Qetsiyah är nöjd med hjälpen!
Qetsiyah 670
Postad: 13 jan 2019

Hastighetsbegränsningar

Hej, jag tog nyligen körkort och är därför på "provperiod". Kan en polis i busken klippa mitt körkort om jag kör 71 på en 70 väg? 

Utöver den frågan är jag djupt förvirrad över hela hastighetskonceptet. Det är ju vad jag vet konsensus att hastighetsskyltarna i själva verket är minimumhastigheter, alla kör för snabbt hela tiden. Jag tvivlar på att ens anställda på trafikverket eller transportstyrelsen eller polisen brukar föregå med gott exempel och kör med rätt hastighet i sitt privatliv. En gigantisk elefant i rummet. Är detta helt enkelt en låg prioritet hos myndigheterna? De måste ju veta om detta. Är jag den enda som vill tala ut om detta?

Affe Jkpg 4647
Postad: 13 jan 2019

Det finns regler för vid vilka hastighets-överträdelser du kan förlora ditt körkort. Det har du tydligen redan glömt från din körkorts-utbildning.

Det är inte konsensus att hastighetsskyltarna är minimumhastigheter.

Polisen tillämpar ett pålägg på uppmätt hastighet som är mer än en (1) km/tim

SeriousCephalopod 1809
Postad: 13 jan 2019

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/korkort/korkort---du-har-val-koll-pa-vad-som-galler_sv_webb.pdf

s.22

Körkort på prov i två år

Alla nyblivna körkortstagare i Sverige får
en prövotid på två år. Prövotid innebär
att om du under denna tvåårsperiod gör
dig skyldig till någon förseelse som leder
till att körkortet återkallas, måste du
göra ett nytt förarprov (både kunskaps
-
prov och körprov) för att få ett nytt
körkort. För behörigheterna A1, A2,
A och B gäller dessutom att du måste
genomgå riskutbildning på nytt innan
du får avlägga förarprovet. Dessa krav
gäller oavsett hur kort spärrtiden
(återkallelsetiden) är. Även den som tar
nytt körkort efter att ha fått sitt körkort
återkallat får en prövotid på två år.
Prövotid gäller inte för körkort behörig
-
het AM (moped). Läs mer om återkallat
körkort på sidan 25.

s.25:

Körkortet kan återkallas
Transportstyrelsen kan återkalla ett
körkort på följande grunder:
1. rattfylleri, grovt rattfylleri eller
grov vårdslöshet i trafik
2. smitning från trafikolycksplats
3. upprepade trafikförseelser, dock
minst tre under en tvåårsperiod
4. brott mot någon viktig trafikregel,
till exempel fortkörning, rödljuskörning, stoppliktsförseelse, omkörning
vid övergångsställe, olovlig körning
eller vårdslöshet i trafik
5. opålitlighet vad gäller nykterhet
6. allmän brottslighet
7. sjukdom
8. underlåtenhet att följa
föreläggande om läkarintyg
eller förarprov
9. körkortet utfärdat på felaktiga
grunder.

Nej. Samma regler och straffskala gäller för dig som för personer som haft körkort en längre tid. Däremot om du begår ett trafikbrott som är så allvarligt att ditt körkort återkallas, får du inte tillbaka körkortet efter att spärrtiden gått ut. Du måste istället göra om teori- och körprovet. 

AlvinB 3091
Postad: 13 jan 2019 Redigerad: 13 jan 2019

Provperioden (eller 'prövotid' som det benämns i lagen) gör det inte enklare för polisen att ta ditt körkort - den enda skillnaden är att du måste ta om ditt körkort om du blir av med det medan en som inte har prövotid får tillbaka kortet efter en viss tidsperiod.

En hastighetsöverträdelse på 1 km/h är inte ett exempel på ett brott som kan leda till ett omhändertagande av körkortet, alltså kommer varken du eller någon som har haft körkort i trettio år bli av med körkortet för något sådant.

