14 svar
3762 visningar
Smutstvätt 20900 – Moderator
Postad: 27 jul 2018 08:26 Redigerad: 25 apr 2019 20:57

Pluggakuten-pedagogik: Vad är ett riktigt bra svar?

God morgon, fina användare! De råd som ges till Pluggakutare i regelverk och informationstexter fokuserar mycket på hur man som frågeställare ställer en tydlig fråga, och kommunicerar sitt försök. Det är bra, och vi ser att väldigt många tar till sig av dessa råd, vilket förenklar både för frågeställare och för svarare. Men, de allra flesta som svarar på Pluggakuten är inte utbildade lärare eller pedagoger. Därför är det inte så konstigt om man ibland känner sig tveksam på hur ett bra svar är.

Strax innan Nya Pluggakuten lanserades startades en intressant tråd om pedagogik här på forumet. Från moderatorgruppens sida har vi nu tänkt återuppta denna diskussion i denna tråd, och fortsätta diskussionen kring vilka strategier som är framgångsrika på Pluggakuten, och hur vi kan lära oss av varandra. Därför riktar vi nu strålkastaren mot pedagogikens och didaktikens håll. Vad är ett bra svar? Hur ska man tänka?

För att underlätta en konversation får ni gärna svara på de tre frågorna nedan. Om ni vill skriva helt fritt är det såklart också trevligt. 

  • Brukar du framförallt ställa eller svara på frågor här på Pluggakuten, eller hamnar du mittemellan dessa två grupper?
    • Om du ofta ställer frågor, vilka kvaliteter gör att du tycker att ett svar är extra bra? 
    • Om du ofta svarar på frågor, vilka saker brukar du tänka på, särskilt i fråga om pedagogik, när du svarar?
    • Om du hamnar mittemellan frågeställande och besvarande, hur skiljer sig de svar du får jämfört med de svar du skriver? 
  • Vad skulle du vilja bli bättre på, som skulle göra dina svar ännu bättre, alternativt, vad skulle du vilja att de som besvarar frågor ska bli bättre på för att deras svar ska bli bättre?
  • Vilka strategier har du noterat som används i nätbaserad läxhjälp (på PA eller på andra ställen) som du tycker är särskilt bra/mindre bra?

Vi ser fram emot att höra vad ni tycker!

/moderatorgänget

Ingemar 517
Postad: 27 jul 2018 09:26 Redigerad: 27 jul 2018 09:27

Jag är lärare och jobbar fn. på en högstadieskola men har arbetat med klasser från lågstadiet ända upp till gymnasiet. Jag brukar därför besvara frågor. Eftersom jag är lärare i SO/SV är det främst frågor inom de ämnena jag besvarar. 

Det som är viktigt inom humanioran är att visa frågaren vägen till kunskap. Jag brukar ge tips på hur man kan tänka och sedan en eller flera länkar till sidor där frågeställaren kan fortsätta söka kunskap.

Det här är en site där matematiken är det viktigaste ämnet. Då är det lätt att missa att olika ämnen behöver olika typer av hjälp för att frågeställaren ska komma vidare. Matematik och humaniora är motsatser, enligt mig, där matematiken ofta har ett enda svar medan humanioran ofta saknar ett enda svar. Det är en sak att förklara varför en triangels vinkelsummor alltid blir 180 grader en annan att besvara en fråga som:
"Julen 1972, under Vietnamkriget, utförde USA bombningar av staden Hanoi. Bombningarna gjorde att Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme i radion kommenterade det USA gjorde. Det uttalandet har kommit att kallas för Olof Palmes jultal. I sitt tal använder Olof Palme namnen på flera geografiska platser med historisk betydelse

Uppgift: Resonera om orsakerna till att Olof Palme valde att ta med just dessa platser för att kommentera bombningarna av Hanoi julen 1972." 
(Exemplet från nationella proven år 9 2012/13)

Det gör också att läxhjälp i matematik fungerar bra genom att använda digital teknik i den form som finns på Pluggakuten. Ofta behövs inga stora textmängder för att förklara samband.

Humanioran är precis tvärtom. Där behövs stora mängder information för att förklara ett visst fenomen eller skeende. Därför passar ett system med t.ex. en lärare - en elev som har videokontakt genom Messenger eller Skype för läxhjälp i humanioran. Genom att med ord och bild förklara kommer man längre än att bara använda text, tror jag.

ConnyN 2303
Postad: 27 jul 2018 14:25

Jag svarar mest men ställer ibland frågor.

Att först försöka ta reda på vilken nivå eleven befinner sig genom att titta på dess profilsida tycker jag är viktigt och att med hjälp av det svara så att personen kan komma vidare med uppgiften. Det är också viktigt för mig att försöka förstå vart i läroboken frågan kan tänkas komma ifrån så att jag använder metoder som eleven kan tänkas vara bekant med.

