7 svar
184 visningar
Freemind är nöjd med hjälpen!
Freemind 98
Postad: 26 apr 2019

Flytta ut konstant vid integral

Fick en uppgift i boken, som säger såhär: Det kostar 500kr att trycka 25 exemplar av en broschyr. Därefter är marginalkostnaden K´kr/broschyr där
500+252000K´(20X)dx

Vad kostar det att trycka 2000 broschyrer? X är antalet broschyrer. 

 

Jag förstog inte hur exakt jag skulle gå tillväga. Men jag hittade en som hade löst uppgiften och förklarade att man kunde flytta ur konstanten 20 ur integralen. Så att man skriver om det till 20(1/(sqrt)X). Sen kan man förenkla det till 
20(x^-0.5) -> 20((x^-0.5+1)/-0.5+1) -> 20(x^0.5/0.5) . Detta blir rätt svar då 500+(20(x^0.5/0.5)) Sätter man in 2000 och 25 minus varandra. Så blir det 500+(1788-200) = 2088. 

Hoppas inte förklaringen var allt för förvirrande, isåfall kan jag säkerligen omformulera något. Var lite svårt att få ner hela förklaringen. Hursomhelst, min fråga är, varför går det att flytta ut konstanten 20? Och går det att göra vid varje fall eller måste det vara något speciellt förhållande? För det känns som att vid normalt fall hade man tagit 20x * x^0.5/0.5. Men då hade det blivit ett ohyggligt högt tal. 

tomast80 2916
Postad: 26 apr 2019

Hängde nog inte med i alla svängar där, men generellt kan man bryta ut en konstant, aa, enligt nedan:

af(x)dx=af(x)dx\int af(x) dx=a\int f(x)dx

Freemind 98
Postad: 26 apr 2019

Jag vet, förklaringen var lite dålig. För jag vet inte riktigt själv, hur det gick till, för jag förstog inte det med att man kunde ta ur konstanten. 

Men om uträkningen är K´=20X
Så skriver man ju 252000K´(20x) dx
Kan man då flytta ur 20 där ifrån, så det blir 1 delat med istället? För det är vad jag tror, dom gjorde. Men det känns som om jag gjort det på andra uppgifter, så hade jag fått helt olika tal. 

Freemind 98
Postad: 26 apr 2019

Förrut om jag hade haft tex 20-x^2 . Så hade ju konstanten fått ett x. Men att ge 20 ett x här, ger ju ett enormt tal. För det blir 20*2000. Men dom har tagit ur 20 ur integralen. 

tomast80 2916
Postad: 26 apr 2019

Nu förstår jag, din notation blir lite konstig.

K'(x)=20xK'(x)=\frac{20}{\sqrt{x}}

500+252000K'(x)dx=500+\int_{25}^{2000}K'(x)dx=

500+25200020xdx=500+\int_{25}^{2000}\frac{20}{\sqrt{x}}dx=

500+20·2520001xdx=...500+20\cdot\int_{25}^{2000}\frac{1}{\sqrt{x}}dx=...

Freemind 98
Postad: 26 apr 2019

Hur kommer det sig att man får ta ut konstanten? Är det något som går alla gånger? Eller vad är det för regel som tillåter det i detta fallet? Boken har nämligen inte nämnt detta. 

Så länge det rör sig om multiplikation får du plocka ut konstanten. Det är en del av kravet för att integrering ska vara en linjär operation. 

Albiki 4228
Postad: 26 apr 2019 Redigerad: 26 apr 2019

Hej!

Du förvirrar i ditt första inlägg när du skriver K'(20x)K'(\frac{20}{\sqrt{x}}); med sedvanlig matematisk notation betyder detta att K'K' är en funktion som du stoppar in talet 20/x20/\sqrt{x} i. Ditt senare inlägg visar att K'K' i själva verket är just funktionen 20/x20/\sqrt{x}; då är det korrekt att skriva att funktionen

    K'(x)=20/x.K'(x) = 20/\sqrt{x}.

Den totala kostnaden att producera fler än 25 stycken kopior av broschyren är då K(x)K(x) kronor där 

    K(x)=500+25x20udu=500+25x20·u-0.5 ,K(x) = 500 + \int_{25}^{x}\frac{20}{\sqrt{u}}\,du = 500 + \int_{25}^{x}20\cdot u^{-0.5}\ ,

där uu är en integrationsvariabel som man kan välja fritt, så länge som man avstår från de redan upptagna beteckningarna x och K och K'. För att beräkna integralen behöver du inte flytta ut konstanten 2020, men det är tillåtet om du vill göra det. Integralen beräknas till

    20·u-0.5du=20u-0.5+11-0.5=40u0.5\displaystyle\int 20 \cdot u^{-0.5}\,du = \frac{20u^{-0.5+1}}{1-0.5} = 40u^{0.5}

och den totala kostnaden för att producera xx stycken kopior är 

    K(x)=500+[40u0.5]u=25x=500+40x-4025=500-200+40x=300+40xK(x) = 500 + [40u^{0.5}]_{u=25}^{x} = 500 + 40\sqrt{x}-40\sqrt{25} = 500-200 + 40\sqrt{x} = 300+40\sqrt{x} där x>25.x > 25.

Svara Avbryt
Close