Exakt vad som kan leda till ett återkallande av körkortet anges i Körkortslagen 5:e kapitlet 3:e paragrafen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/korkortslag-1998488_sfs-1998-488

Affe Jkpg 4647
Postad: 13 jan 2019

Nu "slirar några iväg" och presenterar text och länkar till omfattande delar av trafik-lagstiftningen och tycks inte förstå frågeställningen i ursprungs-inlägget … hastighetsbegränsningar.

För indraget körkort krävs i huvudsak överträdelse av hastighetsgräns med: 

Vägar vars hastighetsgräns ligger på 30 km/h:

  • Överträdelse med mer än 20km/h

Vägar vars hastighetsgräns ligger på 40-120 km/h samt vid bogsering:

  • Överträdelse med mer än 30km/h
SeriousCephalopod 1809
Postad: 13 jan 2019

Det jag ville betona var att det vara samma nivåer för att återkalla körtkortet för någon med nytt eller gammalt körtkort. 

Iochmed att man förmodligen vet att fortkörning strax över hastighetbegränsningen i situationer där detta inte medför en uppenbar förhöjd risk för olycka inte leder till att personer som haft körtkort en längre tid blir ifråntagna sina körkort (de får böter och varning) så vet man att nyblivna körare inte löper någon särskilld risk vid marginell fortkörning. 

Men bra att du förtydligar intervallen Affe även om källa iofs vore bra. 

Teraeagle 6880 – Moderator
Postad: 13 jan 2019

Jag tror inte ens att polisen skulle kunna mäta med tillräcklig precision ifall du gör 70 eller 71 km/h.  

Qetsiyah 670
Postad: 13 jan 2019 Redigerad: 13 jan 2019
Affe Jkpg skrev:

Det finns regler för vid vilka hastighets-överträdelser du kan förlora ditt körkort. Det har du tydligen redan glömt från din körkorts-utbildning.

Det är inte konsensus att hastighetsskyltarna är minimumhastigheter.

Polisen tillämpar ett pålägg på uppmätt hastighet som är mer än en (1) km/tim

 Jag minns inte det från min körkortsutbildning, nej. Kanske för att jag på ett olämpligt sätt är en skicklig pluggare; det kom inte på teoriprovet eller körskolans quiz-app, alltså läste jag inte om det.

Jag kan skriva tydligare. Det är, vid normala väglag och normalt väder en norm att köra minst den uppsatta hastigheten, de flesta kör lika snabbt eller snabbare än den.

Qetsiyah 670
Postad: 13 jan 2019 Redigerad: 13 jan 2019
AlvinB skrev:

Provperioden (eller 'prövotid' som det benämns i lagen) gör det inte enklare för polisen att ta ditt körkort - den enda skillnaden är att du måste ta om ditt körkort om du blir av med det medan en som inte har prövotid får tillbaka kortet efter en viss tidsperiod.

En hastighetsöverträdelse på 1 km/h är inte ett exempel på ett brott som kan leda till ett omhändertagande av körkortet, alltså kommer varken du eller någon som har haft körkort i trettio år bli av med körkortet för något sådant.

Exakt vad som kan leda till ett återkallande av körkortet anges i Körkortslagen 5:e kapitlet 3:e paragrafen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/korkortslag-1998488_sfs-1998-488

 Jaha! 'Folk i min omgivning' (inkl min trafiklärare) har talat om det som om prövotid innebar att körkortet klipps vid minsta lilla. Vad missledande, eller så har jag tolkat fel.

statement 2828 – Moderator
Postad: 13 jan 2019

Det Teraeagle skriver! Finns en väldigt rolig uppgift som handlar om trigonometri och precision som tar upp just det. Det är bara att googla så hittar du den säkert.

Qetsiyah 670
Postad: 13 jan 2019
Affe Jkpg skrev:

Nu "slirar några iväg" och presenterar text och länkar till omfattande delar av trafik-lagstiftningen och tycks inte förstå frågeställningen i ursprungs-inlägget … hastighetsbegränsningar.

