1 svar
48 visningar
naytte är nöjd med hjälpen
naytte Online 556
Postad: 21 jul 13:00

Vilken grammatik ingår i svenska 2?

Vilken grammatik, förutom det allra mest grundläggande som subjekt, predikat, dativobjekt etc, är det som ingår i kursen svenska 2?

Jonto 7236 – Moderator
Postad: 21 jul 15:15

Ur centrala innehållet från kursplanen för svenska 2:

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

Det betyder alltså satslösning/satsdelar som du nämner men även fraslära, att dela upp, bestämma och analysera ex. nominalfraser, verbfraser m.m.

Hur ord är uppbyggda kan exempelvis handla om ordbildning ex. suffix, prefix m.m.

Svara Avbryt
Close