13 svar
332 visningar
Filip Eriksson MP16 7
Postad: 15 mar 2017

Kemi 1 Redox

Hej!
Just nu håller jag på med Kemi 1 på Gymnasiet och har lite problem. Har nämligen prov på fredag, har därför lite bråttom.

Frågan lyder; 
Avgör om det sker en reaktion i följande exempel. Skriv formel för de reaktioner som sker.
A) Klorvatten Cl2 (aq), blandas med natriumjodidlösning, Nal (aq). 

Det finns ett facit men förstår inte riktigt deras lösning och svar.
Tacksam för snabba svar :)

Vet du vad som bildas vid reaktionen? (Om man inte vet det, är det svårt att avgöra om det är en redoxreaktion eller inte.)

Filip Eriksson MP16 7
Postad: 16 mar 2017

Nej, man vet inte vad som bildas, eller om det bildas något över huvud taget. Det är väll det som är frågan man ska svara på, eller? Man ska väll avgöra om det kommer ske en reaktion eller inte? Vet man om det bildas ett ämne är ju frågan onödig?

Filip Eriksson MP16 7
Postad: 16 mar 2017

Tror att jag kanske har förstått. Det bildas väll inget nytt ämne utan det sker väll endast en redoxreaktion? För isåfall, NaI är en Jonlösning där Na är plusladdad (Na+) och har därför gett ifrån sig en elektron och är nöjd. Därför kommer Na inte ingå i reaktionen. Cl och I däremot kommer reagera eftersom att Cl ligger högre upp än I i normalpotentialtabellen (+1.36) medans I endast har en normalpotential på +0.54. Det ämne med högst E0 kommer väll reduceras? Alltså Cl tar upp 1 elektron från I, eller? Just för att få fullt yttersta elektronskal. Då blir väl redoxreaktionen att bli att 2Cl- och 2I+? 
Detta känns inte alls rätt, hade någon kunnat förklara bättre?

Du har rätt i att klor drar till sig en elektron från jodidjonen - klor är bättre på att dra till sig en elektron än vad jod är på att hålla kvar elektronen, med andra ord har klor högre värde på elektronegativitet än jod. Skillnaden i normalpotential är ett annat sätt att uttrycka samma sak. Det bildas alltså två nya ämnen - kloridjoner och jod(molekyler). Alltså har klor reducerats och jod oxiderats, och det är en redoxreaktion.

Marvin stenersen 37
Postad: 16 mar 2017

Na+ +2I- + Cl2》》2Cl- +Na+ +I2 (Na+ är en åskådar jon)

2I-(aq) + Cl2 (aq) I2(aq) + 2 Cl-(aq)

Åskådarjoner bör inte vara med - och om de skall vara med, bör de vara lagom många för att laddningen på vardera sidan skall bli 0.

baltax 25
Postad: 10 jun 2019

Varför blir inte reaktionen Cl2 + 2NaI -> 2NaCl + I2? Varför reagerar kloret med joden snarare än med natrium?

Smaragdalena 26960 – Moderator
Postad: 10 jun 2019 Redigerad: 10 jun 2019

För att kloratomer är bättre på att dra till sig elektroner än vad jodidjoner är på att hålla kvar dem (högre elektronegativitet).

baltax 25
Postad: 10 jun 2019

Men varför oxideras inte natriumjonerna snarare än jodidjonerna? Har jodidjonerna lägre elektronegativitet än natriumjonerna?

Natriumjonerna är redan oxiderade. Det är väldigt svårt att bruta upp natriumjonens ädelgasskal och bilda en jon med större laddning än +1.

baltax 25
Postad: 11 jun 2019

Ok, jag förstår. Tycker det allmänt kan vara lite svårt att avgöra elektronegativitet för joner, eftersom paulingtabellen bara visar e.n. för atomer. Finns det någon annan tabell som visar e.n. för joner?

Teraeagle 6953 – Moderator
Postad: 11 jun 2019

Elektronegativitet är egentligen bara intressant för att se om skillnaden mellan två atomslag är så pass stor att det kan bildas joner, eller för att se om en bindning kommer att vara polär. Man får helt enkelt lära sig att halogener är oxiderande ämnen och att oxidationsförmågan avtar när man rör sig nedåt i gruppen. Med andra ord är fluor mer oxiderande än klor, som i sin tur är mer oxiderande än brom. Jod är minst oxiderande. Atomer från ett mer oxiderande ämne kan oxidera joner från ett mindre oxiderande ämne och själv bilda joner. Fluor kan t.ex. oxidera kloridjoner medan det bildas fluoridjoner och klor. Däremot kan inte klor oxidera fluoridjoner. Det finns något som kallas för normalpotentialer som du kan använda för att avgöra detta.

Det är även bra att lära sig de vanligaste jonerna och deras laddningar. Se LÄNK.

Nej, elektronegativitet gäller för atomen. Om det är en förening mellan två ickemetaller brukar det vara en molekylförening, om det är en metall och en ickemetall brukar det bli en jonförening. Det finns även föreningar som ammoniumnitrat, där alla atomer är ickemetaller men ämnet är ett salt bestående av två olika joner, som vardera består av atomer som sitter ihop med varandra genom kovalenta föreningar.

Du behöver kunna vilken elektronstruktur en natriumjon har - att den har ädelgasstruktur.

Svara Avbryt
Close