För indraget körkort krävs i huvudsak överträdelse av hastighetsgräns med: 

Vägar vars hastighetsgräns ligger på 30 km/h:

  • Överträdelse med mer än 20km/h

Vägar vars hastighetsgräns ligger på 40-120 km/h samt vid bogsering:

  • Överträdelse med mer än 30km/h

 Tack för tydliga siffror. Trevligt

Qetsiyah 670
Postad: 13 jan 2019
statement skrev:

Det Teraeagle skriver! Finns en väldigt rolig uppgift som handlar om trigonometri och precision som tar upp just det. Det är bara att googla så hittar du den säkert.

 Trigonometri för att en polis inte kan så mitt framför bilen (på vägen) och mäta?

Teraeagle 6880 – Moderator
Postad: 13 jan 2019
Qetsiyah skrev:
statement skrev:

Det Teraeagle skriver! Finns en väldigt rolig uppgift som handlar om trigonometri och precision som tar upp just det. Det är bara att googla så hittar du den säkert.

 Trigonometri för att en polis inte kan så mitt framför bilen (på vägen) och mäta?

Det är en ökänd högskoleuppgift på avsnittet derivata (om vi tänker på samma uppgift, och ja - jag har också blivit utsatt för den...)

SeriousCephalopod 1809
Postad: 13 jan 2019

Fast likväl kommer väl en mätning från sidan av vägen ge en underskattning av hastigheten så så längre uppmätt hastighet (minus instrumentets felmarginal) är över hastighetsbegränsningen så ska väl överträdelse ha skett.

(Vet dock inte uppgiften)

Affe Jkpg 4647
Postad: 13 jan 2019
Qetsiyah skrev:
statement skrev:

Det Teraeagle skriver! Finns en väldigt rolig uppgift som handlar om trigonometri och precision som tar upp just det. Det är bara att googla så hittar du den säkert.

 Trigonometri för att en polis inte kan så mitt framför bilen (på vägen) och mäta?

Polisen ska mäta längs med vägbanan, stå så nära vägkanten som möjligt (α nära noll) och vägbanan ska inte ha någon kurva på mätsträckan

vmätt=vfordoncos(α)

Affe Jkpg 4647
Postad: 13 jan 2019
Qetsiyah skrev:
Affe Jkpg skrev:

Det finns regler för vid vilka hastighets-överträdelser du kan förlora ditt körkort. Det har du tydligen redan glömt från din körkorts-utbildning.

Det är inte konsensus att hastighetsskyltarna är minimumhastigheter.

Polisen tillämpar ett pålägg på uppmätt hastighet som är mer än en (1) km/tim

 Jag minns inte det från min körkortsutbildning, nej. Kanske för att jag på ett olämpligt sätt är en skicklig pluggare; det kom inte på teoriprovet eller körskolans quiz-app, alltså läste jag inte om det.

Jag kan skriva tydligare. Det är, vid normala väglag och normalt väder en norm att köra minst den uppsatta hastigheten, de flesta kör lika snabbt eller snabbare än den.

Många går mot "röd gubbe" och riskerar främst sin egen säkerhet och i andra hand kan egna anhöriga bli drabbade.

Som du skriver så kör de flesta snabbare än skyltad hastighet och ökar både sin egen och andras risk för allvarlig olycka och i andra hand ökar risken både för egna och andras anhöriga att bli drabbade.

Med sitt eget trafik-beteende bidrar man till att förmedla den allmänna trafikmoral man förväntar sig hos andra.

Teraeagle 6880 – Moderator
Postad: 13 jan 2019

Ibland är det inte bra att köra för sakta heller. Om du kör 80 på en 90-väg är risken stor att väldigt många kommer köra om dig och det innebär alltid en risk, speciellt vid dålig sikt och väglag...

Albiki 3970
Postad: 13 jan 2019
Teraeagle skrev:

Ibland är det inte bra att köra för sakta heller. Om du kör 80 på en 90-väg är risken stor att väldigt många kommer köra om dig och det innebär alltid en risk, speciellt vid dålig sikt och väglag...