Vad vill jag bli bättre på? Ja alla nivåer inom gymnasiematten i första hand, men också att följa mina uppställda mål vad gäller just sättet att svara. Ibland övertar intresset att lära sig själv, ibland har jag inte tänkt efter tillräckligt länge och ibland blir det för mycket information.

Något jag observerat är att korta svar oftast leder till en ny fråga och att frågeställaren blir irriterad över opedagogiska svar, men lika dåligt fungerar många gånger en fullständig lösning som också kan leda till många frågor eller ännu sämre en fullständig tystnad från eleven.

En sak som stör mig är att någon går in och svarar utan att ha läst frågan och utan att ha tagit del av informationen som bifogats. Det gäller ofta längre trådar när svararen läser sista inlägget och skumläser inledningen samt lämnar sitt svar med endast det som bakgrund. Har man då själv svarat tidigare så blir det väldigt frustrerande.

Är det någon som vill ge kommentarer på mitt sätt att fungera här på pluggakuten så är jag mer än tacksam för om ni sänder mig ett privat meddelande. Jag är absolut medveten om att det finns massor jag kan bli bättre på.

Bubo 4698
Postad: 27 jul 2018 14:45

Jag har ingen som helst pedagogisk utbildning, och ändå skriver jag en massa svar - de allra flesta om matematik.

Jag har inte heller någon vana vid att umgås med gymnasister, så antagligen kräver jag ofta för mycket vad gäller "vuxet uppförande". Om någon inte svarar på mina ledande frågor brukar jag antingen ge en utskällning eller lämna diskussionen. Det kanske inte är speciellt bra, men ganska ofta ser jag att i de fall mina ledtrådar hjälper brukar frågeställaren bli rätt glad över hjälpen. Kanske är det så att "sur gubbe"-stämpeln fungerar. En del ignorerar mig och några stycken verkar uppskatta en hjälp med lite kärvare formuleringar.

Blir det för kärvt antar jag att någon moderator skäller ut mig. Tills dess tänker jag fortsätta.

ConnyN 2303
Postad: 28 jul 2018 16:05 Redigerad: 28 jul 2018 17:25

Redigerat mitt tidigare svar som var opedagogiskt.

Hur hittar man till den förra tråden du nämner Smutstvätt.

statement 2574 – F.d. Moderator
Postad: 29 jul 2018 11:40 Redigerad: 29 jul 2018 11:47
ConnyN skrev:

Hur hittar man till den förra tråden du nämner Smutstvätt.

Gamla tråden:

https://gamla.pluggakuten.se/forumserver/viewtopic.php?id=131972

AlvinB 3951
Postad: 29 jul 2018 14:23 Redigerad: 29 jul 2018 14:25

 Intressant tråd!

Jag har inte skrivit svar särskilt länge här på pluggakuten, men jag måste säga att det är mycket givande! Främst svarar jag på matematikfrågor, och jag tycker det finns flera olika välfungerande sätt att besvara en matematikfråga. Antingen kan man ha relativt mycket text, eller så kan man låta ekvationerna stå för själva. Själv tycker jag att båda funkar ungefär lika bra om de används någorlunda kompetent.

De svar som jag tycker är mindre bra är de som blir lite Wikipedia-mässiga, där det knappt uppmärksammas vilken fråga som ställts, utan inlägget blir nästan som ett alternativt facit. En lösning eller en påbörjad lösning innehåller ofta svaret på frågan, men man får ofta med en massa information som trådskaparen redan vet eller som är överflödig.

Om man till exempel har en fråga som undrar hur man gjort i facits tredje steg tycker inte jag att man ska svara

"Man löser ekvationen genom att börja med att lägga ihop alla termer av lika grad, därefter flyttar man över alla termer till VL, och sedan kan man bryta ut x2x^2."

Visst, svaret på frågan finns med till viss del, men man har tagit med saker som trådskaparen redan klarat av, och då blir det mindre utrymme att svara på den faktiska frågan. Det blir förvirrande för frågeställaren eftersom man inte gör det tydligt vilken del av inlägget som innehåller svaret, men också för att det inte är tydligt att den som svarar ens läst frågan. Då kan jag tycka det är bättre att svara:

"De bryter ut x2x^2.

När man fått över alla termer till VL vill man kunna använda nollproduktmetoden och därför letar man efter största möjliga faktor som går att bryta ut, vilket blir x2x^2."

Det är klart att man ibland vill ta upp något annat än vad som direkt efterfrågats eller föreslå en ny metod, och det är absolut inget fel med det, men då tycker jag att man ska försöka besvara den ursprungliga frågan eller åtminstone nämna dess existens. Ett enkelt "Ja, så kan man göra, men det är kanske fiffigare att göra så här..." är mycket trevligare än ett inlägg som låtsas som de tidigare inläggen inte finns, särskilt om det finns en tidigare diskussion med eventuella följdfrågor.

