5 svar
1721 visningar
Elinis är nöjd med hjälpen
Elinis 12
Postad: 11 apr 2019 16:04

Ackusativ och nominativ

hej!! Har suttit ett tag med detta men poletten ramlar Inte ner. Jag tänker att på uppgift c framförallt så blir det ” den man” i ackusativ form. Å die Frau. Sen ” der mann ist pilot und die frau ist stewardess. Det vägrar fastna om när man ska använda dom olika böjningarna.

HT-Borås 1560
Postad: 11 apr 2019 16:29

Subjektet (i nominativ) är den som gör något på objektet (här i ackusativ). Så i d) är "du" subjektet som känner mannen (ackusativobjektet) och kvinnan (också ackusativobjekt). Alltså: Kennst du den Mann und die Frau da drüben? Sedan: mannen (subjekt i nominativ) är pilot (här predikatsfyllnad i nominativ; han gör inget med piloten. Der Mann ist Pilot ...

Laguna 14478
Postad: 11 apr 2019 17:22

Om du vill använda han och hon på svenska så är det nominativ, om du vill använda honom eller henne så är det ackusativ eller dativ. Och naturligtvis är den här regeln inte 100% sann, men här är den sann.

Jonto 4663 – Moderator
Postad: 11 apr 2019 17:40 Redigerad: 11 apr 2019 17:41

Bästa vägen att greppa det om man inte kan höra sig till det eller känna igen mönster är att lära sig ta ut satsdelar.

Man börjar alltid med att ta ut predikatet, alltså verbet, det som händer i meningen

ex. kennen ( att känna)

Sen letar man rätt på subjektet. Subjektet är den som gör något och hör ihop med predikatet. I detta fall: Vem känner någon?

"Du" =subjekt. Subjektet böjs i nominativ- Vad gäller artiklar så är det i nominativ der/das/die/die

Sen letar man rätt på ackusativobjektet. Den svarar på vem eller vad som subjektet "gör något med"(typ). Man tar då hjälp av subjektet och predikatet och frågar. Vem/Vad känner(pred.) du(subj.)? Svaret på frågan är "mannen och kvinnan" och de är då ackusativobjekt och ska böjas i ackusativ. Artiklarna för detta är den/das/die/die

Ackusativ kommer också alltid efter prepositionerna durch, für,gegen,ohne,um, (wieder, bis, entlang)

Jonto 4663 – Moderator
Postad: 11 apr 2019 17:47
Laguna skrev:

Om du vill använda han och hon på svenska så är det nominativ, om du vill använda honom eller henne så är det ackusativ eller dativ. Och naturligtvis är den här regeln inte 100% sann, men här är den sann.

Den hjälpregeln tenderar till att fungera dåligt då stora delar av svenska folket framför allt yngre idag inte kan skilja på han/honom och hon/henne i svenskan. Jag hör ofta folk säga "Jag såg han" eller "Känner du hon?". I vissa dialekter är det vanligt förekommande också. Dessutom är faktiskt "han/hon" gamla ackusativformer i svenskan medan "henne/honom" är gamla dativformer. Det är först de sista två hundra åren som vi slog ihop båda objektsformerna och använder "henne/honom" som objektsformer för alla objekt, vilket också förvirrar till den regeln för de som är präglade av den äldre svenskan via dialekter. 

jag/mig, du/dig ,vi/oss brukar vara bättre test för att avgöra om det ska vara subjekt eller objekt.

Elinis 12
Postad: 11 apr 2019 18:49

Tack för hjälpen!! Nu vet jag hur jag ska göra inför provet. 

Svara Avbryt
Close