 Om du kör 90 på en 90-väg så kommer många att köra om dig också (vilket var en av synpunkterna TS framförde). Håller du fast vid att det innebär en risk för medtrafikanterna i detta fall? En omkörning är en omkörning, eller?

Teraeagle 6880 – Moderator
Postad: 13 jan 2019 Redigerad: 13 jan 2019

80 på en 90-väg var kanske ett dåligt exempel. Det jag syftade på var diverse personer (läs: pensionärer) som sitter och tuffar på i låg hastighet och stör trafikrytmen.

Motsvarande problem uppstår med bussar och lastbilar om man kör på 110-väg. Det värsta är ju när man ligger på en 2+1-väg med en lastbil längst fram, det blir köbildning och alla sen ska pressa sig fram när det väl blir tvåfiligt för att hinna köra om innan det blir enkel fil igen.

Teraeagle skrev:

Ibland är det inte bra att köra för sakta heller. Om du kör 80 på en 90-väg är risken stor att väldigt många kommer köra om dig och det innebär alltid en risk, speciellt vid dålig sikt och väglag...

 Dåligt exempel. Om det är dålig sikt och väglag SKALL man anpassa hastigheten, d v s köra långsammare om det behövs. (Sedan är det inte alltid bra att köda FÖR långsamt heller...) Jag märker själv att mörkerseendet är sämre än när jag var yngre, och är det mörkt saktar jag ner hastigheten om jag tycker det behövs.

Teraeagle 6880 – Moderator
Postad: 13 jan 2019 Redigerad: 13 jan 2019

Första delen av min mening hänger inte ihop med den andra delen. Det är hög sannolikhet att man blir omkörd. En omkörning är alltid farlig, speciellt vid dålig sikt och väglag. Förstår att man kan tolka det som att man inte ska köra långsamt även om väglag och sikt är dålig, men det var inte vad jag skrev. Sen kan visserligen sikten vara dålig utan att man behöver hålla låg hastighet bara för det. Är det en lång kurva ska man inte köra om ifall man inte ser hela vägen framför sig, men det är ingen anledning till att man behöver köra extra sakta.

Qetsiyah 670
Postad: 14 jan 2019
Affe Jkpg skrev:
Qetsiyah skrev:
Affe Jkpg skrev:

Det finns regler för vid vilka hastighets-överträdelser du kan förlora ditt körkort. Det har du tydligen redan glömt från din körkorts-utbildning.

Det är inte konsensus att hastighetsskyltarna är minimumhastigheter.

Polisen tillämpar ett pålägg på uppmätt hastighet som är mer än en (1) km/tim

 Jag minns inte det från min körkortsutbildning, nej. Kanske för att jag på ett olämpligt sätt är en skicklig pluggare; det kom inte på teoriprovet eller körskolans quiz-app, alltså läste jag inte om det.

Jag kan skriva tydligare. Det är, vid normala väglag och normalt väder en norm att köra minst den uppsatta hastigheten, de flesta kör lika snabbt eller snabbare än den.

Många går mot "röd gubbe" och riskerar främst sin egen säkerhet och i andra hand kan egna anhöriga bli drabbade.

Som du skriver så kör de flesta snabbare än skyltad hastighet och ökar både sin egen och andras risk för allvarlig olycka och i andra hand ökar risken både för egna och andras anhöriga att bli drabbade.

Med sitt eget trafik-beteende bidrar man till att förmedla den allmänna trafikmoral man förväntar sig hos andra.

 

Ja, då har vi kommit överens om det i alla fall. Sen om det är bra eller inte är en vidare fråga jag gärna diskuterar.

Risken du nämner tycker jag är viktig att väga mot fördelarna, alltså att man kan ta sig fram snabbare. Jag tror inte att en 10-20km/h innebär en sådär jättestor riskökning beroende på situation (varav vissa trafikverket inte kan ha i åtanke när de bestämmer hastighet). Tex om det är samma väg man ofta kör, kanske två gånger per dag, från jobb till hem till exempel, då kan man ändå anta att föraren har god kunskap och omdöme om var farorna finns längs vägen. Var man inte borde köra om osv.

