14 svar
60 visningar
ahmedmaryam02 är nöjd med hjälpen!
ahmedmaryam02 12
Postad: 26 maj 2019

ph-uppgift

hej, jag behöver hjälp med att lösa följande uppgift:

En 50cmlösning av HCl med pH=0,7 neutraliserades med tillsats av fast NaOH. Hur stor massa av saltet behövs för att höja pH till 2,0?

Jag har börjat med att skriva upp reaktionsformeln:

HCl + NaOH --> NaCl + H20

Koncentration för HCl: 10-0,7 = 0,1995

Substansmängd: 0,1995 x 0,05dm= 0,009975 mol

Substansmängd för NaCl: 0,009975

Vad gör jag sen?

Du har räknat ut att substansmängden för oxoniumjoner (eller HCl) är 0,009975 mol. Hur många mol NaOH behövs det för att neutralisera syran? Vilken massa har denna NaOH?

ahmedmaryam02 12
Postad: 26 maj 2019 Redigerad: 26 maj 2019

Det behövs lika många mol, så 0,00975mol

Massan blir då 0,009975 x (23 + 16 + 1,01) = 0,39 gram

Hur gör jag sen? Ska jag räkna ut koncentrationen för ph 2? 

Ja, men det är för många värdesiffror.

ahmedmaryam02 12
Postad: 26 maj 2019

Jag fick fram att ph 2 har koncentrationen 1 x 10-12, är det rimligt eller har jag gjort nåt fel. Jag räknade ut det genom att ta 10-2 = 0,01 och sedan 10-14 / 0,01 = 1 x 10-12

Oj, jag läste fel på uppgiften - jag såg bara att lösnignen skulle neutraliseras, så jag trodde att pH skulle vara 7 i den fördiga lösningen.

Nej, att pH=2 betyder att vätejonkoncetnrationen är 10-2 mol/dm3.(däremot är koncentrationen av hydroxidjoner 10-12 mol/dm3, men det är inget du har nytta av i den hr uppgiften.).

Då vet du hur många mol oxoniumjoner det fanns från början, och snart vet du hur mycket oxoniumjoner det finns i den nya lösningen också. Hur många mol oxoniumjoner har förbrukats? Hur många mol NaOH har alltså gått åt? Hur stor är natriumhydroxidens massa?

ahmedmaryam02 12
Postad: 26 maj 2019

Ska jag göra en ny beräkning eller kommer det fortfarande var 0,39 g NaOH?

Nej, 0,4 g NaOH är vad som skulle behövas för att få upp pH till 7.

ahmedmaryam02 12
Postad: 26 maj 2019 Redigerad: 26 maj 2019

Hur gör jag För att få det till ph2

Hur många mol oxoniumjoner finns det i 50 ml av lösningen när pH=2? (Vi kan räkna med att volymen är konstant, eftersom man tillsätter fast NaOH.)

ahmedmaryam02 12
Postad: 26 maj 2019

0,05 x 10-2 = 5 x 10-4 mol

om det jag har räknat ut stämmer, ska jag då sen ta NaOH molmassa x antal mol (5 x 10-4)

Från början hade du 0,009 75 mol. Efteråt hade du 0,000 5 mol. Hur många mol oxoniumjoner har reagerat? Hur många mol hydroxidjoner behävs? Vilken massa har hydroxidjonerna?

ahmedmaryam02 12
Postad: 26 maj 2019

Differensen blir 0,00925

massan är 0,00925 x 40,01 = 0, 37g

Jag fick också 0,37 g. Visst är det lite underligt att det behövs 0,37 g för att öka pH från 0,7 till 2 men bara 0,2 g för att höja det från 2 till 7?! Men så är det, eftersom pH-skalan är logaritmisk.

ahmedmaryam02 12
Postad: 26 maj 2019

Tack så mycket för hjälpen :)

Svara Avbryt
Close