8 svar
96 visningar
04amalia är nöjd med hjälpen
04amalia 110
Postad: 31 aug 16:59

Diferencia entre dos frases

La presentación de mi profesor dice:

El perro protege al niño -> El perro lo protege

Manuel ayuda a su padre -> Manuel le ayuda

 

¿Por qué se usa acusativo (OD) en l primera oración y dativo (OI) en la segunda? ¿Qué es la diferencia?

annlu 230
Postad: 2 sep 16:29

Ayudar är ett så kallat transitivt verb och den man hjälper är då det direkta objektet (ackusativ, DO). Det korrekta skulle alltså vara lo för maskulina objekt och la för feminina objekt.

Det finns dock ett undantag. När det direkta objektet är en maskulin person (pappa i det här exemplet) är både lo och le korrekt. Att le godkänds i detta fall beror på att många regioner i Spanien har såkallad le-ismo, där de alltid föredrar le framför lo…men som sagt, det anses bara som grammatiskt korrekt när man pratar om en maskulin person.

Laguna Online 26984
Postad: 2 sep 17:50

Jag tror frågan var varför ayudar behöver ett a (dativ) medan proteger inte ska ha ett (ackusativ).

Jag har inget bättre svar än att det bara är så. Det råkar vara så att "att hjälpa" på tyska också styr dativ, men det finns nog inget orsakssamband.

Hondel 1195
Postad: 2 sep 22:14
Laguna skrev:

Jag tror frågan var varför ayudar behöver ett a (dativ) medan proteger inte ska ha ett (ackusativ).

Jag har inget bättre svar än att det bara är så. Det råkar vara så att "att hjälpa" på tyska också styr dativ, men det finns nog inget orsakssamband.

Om du syftar på det som står till vänster om pilarna så har båda fraserna ett a, bara det att i första är det a+el, vilket blir al. Men frågan handlar om le och lo till höger om pilarna 

Laguna Online 26984
Postad: 2 sep 22:15

Åh, jag borde inte ha svarat, jag vet för litet.

Hondel 1195
Postad: 2 sep 22:23
Laguna skrev:

Åh, jag borde inte ha svarat, jag vet för litet.

Äsch då! Då finns utrymme för att lära! 

Hondel 1195
Postad: 2 sep 22:24
annlu skrev:

Ayudar är ett så kallat transitivt verb och den man hjälper är då det direkta objektet (ackusativ, DO). Det korrekta skulle alltså vara lo för maskulina objekt och la för feminina objekt.

Det finns dock ett undantag. När det direkta objektet är en maskulin person (pappa i det här exemplet) är både lo och le korrekt. Att le godkänds i detta fall beror på att många regioner i Spanien har såkallad le-ismo, där de alltid föredrar le framför lo…men som sagt, det anses bara som grammatiskt korrekt när man pratar om en maskulin person.

Detta visst jag inte, vilket spännande svar! 

annlu 230
Postad: 3 sep 00:48 Redigerad: 3 sep 02:00
Laguna skrev:

Åh, jag borde inte ha svarat, jag vet för litet.

Inte så fel ändå ;) Du svarade nämligen delvis precis likadant som tiotusentals spanjorer skulle ha svarat: att ayudar a alguien (hjälpa någon) är ett intransitivt verb som styr dativ och därför måste användas med le. De spanjorerna skulle för övrigt självklart använda le i båda exempelmeningarna i 04amalias trådstart. Denna form a leísmo anses som sagt som grammatiskt korrekt just i dessa fall där det handlar om en maskulin person (niño=pojke, padre=pappa) eftersom användandet är så pass utbrett i Spanien.

Grunden till allt detta är att verbet ayudar i latin styrde dativ (precis som i dagens tyska)(intransitivt verb). Ayudar har dock sedan dess standardiserats som transitivt, förutom i några delar av Spanien, där folk som sagt inte håller med ;) Info om detta finna att läsa på RAE (typ spanska motsvarigheten till Svenska Akademin): 

RAE om verbet ayudar

RAE om användandet av pronomen los las les

RAE om leísmo

 

Det är för övrigt lätt hänt att tolka a fel. Som vi precis sett så är tyvärr inte a ett bra sätt att urskilja ifall verbet följs av direkt eller indirekt objekt i spanskan. Detta eftersom a alltid används när det efterföljande objektet (indirekt eller direkt) är en person/något personifierat.

Vi una flor (Jag såg en blomma)

Vi a una niña (Jag såg en flicka)

El perro protege al niño (Hunden skyddar pojken) (precis som Hondel förklarade är detta kort för a el niño)

 

Det blir inte lättare av att verbet ayudar ofta följs av prepositionen a (om substantiv eller infinitiv följer):

Ayudar a limpiar (Hjälpa till att städa)

Ayudar a la recogido de donativos (Hjälpa till med donationsinsamlingen)

 

För att veta ifall ett verb är transitivt, så kan man testa att omforma det i passiv form. Om det går, vet man att det måste efterföljas av ett direkt objekt:

Manuel lo/le ayuda (Manuel hjälper honom) -> Él es ayudado por Manuel (Han blir hjälpt av Manuel)

El perro lo/le protege (Hunden skyddar honom) -> El niño es protegido por el perro (Pojken skyddas av hunden)

04amalia 110
Postad: 6 sep 14:22

Tack för hjälpen! Kul att man fick startat en liten diskussion om ämnet :)

Svara Avbryt
Close