På Huddingevägen (väg 226) som jag ofta kör på finns det långa avsnitt där det varken finns korsningar eller påfarter (eller trottoarer), dessutom är körbanorna åtskiljda. På den vägen tycker jag att det är väldigt säkert att köra typ 80-90 trots att det är 70.

Jag tror dock inte att alla gör eller ens försöker göra en god bedömning av situationen och kör för snabbt även när förmildrande omständigheter (som jag nämnt några av) inte råder, vilket kan vara problem.

Affe Jkpg 4647
Postad: 14 jan 2019

Jag har växt upp, då det under en lång tidsperiod, var mer eller mindre accepterat med mer än tusen trafikdöda per år och mångfalt fler svårt skadade. Hur tror du att jag tänker om dåtidens politiker och beslutsfattare som tillät detta ske. Hur tror du jag tänker om dom som numera mer eller mindre förnekar hastighetens betydelse för utgången av en olycka, till priset av att tjäna kanske bara några minuters restid.

Jag har fem års erfarenhet som yrkes-chaufför och har fått ett helt annat perspektiv på att mäta transporttid/restid, än en "vanlig Svensson".

ConnyN 851
Postad: 14 jan 2019

Oj den här frågan väcker debatt!
Jag håller med om Affes sista kommentar och tänk om det dog lika många i kärnkraftsolyckor. Då tror jag att det skulle vara mer fart på poliser och politiker.

Själv har jag upptäckt farthållaren som är jättebra om man som jag har en "tung" högerfot.
Ett problem är de stressade som kör om i kurvor och backkrön, men jag tror som Affe att det är bra om vi drar ner på tempot.

Dessutom så är ett missförstånd att har man dubbdäck på så kan man hålla minst fartbegränsningen. Att göra ett litet bromsprov när man är ensam och har låg hastighet kan vara bra om man inte känner till väglaget.

Ett citat från flygvärlden kan vara på sin plats. "Det finns djärva piloter och det finns gamla piloter" Kombinationen av de två är okänd.

statement 2828 – Moderator
Postad: 14 jan 2019

Ett inlägg bortplockat. Berörda användaren vet själv varför. /moderator

Albiki 3970
Postad: 14 jan 2019

[...]

Tex om det är samma väg man ofta kör, kanske två gånger per dag, från jobb till hem till exempel, då kan man ändå anta att föraren har god kunskap och omdöme om var farorna finns längs vägen. Var man inte borde köra om osv.[...]

 Det är just sådant beteende som man varnas för i trafikskolan, att invaggas i en falsk känsla av trygghet. "Här brukar det aldrig ske olyckor, så jag kan blåsa på med 140 km/h. Wahoo!"

Smutstvätt 9433 – Moderator
Postad: 14 jan 2019 Redigerad: 14 jan 2019
Qetsiyah skrev:

Ja, då har vi kommit överens om det i alla fall. Sen om det är bra eller inte är en vidare fråga jag gärna diskuterar.

Risken du nämner tycker jag är viktig att väga mot fördelarna, alltså att man kan ta sig fram snabbare. Jag tror inte att en 10-20km/h innebär en sådär jättestor riskökning beroende på situation (varav vissa trafikverket inte kan ha i åtanke när de bestämmer hastighet). Tex om det är samma väg man ofta kör, kanske två gånger per dag, från jobb till hem till exempel, då kan man ändå anta att föraren har god kunskap och omdöme om var farorna finns längs vägen. Var man inte borde köra om osv.

På Huddingevägen (väg 226) som jag ofta kör på finns det långa avsnitt där det varken finns korsningar eller påfarter (eller trottoarer), dessutom är körbanorna åtskiljda. På den vägen tycker jag att det är väldigt säkert att köra typ 80-90 trots att det är 70.

Jag tror dock inte att alla gör eller ens försöker göra en god bedömning av situationen och kör för snabbt även när förmildrande omständigheter (som jag nämnt några av) inte råder, vilket kan vara problem.

