2 svar
214 visningar
mh01 är nöjd med hjälpen!
mh01 47
Postad: 10 sep 2019

Privatjuridik

Uppgiften: ''Du har fått i uppgift att skriva en artikel i din lokala tidning om rättegångsförfarande. Du ska jämföra förfarandet mellan tvistemål och brottsmål. Vilka likheter och vilka skillnader finns? Använd juridiska begrepp. Diskutera varför dessa två olika rättegångsförfaranden behövs. Hade det inte varit enklare med ett och samma rättegångsförfarande? Använd rubriker för att strukturera dina svar.''

Behöver endast hjälp med det i fet stil.

Har skrivit en del men skulle behöva lite generella idéer och tankar för att få ett annat perspektiv (har suttit med uppgiften 5 timmar i rad). Varför tycker du att två olika rättegångsförfaranden behövs?

Tvistemål och brottsmål handlar ju ofta om mål av olika dignitet(storlek, allvarlighetsgrad). Ett brottsmål är ju mål som staten driver som ofta är mer påkostat med exempelvis advokater medan tvitemål är mellan privatpersoner och ofta kan lösas med en mindre rättegång utan advokater med mer. Vad tror du det hade kunnat ha för effekter på kostnaden och resurser för domstolsväsendet om alla tvister även små tvister mellan privatpersoner skulle lösas med stora brottsmålsrättegångar? Brottsmål tar också ofta längre tid och är mer komplicerat. Vad kan bli problemet om man skulle använda det även vid tvister privatpersoner emellan.

Om vi istället tittar på det omvända. Varför är det bra att staten driver vissa brottsmål? Staten driver ofta brottsmål som är i allmänhetens intresse exempelvis mord, kidnappningar, våldtäkt m.m där en åklagare kan väcka åtal. Vad tror du hade blivit problemen om privatpersoner var tvungna att driva dessa mål som målsägande mot varandra som ett tvistemål. Tror du det hade varit färre som fallit offer för brott som hade orkat och kunnat driva ett sådant mål där de också hade kunnat bli  skyldiga att betala rättegångskostnader, vilket de måste vid ett tvistemål? Av vilka anledningar kan det vara bra att staten tar hand om vissa svårare mål i form av en brottsmålsrättegång. 

Där har du två punkter att börja spåna kring.

mh01 47
Postad: 11 sep 2019
Jonto skrev:

Tvistemål och brottsmål handlar ju ofta om mål av olika dignitet(storlek, allvarlighetsgrad). Ett brottsmål är ju mål som staten driver som ofta är mer påkostat med exempelvis advokater medan tvitemål är mellan privatpersoner och ofta kan lösas med en mindre rättegång utan advokater med mer. Vad tror du det hade kunnat ha för effekter på kostnaden och resurser för domstolsväsendet om alla tvister även små tvister mellan privatpersoner skulle lösas med stora brottsmålsrättegångar? Brottsmål tar också ofta längre tid och är mer komplicerat. Vad kan bli problemet om man skulle använda det även vid tvister privatpersoner emellan.

Om vi istället tittar på det omvända. Varför är det bra att staten driver vissa brottsmål? Staten driver ofta brottsmål som är i allmänhetens intresse exempelvis mord, kidnappningar, våldtäkt m.m där en åklagare kan väcka åtal. Vad tror du hade blivit problemen om privatpersoner var tvungna att driva dessa mål som målsägande mot varandra som ett tvistemål. Tror du det hade varit färre som fallit offer för brott som hade orkat och kunnat driva ett sådant mål där de också hade kunnat bli  skyldiga att betala rättegångskostnader, vilket de måste vid ett tvistemål? Av vilka anledningar kan det vara bra att staten tar hand om vissa svårare mål i form av en brottsmålsrättegång. 

Där har du två punkter att börja spåna kring.

Tack så mycket för dina idéer, jag har skrivit klart uppsatsen nu och argumenterade lite kring det du nämnde! :)

Svara Avbryt
Close