Marwa_ är nöjd med hjälpen
Marwa_ 1
Postad: 25 jan 22:05 Redigerad: 25 jan 22:17

Män och kvinnor röstar olika

Frågan är att i valet 2022 tenderade männnen att rösta på högerpartierna och kvinnor på vänsterpartierna. Vad kan det bero på att män och kvinnor röstar så olika? Ge flera exempel.

Jag har ännu inte skrivit något

Jonto 8998 – Moderator
Postad: 25 jan 22:25

Det går såklart inte helt att veta och det är såklart en förenklad bild.

Man kan ju titta på frågorna som partierna framför allt driver. Högerpartierna drev frågor i valet som handlade om migration/invandring, brott&straff, lag och ordning, energi/kärnkraft. Detta är också frågor som män i undersökningarna brukar ha som viktigare frågor. Vänsterpartierna drev frågor som handlade om välfärden, sjukvården, familjepolitik, barn & äldreomsorg, miljö, jämställdhet m.m. som är frågor som brukar stå högre upp på dagordningen hos kvinnliga väljare som viktiga frågor.

Sen varför det är så, tycker jag är svårt att förklara utan att trampa runt allt för mycket i genusvetenskap och könsnormer.

Man kan väl kanske säga att det är naturligt att kvinnor bryr sig mer om välfärdsfrågor och villkoren i välfärden eftersom fler kvinnor arbetar i välfärden(vård, skola, äldreomsorg). Det finns väl också en viss naturlighet i att kvinnor värnar för jämställdhet, i och med den ojämställdhet som finns för kvinnor på en del områden. Det är ju frågor som vänstern varit mer aktiva i att driva, även om det inte finns en stor oenighet mellan partierna. 

naytte 3490
Postad: 26 jan 16:03

Sen varför det är så, tycker jag är svårt att förklara utan att trampa runt allt för mycket i genusvetenskap och könsnormer.

Man kan alternativt betrakta det hela ur ett mer beteendeekologiskt perspektiv. Det blir lite "nature vs. nurture" i det hela då. Röstar män och kvinnor olika för att de har "socialisterats" annorlunda, eller röstar de olika för att de är biologiskt (mer än bara organmässigt) annorlunda? Det är en ganska central fråga som fortfarande diskuteras häftigt i vissa akademiska sammnahang.

Personligen lutar jag mer åt "nature"-hållet i sådana här situationer. För mig är det helt naturligt att kvinnor tenderar till att engagera sig i välfärd, jämlikhet och dylika frågor - de är t.ex. enligt flertalet studier mer empatiska än män. Jag tvivlar starkt på att det är socialisering eller normer som ligger till grund för sådana skillnader.

Teraeagle 20049 – Moderator
Postad: 28 jan 21:48

Jag tycker också att detta är intressant. Man kanske tror att det är små skillnader, men skillnaden i hur män och kvinnor röstar är verkligen enorm. Dessutom är trenden så att unga män blir allt mer höger medan unga kvinnor blir allt mer vänster. De redan stora skillnaderna ser alltså ut att bli ännu större framöver. Se t.ex: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/unga-man-och-unga-kvinnor-rostar-allt-mer-olika 

naytte 3490
Postad: 29 jan 18:50 Redigerad: 29 jan 19:28

Vad tror ni att det beror på, @Teraeagle, @Jonto? Det måste inte vara underbyggt eller så, bara vad er första spontana tanke är.

Jonto 8998 – Moderator
Postad: 29 jan 19:11 Redigerad: 29 jan 19:12

Att skillnaderna blir så stora och förstärks tror i alla fall jag beror på att flickor och pojkar, män och kvinnor umgås väldigt homogent. Det finns inte något stort utbyte mellan män och kvinnor och åsiktsklyftorna och förståelsen för andra tankesätt minskar.

Killar hänger ihop och umgås nästan enbart med killar och tjejer hänger ihop och umgås nästan enbart med tjejer, redan från tidig ålder och genom uppväxten. Det förekommer inte så många möten över könsgränserna och därför homogeniseras också värderingar och världsbilder inom grupper av män och grupper av kvinnor. Också val av utbildning på gymnasieskolor och universitet och sedermera yrken är väldigt könssegregerat. Bygg-, fordons-, teknik- och hantverkarbranschen är väldigt mansdominerad medan kommunal sektor med skola, vård och omsorg är väldigt kvinnodominerad. 