För det första: En hastighetsökning från 70 km/h till 90 km/h ger, även om man antar att din reaktionsförmåga är utmärkt (0,5 sekunder) och att du kör med bra bromsar på torr asfalt, en ökning av stoppsträckan med 56%, samtidigt som du sparar mindre än två minuter av ditt liv per mil du kör. Det är en enorm riskökning för en väldigt liten besparing.

För det andra: Det är mycket möjligt att andra förare inte gör en bedömning av situationen, och kanske till och med kör för fort även när väglaget är dåligt. Det spelar ingen roll! Du ska hålla hastigheterna och göra en egen bedömning med avseende på din förmåga ändå. 

För det tredje: Vilken Huddingeväg kör du på? Det finns inte mer än en kilometer i taget av den typ av väg du beskriver, och endast på några få ställen. Räknar man bort påfarter och avfarter är det ännu kortare sträckor det rör sig om. Stora delar av vägen är bussvägar, har av- och påfarter, har en cykelbana en meter ifrån vägbanan, har inget mitträcke eller avdelade körbanor för trafik i olika riktning, det är skarpa kurvor, korta påfarter, korsningar, och långa sträckor av Huddingevägen har till och med trottoar i anslutning till vägen. Det går inte att köra i 90 km/h på ett säkert sätt praktiskt taget någonstans på den vägen. 

Qetsiyah 670
Postad: 14 jan 2019
Smutstvätt skrev:
Qetsiyah skrev:

Ja, då har vi kommit överens om det i alla fall. Sen om det är bra eller inte är en vidare fråga jag gärna diskuterar.

Risken du nämner tycker jag är viktig att väga mot fördelarna, alltså att man kan ta sig fram snabbare. Jag tror inte att en 10-20km/h innebär en sådär jättestor riskökning beroende på situation (varav vissa trafikverket inte kan ha i åtanke när de bestämmer hastighet). Tex om det är samma väg man ofta kör, kanske två gånger per dag, från jobb till hem till exempel, då kan man ändå anta att föraren har god kunskap och omdöme om var farorna finns längs vägen. Var man inte borde köra om osv.

På Huddingevägen (väg 226) som jag ofta kör på finns det långa avsnitt där det varken finns korsningar eller påfarter (eller trottoarer), dessutom är körbanorna åtskiljda. På den vägen tycker jag att det är väldigt säkert att köra typ 80-90 trots att det är 70.

Jag tror dock inte att alla gör eller ens försöker göra en god bedömning av situationen och kör för snabbt även när förmildrande omständigheter (som jag nämnt några av) inte råder, vilket kan vara problem.

För det första: En hastighetsökning från 70 km/h till 90 km/h ger, även om man antar att din reaktionsförmåga är utmärkt (0,5 sekunder) och att du kör med bra bromsar på torr asfalt, en ökning av stoppsträckan med 56%, samtidigt som du sparar mindre än två minuter av ditt liv per mil du kör. Det är en enorm riskökning för en väldigt liten besparing.

För det andra: Det är mycket möjligt att andra förare inte gör en bedömning av situationen, och kanske till och med kör för fort även när väglaget är dåligt. Det spelar ingen roll! Du ska hålla hastigheterna och göra en egen bedömning med avseende på din förmåga ändå. 

För det tredje: Vilken Huddingeväg kör du på? Det finns inte mer än en kilometer i taget av den typ av väg du beskriver, och endast på några få ställen. Räknar man bort påfarter och avfarter är det ännu kortare sträckor det rör sig om. Stora delar av vägen är bussvägar, har av- och påfarter, har en cykelbana en meter ifrån vägbanan, har inget mitträcke eller avdelade körbanor för trafik i olika riktning, det är skarpa kurvor, korta påfarter, korsningar, och långa sträckor av Huddingevägen har till och med trottoar i anslutning till vägen. Det går inte att köra i 90 km/h på ett säkert sätt praktiskt taget någonstans på den vägen. 

