett A) och om jag har räknat rätt så har jag absolut lyckats kamma ihop tillräckligt många A-poäng för att få ett A men C och E poängen spelar ju också roll och enligt mina beräkningar har jag inte tillräckligt många poäng totalt för att få ett A, utan jag missar ca 2-3 E/C poäng, och det känns jätte trist! Om det nu skulle visa sig vara så att jag har rätt och jag endast är 2-3 C/E poäng för att få ett A på NP, tycker ni då jag ska prata med min lärare och be henne ha ett "överseende" över betyget? Det är ju trots allt så liiite ifrån ett A...

Jonto 9161 – Moderator
Postad: 21 maj 2022 20:27
karisma skrev:
Smutstvätt skrev:
karisma skrev:

Okej vad skönt! På just denna fråga var det endast 2st poäng som kunde utdelas (2st A-poäng), tror du ändå nått av dem poängen kan delas ut? Det enda jag glömde göra var att ta roten ur ett uttryck nämligen...(så dumt slarvfel...)

Titta gärna på gamla bedömningsanvisningar. Från det senaste offentliga nationella provet i Matte 2, kan vi se från bedömningsanvisningarna att det vid uppgifter med två A-poäng brukar delas ut en A-poäng för "godtagbar ansats", vilket är fint språk för "en bra början på uppgiften", och den andra A-poängen delas ut vid rätt lösning och svar. Om du löst uppgiften korrekt fram till det sista steget, är det mycket sannolikt att du kommer att få en A-poäng för din lösning. :)

Okej! Tack så mycket, det lugnar ner mig lite grann! Det här nationella provet är nämligen hela mitt betyg i ma2 enligt min lärare så det här provet är såå viktigt för mig. Under provets gång försökte jag räkna ihop ungefär hur många poäng jag lyckats kamma ihop (jag siktade på ett A) och om jag har räknat rätt så har jag absolut lyckats kamma ihop tillräckligt många A-poäng för att få ett A men C och E poängen spelar ju också roll och enligt mina beräkningar har jag inte tillräckligt många poäng totalt för att få ett A, utan jag missar ca 2-3 E/C poäng, och det känns jätte trist! Om det nu skulle visa sig vara så att jag har rätt och jag endast är 2-3 C/E poäng för att få ett A på NP, tycker ni då jag ska prata med min lärare och be henne ha ett "överseende" över betyget? Det är ju trots allt så liiite ifrån ett A...

Det måste ju finnas annat bwdömningsunderlag. I ett sådant fall när man på nationella provet ligger väldigt nära ett betyg så är det en självklarhet att låta det andra bedömningsunderlaget avgöra exempelvis saker som visats på lektionerna och övriga prov och uppgifter. Läraren ska inte ha översyn med något utan bedöma underlaget som helhet.

karisma 1859
Postad: 21 maj 2022 22:37 Redigerad: 21 maj 2022 22:57
Jonto skrev:
karisma skrev:
Smutstvätt skrev:
karisma skrev:

Okej vad skönt! På just denna fråga var det endast 2st poäng som kunde utdelas (2st A-poäng), tror du ändå nått av dem poängen kan delas ut? Det enda jag glömde göra var att ta roten ur ett uttryck nämligen...(så dumt slarvfel...)

Titta gärna på gamla bedömningsanvisningar. Från det senaste offentliga nationella provet i Matte 2, kan vi se från bedömningsanvisningarna att det vid uppgifter med två A-poäng brukar delas ut en A-poäng för "godtagbar ansats", vilket är fint språk för "en bra början på uppgiften", och den andra A-poängen delas ut vid rätt lösning och svar. Om du löst uppgiften korrekt fram till det sista steget, är det mycket sannolikt att du kommer att få en A-poäng för din lösning. :)

Okej! Tack så mycket, det lugnar ner mig lite grann! Det här nationella provet är nämligen hela mitt betyg i ma2 enligt min lärare så det här provet är såå viktigt för mig. Under provets gång försökte jag räkna ihop ungefär hur många poäng jag lyckats kamma ihop (jag siktade på ett A) och om jag har räknat rätt så har jag absolut lyckats kamma ihop tillräckligt många A-poäng för att få ett A men C och E poängen spelar ju också roll och enligt mina beräkningar har jag inte tillräckligt många poäng totalt för att få ett A, utan jag missar ca 2-3 E/C poäng, och det känns jätte trist! Om det nu skulle visa sig vara så att jag har rätt och jag endast är 2-3 C/E poäng för att få ett A på NP, tycker ni då jag ska prata med min lärare och be henne ha ett "överseende" över betyget? Det är ju trots allt så liiite ifrån ett A...

Det måste ju finnas annat bwdömningsunderlag. I ett sådant fall när man på nationella provet ligger väldigt nära ett betyg så är det en självklarhet att låta det andra bedömningsunderlaget avgöra exempelvis saker som visats på lektionerna och övriga prov och uppgifter. Läraren ska inte ha översyn med något utan bedöma underlaget som helhet.

Ja men precis det är det jag menar. När jag säger "översyn" menar jag att läraren har översyn med tanke på att jag i tidigare prov har presterat på hög nivå och om jag är två E/C poäng från ett A på NP så kanske läraren kan ta in mina tidigare prestationer när hen sätter betyg  (:

delama 127
Postad: 24 maj 2023 20:24

Hej! Jag ska skriva en text i np tyska 3 imorgon. Jag förstår att det alltid är olika ämnen man skriver om, men jag känner verkligen att jag behöver öva inför det här. Kan ni tipsa om olika ämnen som jag säker kommer behöva skriva om? 

 

Tack på förhand!

Jonto 9161 – Moderator
Postad: 24 maj 2023 20:36
delama skrev:

Hej! Jag ska skriva en text i np tyska 3 imorgon. Jag förstår att det alltid är olika ämnen man skriver om, men jag känner verkligen att jag behöver öva inför det här. Kan ni tipsa om olika ämnen som jag säker kommer behöva skriva om? 

 

Tack på förhand!

Det brukar vara texter om saker som ligger ganska nära dig själv, ungdomar och din vardag. Ofta handlar det om att diskutera ett tema och beskriva sitt eget förhållande till det. Teman som ligger nära dig själv skulle kunna vara skola/läxor/prov, mobiltelefonanvändande, hobbys/aktiviteter, vänskap, resor/resande eller internetvanor.

Att man ska skriva ett brev till någon exempelvis en brevvän brukar också vara en vanlig form av textyp.

Fatima05 43
Postad: 27 maj 2023 00:36 Redigerad: 27 maj 2023 00:37

Om man visar på en högre nivå på kursprov (i en matematik kurs) jämfört med delproven man haft under lässåret, är det då större vikt på np betyget vid betygsättning? Låt säga att man fått 2 B 1 C och 1 D på delproven (totalt 4 delprov) och får ett B på nationella provet...

Smutstvätt 23758 – Moderator
Postad: 27 maj 2023 11:07

Ja, de nationella proven väger tyngre än vanliga prov vid betygssättning.

Svara Avbryt
Close