10 svar
33 visningar
Elipan är nöjd med hjälpen
Elipan 179
Postad: 27 apr 17:00 Redigerad: 27 apr 18:14

Subjekt eller Objekt

Hej! Jag har fastnat ett tag på denna mening och skulle bli tacksam för hjälp:
- Glad och stolt skidade vasaloppsvinnaren i mål
Som jag vet är "Glad och stolt" fundamentet, "skidade" det finita verbet och "i mål" adverbial 2 (satsadverbial), men hur blir det när det kommer till "vasaloppsvinnaren"? Hamnar den i subjektet eller i objektet? Ofta brukar jag blanda ihop dessa. Finns det något knep för att lättare kunna skilja dem åt?

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 27 apr 17:14

Då måste man kunna lite satslösbing och stadsdelar. Subjektet är den som gör någonting i satsen och hör ihop med verbet(predikatet) och objektet är sedan den som svarar på frågan vem/vad.

Jag ska visa hur man gör med ett exempel:

 

Verb/predikat: Vad händer i meningen? någon skidade = verb/predikat

Subjekt: (nu tar man hjälp av verbet och frågar:)

Vem skidade? vasaloppsvinnaren=subjekt. 

Här finns inget objekt.

 

Här är ett exempel på en mening med både verb, subjekt och objekt.

"Igår träffade hon sin moster"

Vad händer? Någon träffade=predikat/verb

Subjekt= Vem träffade någon? hon=subjekt.

Nu tar man hjälp av både subjektet och verbet när man ställer frågan för objektet

Objekt= Vem eller vad träffade hon? 

sin moster=objekt

 

Det finns även andra sorters objekt. Detta var ett exempel på ett direkt objekt.

Enkel regel dock är att subjektet alltid är den som utför handlingen som är i verket och hänger ihop med verbet. 

Här kan du se mer om satsdelar där de går igenom subjekt och objekt: 

https://youtu.be/aQX3So_adFo

 

 

Så här frågar man då:

Elipan 179
Postad: 27 apr 18:12 Redigerad: 27 apr 18:31

Ok, så om subjektet är den som utför handlingen medan objektet är den som blir utsatt för handlingen är jag med på att "vasaloppsvinnaren" blir subjektet. Dock känns det som att det funkar inte på varje mening eftersom både subjektet och objektet frågar om vem/ vad så blir det ganska enkelt att blanda ihop dem.

- Sara sa till Hanna att stänga frysen

Om man tar denna mening som ett exempel borde "till Hanna" bli subjektet eftersom hon utför handlingen med att "stänga frysen". Den kan även vara objektet eftersom hon utsatt till att "stänga frysen". 

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 27 apr 18:25

Nja i detta fallet så består faktiskt meningen av två satser men att du har utelämnat vissa ord vilket man ofta gör.

En fullständig mening vore:

Sara sa till Hanna att hon(Hanna) skulle stänga frysen.

Där ena satsen är "Sara sa till Hanna". Här är Sara subjekt och Hanna är objekt

och andra satsen "att hon(Hanna) skulle stänga frysen". Här är "hon/Hanna" subjektet och "frysen" är obejktet.

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 27 apr 18:27

Någon kan vara objekt i en sats men subjekt i nästa sats.

Så är exempelvis "som"-satser

 

Jag träffade mannen som ofta tränar på gym.

I huvudsatsen så är "mannen" ett objekt då han är den som blir träffad medan "jag" är subjektet. Men i bisatsen som börjar med "som" där är "mannen" subjekt för då är han den som utför handlingen(att träna på gym" i bisatsen

Elipan 179
Postad: 27 apr 18:31 Redigerad: 27 apr 18:47

Jaha, men om man skulle placera hela bisatsen i huvudsatsschemat så skulle både "till Hanna" och bisatsen "att hon(Hanna) skulle stänga frysen" hamna i objektet om jag inte tänker fel. Funkar det? 

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 27 apr 18:40

Det är lite olika hur man arbetar med satsscheman så jag vågar inte svara allt för säkert på det men ja vissa arbetar med satsscheman som så att man sätter en hel sats ex. en bisats som objekt men man ska då veta att man också skulle kunna göra ett eget satsschema för bisatsen(/objektet)

Elipan 179
Postad: 27 apr 18:46

Vi använder oss både av en huvudsatsschema och en bisatsschema så man ska även placera bisatsen huvudsatsschemat. Jag hade en sista fråga kopplat till detta moment. Var är det lämpligt att placera prepositioner i satsschemat. Om man använder sig av exemplet innan, var hamnar "till"? Är det tillsammans med objektet?

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 27 apr 20:05

Prepositioner är ingen egen satsdel. Prepositioner kan höra till objektet som i ditt exempel, ibland kallar man det då specifikt för ett prepositionsobjekt. 

Prepositioner kan ju dock också finnas i adverbial ex. på natten(tidsadverbial), i huset(rumsadverbial)

De kan också vara verbpartiklar ex. "Jag tittar på tv!" där de hör de ihop med verbet som en partikel.

Elipan 179
Postad: 27 apr 20:11

Tack så himla mycket för hjälpen!

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 27 apr 20:15

Ingen orsak

Svara Avbryt
Close