 

För det första: ja det är sannerligen en liten tidsvinst. Oj

För det andra: ska jag bedöma utifrån min egna förmåga hur mycket under hastighetsbegränsningen jag borde köra?

Något väldigt viktigt i denna diskussion tycker jag är det faktum, som nämnts tidigare, att det även innebär en liten riskökning att köra enligt hastighetsbegränsningen då folk garanterat kommer köra om. Kruxet tycker jag ligger i det att vissa beskrivningar av det ideala beteendet inte alltid är det ideala beteendet i den icke-ideala verkligheten. Det skulle ju hjälpa om vi hade faktiska siffror från statistiken så att vi kunde jämföra också. Tex om 

För det tredje: korsningen som kommer ut ur flemingsbergs centrum och som går in mot stan. Den sträckan passar min beskrivning och är 1,5km lång.

woozah 1201
Postad: 14 jan 2019

Den här tråden är ett bevis på hur fragmenterad kunskap uppstår. Man pluggar i en app som gör att alla relevanta frågor kommer upp och man memorerar. Sedan visar det sig att teorin är i bästa fall fragmenterad och omöjlig att sätta ihop för att få en helhetsbild, eller så är teorin helt avsaknad.

 

Att man tjänar noll på att köra fort är något som redan pressas på hårt, så hur det går förbi vet jag inte. 

Ja, tidsvinsterna från att köra för fort är minimala, och de blir mindre och mindre desto högre utgångshastighet, samtidigt som riskerna blir större och större.

Inte nödvändigtvis under, men du ska som förare bedöma om hastighetsgränsen är lagom högt satt. Om du anser att väglaget, trafiksituationen, eller din egen körförmåga inte är på topp, ska du sänka hastigheten till en sådan hastighet att du kan framföra fordonet säkert. Om trafikrytmen inte tillåter detta bör du inte köra på den vägen. Att andra kommer att köra om är inte direkt någon ursäkt. Om du håller dig till trafikrytmen och andra tycker att du kör för långsamt, då är det deras problem. Du kan inte köra för fort och skylla på att "alla andra körde för fort och skulle köra om mig annars" (källa: NTF). Hastighetsgränserna är satta så att olyckor minimeras, inte så att man kommer fram så fort som möjligt.

Det är sant. Jag räknade inte den sträckan eftersom det ut från stan går en cykelväg en meter från vägen, och inget räcke. Men ja, åt andra hållet är den sträckan drygt 1,5 km, ja. Genom att höja hastigheten med 20 km/h till 90 km/h sparar du hela sjutton sekunder, givet att du inte har någon som helst accelerations- eller retardationssträcka i början och slutet av vägen. 

Qetsiyah 670
Postad: 14 jan 2019
Albiki skrev:

[...]

Tex om det är samma väg man ofta kör, kanske två gånger per dag, från jobb till hem till exempel, då kan man ändå anta att föraren har god kunskap och omdöme om var farorna finns längs vägen. Var man inte borde köra om osv.[...]

 Det är just sådant beteende som man varnas för i trafikskolan, att invaggas i en falsk känsla av trygghet. "Här brukar det aldrig ske olyckor, så jag kan blåsa på med 140 km/h. Wahoo!"

 

Tycker att vissa delar av åtminstone körkortsboken är grovt förenklade. Speciellt avsnittet där den försöker sig på psykologin bakom ratten. Jag vet inte så mycket psykologi själv men ser ändå tydligt att avsnittet gör otroligt grova generaliseringar (av bla "personlighetstyper") som inte fungerar.

Jag tycker inte att det är en falsk tryggehet, i alla fall om falsk betyder ogrundad. Jag tycker att det är alldeles självklart att man kan känna sig trygg på en väg om man är van vid att köra på den. Det vore en falsk trygghet om en förare trodde att dennes erfarenhet av någon väg tar ner risken för olycka till noll, för det är den aldrig. På spektrumet mellan sjuklig trygghet och paranoia tycker jag att man inte ska ligga på någon av extremerna, och det du nämner är klart en extrem som jag inte skulle önska att någon låg på.