Teraeagle 20049 – Moderator
Postad: 29 jan 20:21 Redigerad: 29 jan 20:23

Att flickor och pojkar inte umgås så mycket kan säkert vara en faktor som förstärker skillnaderna i... verklighetsuppfattning? Eller vad man nu ska kalla det.

Personligen skulle jag inte alls bli förvånad om mycket förklaras av "nature"-argumentet som du var inne på naytte. Jag misstänker att det finns ganska stora skillnader rent biologiskt i hur män och kvinnor fungerar och tänker på populationsnivå. Har inte alls några belägg för detta men som sagt, jag skulle inte bli förvånad om det i framtiden kommer studier (om de inte redan finns) som visar på den sortens skillnader.

Sen undrar jag om inte globaliseringen och sociala medier har en roll i detta. Nu kan man diskutera online med främlingar och följa influencers som stärker ens egen verklighetsuppfattning. Tidigare borde man ha präglats mer av det lokalsamhälle där man växte upp. Du fick leka med grannens barn oavsett deras kön eller åsikter, nu kan du syssla med gaming och snacka med någon från Australien istället.

När en sida stärks i sin åsikt så tenderar det att även stärka den andra sidan i sin åsikt och debatten blir extremt polariserad. Man kan ta migrationsdebatten som exempel, där finns det extremt starka åsikter både för en stramare och mer generös migration. Jag misstänker att det fungerar på ett liknande sätt i andra frågor. När den ena sidan t.ex. lyfter fram kriminalitet och försvar som världens viktigaste frågor så tvingas den andra sidan lyfta fram välfärdsfrågor för att dessa inte helt ska "kvävas" i debatten.

Jonto 8998 – Moderator
Postad: 29 jan 20:29
Teraeagle skrev:

Sen undrar jag om inte globaliseringen och sociala medier har en roll i detta. Nu kan man diskutera online med främlingar och följa influencers som stärker ens egen verklighetsuppfattning. Tidigare borde man ha präglats mer av det lokalsamhälle där man växte upp. Du fick leka med grannens barn oavsett deras kön eller åsikter, nu kan du syssla med gaming och snacka med någon från Australien istället.

När en sida stärks i sin åsikt så tenderar det att även stärka den andra sidan i sin åsikt och debatten blir extremt polariserad. 

Är du här lite inne på teorin om filterbubblor?

Teraeagle 20049 – Moderator
Postad: 29 jan 20:54 Redigerad: 29 jan 20:54

Filterbubblor verkar mer handla om att algoritmer väljer ut innehåll som du troligen gillar. Jag tänkte nog mer att man aktivt söker kontakt med människor som delar ens åsikter och att detta är lättare nu än förut. 

Jonto 8998 – Moderator
Postad: 29 jan 21:04
Teraeagle skrev:

Filterbubblor verkar mer handla om att algoritmer väljer ut innehåll som du troligen gillar. Jag tänkte nog mer att man aktivt söker kontakt med människor som delar ens åsikter och att detta är lättare nu än förut. 

Okej, jag förstår, mer av konfirmeringsbias då.

 Det ligger säkert någonting i det. 

Smutstvätt Online 23348 – Moderator
Postad: 29 jan 21:46 Redigerad: 29 jan 21:49
Teraeagle skrev:

Filterbubblor verkar mer handla om att algoritmer väljer ut innehåll som du troligen gillar. Jag tänkte nog mer att man aktivt söker kontakt med människor som delar ens åsikter och att detta är lättare nu än förut. 

Detta är den huvudsakliga anledningen till att sk "filterbubblor" uppstår. Fenomenet filterbubbla är ett klassiskt exempel på en hypotes – "Kan internets polarisering förklaras av algoritmer som endast visar det vi är intresserade av?" – som genom debatt och diskussion gått från en hypotes, till någon form av "sanning", utan att faktumet egentligen vara särskilt väl underbyggt.

https://fof.se/artikel/2018/1/forskare-sticker-hal-pa-myten-om-filterbubblor/


Tillägg: 29 jan 2024 21:48

Något jag upplevt under mina år på jorden är en förminskad betydelse av fakta, där ett extremt exempel är Donald Trump. Självklart kan man tolka fakta olika – ingen fakta är bättre än den mest välgrundade tolkningen som görs av den – men om man inte ens håller med om siffrorna i sig, då blir det hopplöst att diskutera. Men det kan mycket väl vara en ogrundad subjektiv uppfattning. 

Svara Avbryt
Close