24 svar
747 visningar
Mickael är nöjd med hjälpen!
Mickael 21
Postad: 25 maj 2017

Beräkna koncentrationen av klor i bassängvattnet.

finns någon som hjälpa mig!!

Koncentrationen av klor (Cl2) i en simbassäng bestämdes på följande sätt:

Till 500 cm3 av bassängvattnet sattes ett överskott av kaliumjodidlösning. Jodidjonerna oxiderades så till jod och klor reducerades till kloridjoner. Den lösningen man fick titrerades med tiosulfatlösning [0,0020 mol/dm3]. Som indikator användes stärkelse.

Det åtgick 9,0 cm3 av tiosulfatlösningen innan jod-stärkelsekomplexets blåa färg försvann.
Beräkna koncentrationen av klor i bassängvattnet.
 

Bubo 2974
Postad: 25 maj 2017

Hej och välkommen hit!

Börja med att skriva upp de reaktioner som sker. Fundera sedan på vilka mängder det finns av de olika ämnena, och vilka mängder som reagerar.

Mickael 21
Postad: 25 maj 2017

Cl2 + 2I --> 2Cl + I2

c = n/v 

jag skrev reaktionen så här men jag kunde inte försätta sedan.  är det substansmängden 0,0020 mol/dm3 och volymen 500cm3 eller?


Nu har du skrivit en balanserad reaktionsformel för reaktionen mellan klormolekyler och jodidjoner (fast du har tappat bort laddningarna). Du behöver även ha en balanserad reaktionsformel för reaktionen mellan jod och tiosulfatjoner, innan det är lönt att börja fundera på substansmängder och koncentrationer. Hur många mol klor motsvarar en mol tiosulfatjoner?

Mickael 21
Postad: 25 maj 2017

jag tror reaktion formlerna blir så : Cl2 + 2I-  --> 2Cl- + I2      och den andra I2 + S2O3-2  ---> 2I- + S4O62-

Om jag tolkar dina småkonstiga beteckningar korrekt, så är dina reaktionsformelr riktiga. Hur många mol klor motsvarar alltså 1 mol tiosulfatjoner?

Mickael 21
Postad: 25 maj 2017

just detta är min svårighet men jog tror det ska bli 1:2:1 eller?

Det beror på vad du menar att dina siffror betyder. 1 mol tiosulfatjoner motsvarar ___ mol jod.

1 mol jod motsvarar ___ mol klor. 1 mol tiosulfatjoner motsvara alltså ___ mol klor.

Mickael 21
Postad: 25 maj 2017

så här menar jag,  1 mol klor motsvarar 2 mol tiosulfatjoner, 1 mol sulfatjoner motsvarar ½ mol klor

Ja, om du menar att 1 mol tiosulfatjoner motsvarar ½ mol klor, så stämmer det.

Hur många mol tiosulfatjoner gick det åt vid titreringen?

Mickael 21
Postad: 25 maj 2017

0,009mol/dm3

Nej, substansmängd mäts i mol, inte mol/dm3. Du skall använda formeln c=n/v (du vet c och v). Tänk på enheterna!

Mickael 21
Postad: 25 maj 2017

så här du menar eller?  c = 0,009mol/500cm3

Nej. Än så länge är det bara tiosulfatlösningen vi är intresserade av. Vilken är tiosulfatlösningens volym? (Volymen skall räknas om till enheten dm3, eftersom enheten för koncentration är mol/dm3, och annars stämmer det inte.) Vilken är tiosulfatlösningens koncentration (det står i uppgiften). Hur många mol tiosulfatjoner har du alltså?

Mickael 21
Postad: 25 maj 2017 Redigerad: 25 maj 2017

c= 0,009mol/0,0020 mol/dm3 = 4,5dm3 nu kanske jag har rätt svar 

men vad menar med concentration av klor i bassängvattnet?

Nej, du vet c och v och skall räkna ut n. Enheten skall bli mol. Det som är 0,009 dm3  ( =0 9 ,0 ml) är volymen.

Mickael 21
Postad: 25 maj 2017

n = 09,0ml*4,5dm3 = 40

sorry jag är helt off jag fattar ingenting nu ska jag omvandla till dm3 eller? 

c = 0,0020 mol/dm3   v = 9,0 cm3 = 0,0090 dm3

c = n/v => n = c*v

Mickael 21
Postad: 25 maj 2017 Redigerad: 25 maj 2017

n = 0,0090dm3*0,0020mol/dm3   n = 1,8*10-5 mol/dm3

c = 1,8*10-5 mol/dm3/0,0090dm3   c= 0,002mol   är det koncentrationen av klor i bassängvattnet 0,002mol?

Du slarvar fortfarande med enheterna! Substansmängden n = c*v = 0,000 018 mol. Kubikdecimeter i täljaren och kubikdecimeter i nämnaren tar ut varandra, så det blir bara enheten mol kvar.

Du vet att det fanns hälften så många mol klor i en halvliter bassängvatten. Det fanns alltså 0,000 009 mol klor i 0,5 dm3 vatten. Koncentrationen blir alltså 0,000 009/0,5 = 0,000 018 mol/dm3.

Du måste läsa ordentligt i uppgiften och se vad som är vad - det är volymen av tiosulfatlösningen som var 9 ml, vattenprovet var 500 ml!

Mickael 21
Postad: 26 maj 2017

tack så jätte mycket!  

j500 2 – Fd. Medlem
Postad: 29 jul 2020

Jag gör också denna uppgift men förstår inte riktigt hur 1 mol tiosulfatjoner kan motsvara 1/2 mol klor. Man får väl fram molförhållandet genom att kolla på koefficienterna?

Menar du mol klor  (Cl2)eller mol kloridjoner (Cl-)?

Sallo 6
Postad: 16 dec 2020 Redigerad: 16 dec 2020

Hej!

Jag har jobbat med samma frågan och jag undrar om jag har gjort rätt.

n=c * v 

n= 0,0020 mol/dm3 * 9,0 *10^-3 dm3 = 0,018 * 10^-3 mol

hälften av det är koncentrationen för klor.

n(cl2)= 0,018 * 10^-3 mol /2= 0,009 * 10^-3 >>>>
n(cl2)= 0,009 * 10^-3 mol / 500 * 10^-3 dm^3 = 0,018 * 10^-3 mol/dm^3

Välkommen till Pluggakuten!

Gör en egen tråd i stället för att uppliva en gammal  zombietråd, som är grönmarkerad (d v s trådstartaren har markerat att hen inte behöver mer hjälp, så förmodligen kommer igen att svara i den här tråden /moderator

Svara Avbryt
Close