Qetsiyah 670
Postad: 14 jan 2019
Smutstvätt skrev:

Ja, tidsvinsterna från att köra för fort är minimala, och de blir mindre och mindre desto högre utgångshastighet, samtidigt som riskerna blir större och större.

Inte nödvändigtvis under, men du ska som förare bedöma om hastighetsgränsen är lagom högt satt. Om du anser att väglaget, trafiksituationen, eller din egen körförmåga inte är på topp, ska du sänka hastigheten till en sådan hastighet att du kan framföra fordonet säkert. Om trafikrytmen inte tillåter detta bör du inte köra på den vägen. Att andra kommer att köra om är inte direkt någon ursäkt. Om du håller dig till trafikrytmen och andra tycker att du kör för långsamt, då är det deras problem. Du kan inte köra för fort och skylla på att "alla andra körde för fort och skulle köra om mig annars" (källa: NTF). Hastighetsgränserna är satta så att olyckor minimeras, inte så att man kommer fram så fort som möjligt.

Det är sant. Jag räknade inte den sträckan eftersom det ut från stan går en cykelväg en meter från vägen, och inget räcke. Men ja, åt andra hållet är den sträckan drygt 1,5 km, ja. Genom att höja hastigheten med 20 km/h till 90 km/h sparar du hela sjutton sekunder, givet att du inte har någon som helst accelerations- eller retardationssträcka i början och slutet av vägen. 

 Ja, den länken förklarar väldigt bra.

Affe Jkpg 4647
Postad: 14 jan 2019

Jag brukar tillämpa en 10%-regel för att bedöma om en hastighets-ökning har betydelse.

Man brukar på ett ungefär känna restiden (t) till målet.
Du tjänar ca 0.1*t på att öka medelhastigheten med 10%, vilket kan vara ganska besvärligt att lyckas med.

Exempel: Restid på 30min kan bli 3min kortare. Vad gör du med dom?

woozah 1201
Postad: 14 jan 2019
Affe Jkpg skrev:

Jag brukar tillämpa en 10%-regel för att bedöma om en hastighets-ökning har betydelse.

Man brukar på ett ungefär känna restiden (t) till målet.
Du tjänar ca 0.1*t på att öka medelhastigheten med 10%, vilket kan vara ganska besvärligt att lyckas med.

Exempel: Restid på 30min kan bli 3min kortare. Vad gör du med dom?

 Får mig att tänka på den här bilden:

Affe Jkpg 4647
Postad: 14 jan 2019
woozah skrev:
Affe Jkpg skrev:

Jag brukar tillämpa en 10%-regel för att bedöma om en hastighets-ökning har betydelse.

Man brukar på ett ungefär känna restiden (t) till målet.
Du tjänar ca 0.1*t på att öka medelhastigheten med 10%, vilket kan vara ganska besvärligt att lyckas med.

Exempel: Restid på 30min kan bli 3min kortare. Vad gör du med dom?

 Får mig att tänka på den här bilden:

 Nja...fast då resonerar vi även om att med bilen göra ett vägval, som är kortaste vägen. 

woozah 1201
Postad: 15 jan 2019
Affe Jkpg skrev:
woozah skrev:
Affe Jkpg skrev:

Jag brukar tillämpa en 10%-regel för att bedöma om en hastighets-ökning har betydelse.

Man brukar på ett ungefär känna restiden (t) till målet.
Du tjänar ca 0.1*t på att öka medelhastigheten med 10%, vilket kan vara ganska besvärligt att lyckas med.

Exempel: Restid på 30min kan bli 3min kortare. Vad gör du med dom?

 Får mig att tänka på den här bilden:

 Nja...fast då resonerar vi även om att med bilen göra ett vägval, som är kortaste vägen. 

 

Jo, om det ska vara helt korrekt. Jag menade mer att poängen är densamma; köra 20km/h snabbare för att tjäna in marginala tider. 

Svara Avbryt
Close