8 svar
133 visningar
Victoria830 är nöjd med hjälpen!

Källkritik

tjena på fråga 4, förstår jag ej.

 

mag1 509
Postad: 19 sep 2019

Kan inte läsa fråga 4. Kan du visa den mer tydligt kan vi hjälpa till.

Hur långt kom du själv, visa.

mag1 skrev:

Kan inte läsa fråga 4. Kan du visa den mer tydligt kan vi hjälpa till.

Hur långt kom du själv, visa.

”Gör en sammanställning av de ursprungskällor (den militära talesmannen etc) som förekommer i materialet. Vem säger vad? Vilka intressen har de? Varför går tex militären ut och berättar om flyganfallet? Saknar vi någon källa?

 

Asså förstår verkligen inget av texten har läst flera gånger men detta är svin svårt!

Är det frågan eller själva texten du inte förstår?

Smaragdalena skrev:

Är det frågan eller själva texten du inte förstår?

Både och.

Artikeln/notisen är skriven av en journalist som  rapporterar från ett område på gränsen mellan Pakistan och Afgahnistan där det är oroligheter.

På fråga 1 ska du sammanfatta innehållet kort. Jag skulle tycka att max 4 meningar är rimligt, där du tar med det absolut viktigaste för att förklara det du läst.

På fråga 2 ska du försöka lista ut hur journalisten har fått fram uppgifterna. Har personen själv verkligen varit på plats? Har denne pratat med människor som varit på plats kanske? Eller har journalisten kanske hittat uppgifterna i en annan tidning? Det svaret kommer du inte kunna hitta direkt utan du måste försöka som det heter "läsa mellan raderna". Försök tänka vilket intryck du får av texten, hur verkar journalisten ha arbetat.

 

På fråga 3 ska du fundera på hur journalisten skriver och uppger källor. Skriver journalisten exempelvis väldigt tydligt och säkert att saker inträffat eller är journalisten mer försiktig med att påstå att saker faktiskt har hänt. Ett ord i texten som ofta återkommer är "uppger/uppgav", det är viktigt i sammanhanget. Vad singnalerar det ordet?

På fråga 4 ska du sammanställa de källor som artikelförfattaren har använt och granska dem. Ex. den militära talesmannen. Där kan du fundera kring om de har andra intressen exempelvis att inte berätta sanningen för journalisten eller om de kanske har intresse i att framställa det på ett annat sätt exempelvis att händelserna inte är lika hemska/allvarliga som de faktiskt var. Saknas källor? Finns det folk som de inte har pratat med? Har de pratat med civila invånare? Biståndsorganisationer? Vilka borde de ha pratat med tycker du?

På fråga 5 ska du resonera utifrån det du tagit reda på i tidigare frågor vad du tycker man kan säga säkert om händelserna och vad som är mer oklart.

 

Blev det tydligare? Om det sedan är specifika punkter du har problem med eller delar av texten så får du fråga specifikt om dem.

Jonto skrev:

Artikeln/notisen är skriven av en journalist som  rapporterar från ett område på gränsen mellan Pakistan och Afgahnistan där det är oroligheter.

På fråga 1 ska du sammanfatta innehållet kort. Jag skulle tycka att max 4 meningar är rimligt, där du tar med det absolut viktigaste för att förklara det du läst.

På fråga 2 ska du försöka lista ut hur journalisten har fått fram uppgifterna. Har personen själv verkligen varit på plats? Har denne pratat med människor som varit på plats kanske? Eller har journalisten kanske hittat uppgifterna i en annan tidning? Det svaret kommer du inte kunna hitta direkt utan du måste försöka som det heter "läsa mellan raderna". Försök tänka vilket intryck du får av texten, hur verkar journalisten ha arbetat.

 

På fråga 3 ska du fundera på hur journalisten skriver och uppger källor. Skriver journalisten exempelvis väldigt tydligt och säkert att saker inträffat eller är journalisten mer försiktig med att påstå att saker faktiskt har hänt. Ett ord i texten som ofta återkommer är "uppger/uppgav", det är viktigt i sammanhanget. Vad singnalerar det ordet?

På fråga 4 ska du sammanställa de källor som artikelförfattaren har använt och granska dem. Ex. den militära talesmannen. Där kan du fundera kring om de har andra intressen exempelvis att inte berätta sanningen för journalisten eller om de kanske har intresse i att framställa det på ett annat sätt exempelvis att händelserna inte är lika hemska/allvarliga som de faktiskt var. Saknas källor? Finns det folk som de inte har pratat med? Har de pratat med civila invånare? Biståndsorganisationer? Vilka borde de ha pratat med tycker du?

På fråga 5 ska du resonera utifrån det du tagit reda på i tidigare frågor vad du tycker man kan säga säkert om händelserna och vad som är mer oklart.

 

Blev det tydligare? Om det sedan är specifika punkter du har problem med eller delar av texten så får du fråga specifikt om dem.

Ja det blev tydligare! Tack.

Toppen! Lycka till!

Jonto skrev:

Toppen! Lycka till!

Tack!

På tvåan så skrev jag

” Journalisten har inte varit på plats, men kanske fått information genom någon som har varit med i kriget eller information via de sjuk skadade på sjukhuset, och har talat med någon läkare kanske för att stärka informationen.

Innan det når läsaren måste han vara säker innan han skickar ut det till allmänheten, och att källan samt uppgifterna måste stämma. Dessutom behöver han erfarenheter, det finns mycket som kan gå fel... Om källorna är felaktiga eller osanna kan journalisten tappa många tittare men även förlora sitt jobb. Ifall han granskar uppgifterna på ett bra sätt lockar han flera människor vilket är positivt för både honom och chefen.”

Svara Avbryt
Close