Lindehaven 800 – Lärare
Postad: 30 jul 2018 08:46

Jag besvarar oftast frågor, har ingen pedagogik-utbildning men tycker det är roligt att hjälpa andra. Bl a därför byter jag min nuvarande IT-konsult-tjänst mot en IT-lärar-tjänst om ett par veckor. Kommer att läsa pedagogik och hoppas få hjälp där att bli bättre på att förmedla kunskap.

Ett riktigt bra svar ger frågeställaren hjälp och tips att förstå hur uppgiften kan lösas av frågeställaren själv. Det är dock sällan att ett enda svarsinlägg på en fråga ger frågeställaren den insikten så det behövs en dialog. Som tidigare skrivits här så tror jag att det är bra om den dialogen får pågå mellan två personer utan för mycket inblandning av andra.

Inom mitt specialistområde programvaru-utveckling så finns det inte ett enda "rätt svar" utan många olika sätt att lösa en uppgift. Det finns också många små och stora hinder för frågeställaren att komma över innan man kommer till den egentliga frågan. Det kan behövas långa trådar för att reda ut sådant och i såna fall tror jag att ett samtal där man delar dator-skärm skulle lämpa sig bättre.

Skulle vilja bli bättre på att förstå frågeställarens grundkunskaper för att kunna lägga mina svar på en lämplig nivå. Det är lätt att göra det fundamentala misstaget att ge ett svar som ligger för "högt" eller för "lågt". Mina ambitioner att lära ut "bra design-principer" kan stå i vägen för frågeställarens behov att skapa en lösning som åtminstone fungerar. Låt inte det bästa bli det godas fiende.

Behöver poängtera att ett svar på en fråga till stor del beror på frågans kvalitet. Det finns många frågor på PA av karaktären "Vad blir svaret på uppgift 123?" där frågeställaren inte försökt lösa uppgiften och inte ens verkar intresserad av att lära sig hur man kommer fram till lösningen. Sedan finns det underbara undantag i novell-form som ger en uppfattning om frågeställarens kunskap och ansträngningar.

Teraeagle 15787 – Moderator
Postad: 1 aug 2018 09:11

Jag tror att man kan sammanfatta det hela som "know your audience". Även om man inte är lärare ställs man ofta inför att behöva förklara sitt expertområde för personer utan samma expertkunskaper. Därför är det viktigt att inte komma med avancerade facktermer och uttryck som man uppenbarligen vet att personen inte kan känna till.

Sen tycker jag även att man kan ställa olika mycket krav på frågeställaren beroende på frågans markerade nivå. Om man t.ex. postar något på universitetsnivå bör det förutsättas att personen känner till allt som lärts ut på gymnasienivå. Vi moderatorer brukar dessutom flytta trådar till en passande nivå, även om frågeställaren i fråga studerar på en högre nivå. Då blir det även lättare för alla "svarare" att ge svar på en lämplig nivå.

Lindehaven 800 – Lärare
Postad: 10 aug 2018 09:50

Uppmanar dig som ställer frågor på Pluggakuten att ge dina synpunkter.

Smutstvätt 20900 – Moderator
Postad: 6 mar 22:23 Redigerad: 6 mar 22:24

Jag tycker att vi ska återuppliva denna tråd. Användare har kommit och gått, och forumet har fått nya funktioner. :)

Vad är ett riktigt bra svar? 

Vilka är dina bästa svar du fått/gett?

Qetsiyah 6199 – Live-hjälpare
Postad: 7 mar 11:14 Redigerad: 7 mar 11:43
Smutstvätt skrev:

Vilka är dina bästa svar du fått/gett?

Jag tycker i de flesta fall att en hel tråd är den minsta beståndsdelen vi borde betrakta eftersom PA har gått aningen över till ett chattigare format jämfört med förr. Det är hela interaktionen from start to finish som räknas tycker jag.

Bland mina egna frågetrådar är det mixat mellan chattigt/forumigt, av det senare slaget har jag fått en del långa utförliga svar från Oggih, de är alltid superhjälpsamma. Ska skriva lite mer när jag får tid.

Intressant poäng! Tja, ett svar kan vara ett inlägg, men det kan också vara ett svar på en fråga, vilket kan ske i flera inlägg. Men det är en bra poäng du tar upp! :)

Något intressant jag snubblade över (programmeringssammanhang, men applicerbart annars också):

https://meta.stackexchange.com/questions/66377/what-is-the-xy-problem

OT inlägg borttagna. /Dracaena. 

Svara Avbryt
Close