Suss1243 18
Postad: 2 apr 21:32

Välfärden

Är det någon som har bra koll på välfärden i Sverige, Tyskland och USA. Vet att Tyskland inte betalar med skatter som Sverige och USA.

Jonto 9347 – Moderator
Postad: 3 apr 00:58 Redigerad: 3 apr 17:57

Alla länder betalar skatter, men olika mycket och välfärden ser ut på olika sätt.

Sverige har relativt sett andra länder ett högt skattetryck och en stor utbyggd välfärd som finansieras av skattepengar. I Sveriges välfärd ingår exempelvis förskola/barnomsorg, skola, vård, äldreomsorg m.m. Även om man till viss del måste betala för sin vård eller barnomsorg genom patientavgift och förskoleavgift så finansieras det mesta av skatter och kommer alla till del på lika villkor. Sverige har en bred utbyggd välfärd. Däremot finns även privata alternativ såsom privata vårdkliniker och friskolor som ägs av bolag, men de är också inbyggda i systemet och finansieras av skattepengar.

USA är extremparten åt andra hållet. De har ett välfärdsystem som bygger på lägre skatter, där du behåller mer pengar själv och sen till stor del betalar för din egen välfärd. Utbildning (framför allt om man ska studera vidare på college och universitet) kostar mycket i skolavgifter. Vård och läkarbesök bekostas till stor del av patienten själv. Vidare är det vanligt att man själv ansvarar för att teckna försäkringar m.m. som du betalar för, för att kunna ha rätt till den vård som du behöver när du är sjuk. Det innebär inte att det inte finns en välfärd, utan det finns men den är till liten del finansierad av skatter och finansieras mest av dig själv.

Tyskland är ett mellanting mellan Sverige och USA, men ligger betydligt närmare Sveriges modell. Tyskland har också ett skattefinansierat välfärdssystem med utbildning som åtminstone på lägre stadier är utan kostnad. För universitetsutbildningar kan finnas avgifter. Det finns en allmän sjukvård som finansieras av skatter men jämfört med i Sverige är man i högre grad beroende av egna tecknade sjukförsäkringar och pensionsförsäkringar m.m. Tyskland är också konservativt på det sättet att det normalt räknas med att familjen ska ta visst ansvar för barnomsorg och äldreomsorg, det vill säga att släkt och familj tar hand om och vårdar de äldre och barnen, istället för en välutbredd barn- och äldreomsorg, vilket är standard i Sverige.

Sen får du själv läsa mer i detalj om hur det fungerar men i grova drag så är det så som de skulle placeras på skalan. 

Suss1243 18
Postad: 3 apr 10:58

Tackar är till stor hjälp

Jonto 9347 – Moderator
Postad: 3 apr 17:56

Ingen orsak! Lycka till!

Svara Avbryt
Close