9 svar
451 visningar
spacexdragon 582 – Fd. Medlem
Postad: 23 feb 2020 17:04 Redigerad: 23 feb 2020 17:06

franska-verb

Hur många olika futurum-former finns det?

Jag vill studera    Är det  je veux étudier eller je vais étudier

 

det skulle kunna bli        ça pourrait être
jag skulle kunna                Je pourrais
du hade kunnat veta          tu aurais pu savoir

Är inte pourrais och aurais också futurum-former?

Om jag vill skriva "jag kommer att göra mitt bästa"  är det

Je vais faire de mon mieux

Je veux faire de mon mieux

eller 

Je ferai de mon mieux.

Jonto 5449 – Moderator
Postad: 23 feb 2020 18:26

Jag är inte expert men skillnaden borde vara att "je veux étudier" beyder att man vill eller skulle vilja studera med betoning på viljan.

"je vais étuier" betyder att man kommer att(futurum) studera. Att man alltså bestämt sig och verkligen kommer att göra det.

 

Franskan ar (mig veterligen) två futurumtempus

futur proche som du har exempel på ovan som bildas med formerna av verbet aller(je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont) samt grundform av det andra verbet

och sedan futur simple som bildas genom att lägga till en ändelse till stammen.

Dessa ändelser är -ai, -as, -a , -a, -ons,-ez, -ont, -ont

Detta kan du alltså göra med alla verb.

 

pourrais och aurais( som kommer ur pouvoir och avoir)om du skrivit dessa rätt är former av Konjunktiv. Konjunktiv är ingen tidsform utan ett modus som uttrycker något som "skulle...". Alltså något ej existerane men som skulle kunna vara på ett visst sätt.

så Je aurais= Jag skulle ha...

Je pourrais= Jag skulle kunna...

Dessa är alltså inga framtidsformer

Je pourrais

Bambi 6
Postad: 2 mar 2020 21:47

Baharsafari och Jonto:

Rätt om de två olika futurumformerna futur pproche och futur simple. Däremot är je pourrais och j'aurais inte konjunktiv, utan konditionalis. Dvs skulle kunna, och skulle ha.

Konjunktivformerna av pouvoir är i presens je puisse och av avoir j'aie 

Jag kommer att göra mitt bästa heter både Je ferai de mon mieux. och Je vais faire de mon mieux.

Arktos 1158
Postad: 2 mar 2020 23:54 Redigerad: 2 mar 2020 23:56

Det påminner mig om en tredje form av futurum  (som förvånade mig när jag först träffade på den).

"Ger du mig boken sedan?"
"Ja, när jag har läst den."

Oui, quand je l'aurai lu.  
Formen heter futur antériur  och avser fullbordad handling i framtiden.

*Oui, quand je l'ai lu*  skulle här bli fel, eftersom vanlig perfekt avser fullbordad handling i förfluten tid.
Skillnaden i form är att hjälpverbet (avoir) sätts i futurum (aurai) i stället för i presens (ai).

På svenska skiljer vi inte lika noga på presens och futurum. Sammanhanget får avgöra. "När jag har läst den" ligger självklart i framtiden. Det behöver vi inte särskilt markera genom att säga "när jag kommer att ha läst den".

Jonto 5449 – Moderator
Postad: 3 mar 2020 12:50
Bambi skrev:

Baharsafari och Jonto:

Rätt om de två olika futurumformerna futur pproche och futur simple. Däremot är je pourrais och j'aurais inte konjunktiv, utan konditionalis. Dvs skulle kunna, och skulle ha.

Konjunktivformerna av pouvoir är i presens je puisse och av avoir j'aie 

Jag kommer att göra mitt bästa heter både Je ferai de mon mieux. och Je vais faire de mon mieux.

Ja just det, det är ju riktigt. Jag blandade ihop dem för en sekund. De uttrycker ju semantiskt samma sak men är olika former som du säger.

I de flesta andra speåk jag studerar så uttrycks konditionalis genom två verbformer, vilket ledde till att jag tänkte fel.

Bambi 6
Postad: 3 mar 2020 13:19

Jag undrar om man verkligen kan säga att konjunktiv och konditionalis semantiskt uttrycker samma sak. 

En stilla undran bara..

Jonto 5449 – Moderator
Postad: 3 mar 2020 13:57 Redigerad: 3 mar 2020 13:58
Bambi skrev:

Jag undrar om man verkligen kan säga att konjunktiv och konditionalis semantiskt uttrycker samma sak. 

En stilla undran bara..

Jag är ingen expert på franska, så jag vågar inte helt uttala mig om det. I franska verkar båda formerna vara levande och används vilket gör att de möjligen kan ha fått nyansskillnader mellan sig.

I exempelvis svenska och tyska uttrycker de dock samma sak

I svenskan har koniditonalis ersatt de (nästan helt) utdöda konjunktivformerna.

En av de få levande konjuktivformerna är "vore" som motsvaras av och uttrycker  samma som  konditionalis "skulle vara"

Likaså doge=skulle dö, finge=skulle få, ginge=skulle gå, bleve=skulle bli, flöge=skulle flyga.

Dessa har samma betydelse men konjuktivformerna betrakas som döda.

 

Likaså i tyskan bildar man på vissa verb konjunktiv ex. hätte, wüsste, könnte

medan för andra verb använder konditionalis: würde essen, würde spielen etc.

där de också uttrycker samma sak men där den ena oftast betraktas som det korrekta.

 

I franskan borde de då också motsvara varandra grammatiskt. Sen talar jag inte såpass god franska att jag kan avgöra om det mellan dem ligger någon liten betydelseskillnad eller nyansskillnad mellan dem eller att man använder dem i olika sammanhang.

Bambi 6
Postad: 3 mar 2020 14:03

I franskan idag är både konditionalis och konjunktiv i allra högsta grad levande. De används i olika sammanhang, och är inte på något sätt utbytbara med varandra. De uttrycker helt enkelt olika saker.

Jonto 5449 – Moderator
Postad: 3 mar 2020 14:09 Redigerad: 3 mar 2020 14:12
Bambi skrev:

I franskan idag är både konditionalis och konjunktiv i allra högsta grad levande. De används i olika sammanhang, och är inte på något sätt utbytbara med varandra. De uttrycker helt enkelt olika saker.

Intressant. Kan du förklara skillnaden mellan dem i franskan? För jag tänker ändå att de grammatiskt sätt hänger ihop och att de i vissa avseenden borde kunna motsvara varandra. 

Konditionalis uttrycks något som skulle ske om vissa förutsättningar rådde eller inträdde.

medan konjunktiv används i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra.

Vilket ändå är ganska närliggande användningsområden.

 

Om du skulle översätta en mening med konjunktiv till svenska  och en mening med konditionalis till svenska. Skulle du översatt dem på samma sätt eller använt dig av olika former på svenska?

Handlar det om att de betyder helt olika saker eller endast att de används/är korrekta i olika fall?

Laguna 15033
Postad: 3 mar 2020 16:53

Svenskan har (eller hade) både presens konkunktiv och imperfekt konjunktiv. Tyskan har samma och de är dessutom levande. Franskan har båda och dessutom konditionalis. Imperfekt konjunktiv används inte mycket. 

Svara Avbryt
Close