3 svar
272 visningar
smilla005 3
Postad: 2 mar 2021 21:05

Översättning

Hej!

Jag skulle gärna vilja ha feedback på min spanska-text:) Tack så jättemycket vid svar!

Spanska

Ecuador es un país de esta América del Sur. El país limita con Perú, al sur y este, y con Colombia, al norte. El nombre Ecuador proviene del ecuador que cruza la parte norte de Ecuador.


La capital se llama Quito y se encuentra a unos 25 kilómetros al sur del ecuador. Debido a la posición elevada de la ciudad y su proximidad al ecuador, Quito tiene un clima templado durante todo el año. La temperatura más alta alcanza los 21 a 22 ° C durante el día y la mínima entre 5 a 10 ° C durante la noche.


Ecuador es un país democrático con presidente. Cada presidente es presidente durante cuatro años antes de que se celebre una nueva elección presidencial. El presidente se llama Lenin Moreno y ejerce su poder desde el Palacio de Carondelet en Quito.


el país tiene 17 millones de habitantes. La mayoría de los creyentes son cristianos, el noventa y nueve son siete por ciento. el siete por ciento son testigos de Jehová y una coma el tres por ciento pertenecen a otras religiones como el budismo, el hinduismo, el judaísmo y el islam.

 

Las exportaciones más importantes de Ecuador son el petróleo, el oro, el banano y el camarón. El país es el mayor exportador de banano del mundo. Una de las mayores fuentes de ingresos, además del petróleo, son los ciudadanos expatriados de Ecuador que envían dinero, los llamados referidos, al hogar del país. El turismo se ha convertido en el tercer sector más importante, pero el país depende principalmente de la extracción de petróleo.


El clima en Ecuador es variado. En la costa del Pacífico es tropical y en las tierras altas es templado. Está entre 10 grados por la noche y 21-22 grados como máximo durante el día.


La cocina ecuatoriana consiste en una gran cantidad de carne de diversos animales, como res, cerdo, aves, pescado y cuyes. Su plato nacional es el ceviche, que es un entrante marinado con lima que incluye pescado, chile y muchas verduras. Algunos optan por el pescado y comen completamente vegetariano o reemplazan el pescado con camarones. Tamales es un pastel de maíz relleno de carne y verduras. Luego, el pastel se envuelve en una hoja de una planta de banano y luego se cuece al vapor.

Svenska

Ecuador är ett land som ligger i Sydamerika vid ekvatorn. Landet gränsar till Peru, i söder och öster, och Colombia, i norr. Namnet Ecuador kommer ifrån att ekvatorn korsar norra delen utav Ecuador.


Huvudstaden heter Quito och ligger cirka 25 kilometer söder om ekvatorn. På grund av stadens höga läge och närheten till ekvatorn har Quito ett milt klimat året runt. Den högsta temperaturen når 21–22 °C under dagtid och den lägsta 5–10 °C på natten. 


Ecuador är ett demokratiskt land med president. Varje president är president i fyra år innan ett nytt presidentval görs. Presidenten heter Lenin Moreno och utövar sin makt från presidentpalatset Palacio de Carondelet i Quito


Landet har ca 17 miljoner invånare. Cirka 92 procent av befolkningen är troende. Av dessa är 80,4 procent romersk-katolska; 11,3 procent är protestantiska, inklusive pingstvänner; och 1,3 procent är Jehovas vittnen. Sju procent tillhör andra religiösa grupper, bland annat muslimer, buddhister, judar, hinduer, 

 

Ecuadors viktigaste exportvaror är olja, guld, bananer och räkor. Landet är världens största bananexportör. En av de största inkomstkällorna, förutom oljan, är Ecuadors utlandsbosatta medborgare som skickar pengar, så kallade remisser, hem till landet. Turismen har blivit den tredje viktigaste sektorn men landet är främst beroende av sin oljeutvinning.


Klimatet i Ecuador är varierande. Vid stillahavskusten är det tropiskt och på höglandet är det tempererat. Det är mellan 10 grader på natten och 21-22 grader som mest som mest på dagen.


Det ecuadorianska köket består av mycket kött av olika djur, bland annat nötkreatur, gris, fågel, fisk och marsvin. Deras nationalrätt är Ceviche som är en limemarinerad förrätt som består av bland annat fisk, chili och massor av grönsaker. Vissa väljer bort fisken och äter helt vegetariskt eller ersätter fisken med räkor. Tamales är en majspirog fylld med kött och grönsaker. Sedan lindas pirogen in i ett blad från en bananplanta och ångkokas sedan.

Maya.here11 39
Postad: 20 okt 2021 17:09

A 100% OMG

matsC 807
Postad: 20 okt 2021 17:38

Kolla befolkningen ochreligionen. Procenten har blivit alldeles hoprörda.

Och 1,3 heter väl uno coma tres  inte uno coma el tres ?

Jan Ragnar 1220
Postad: 21 okt 2021 11:41

Gissar att du talar rätt flytande spanska. Du använder en del ord som jag förmodar är mer vanliga i Sydamerika än i Spanien. Redigera om avsnittet om religion. ¡Buena Suerte!

Svara Avbryt
Close