JoseAntonioBR95 är nöjd med hjälpen
JoseAntonioBR95 13
Postad: 16 sep 15:03 Redigerad: 16 sep 15:54

Ideologier Ordning

Hej hittar inga källor där det står mer konkret information. Kan någon hjälpa mig med frågan är:

De klassiska ideologierna dyker upp i historien i följande ordning: liberalism - konservatism - socialism. Man kan påstå att ordningen är logisk. Förklara varför ordningen är logisk.


Ändrat rubrik från "HejHjälp" till nuvarande. Rubrik ska beskriva trådens innehåll /Jonto, moderator

naytte Online 999
Postad: 16 sep 15:07

Jag är inte säker på hur det är logiskt att socialism kommer sist, men ordningen på de första två är logisk.

Utan vilja till förändring, det vill säga utan liberala krafter, finns det inte heller några konservativa krafter. Konservatism vill ju "bevara" det som redan finns, men om ingenting förändras uppstår ju aldrig ideologin. Det är ju först när förändring börjar ske som konservatism uppstår som svar på det.

Jonto 7867 – Moderator
Postad: 16 sep 15:53

Ur ett historiskt perspektiv så skulle jag se det så här:

Under den tidiga historien så växte hierarkier och maktstrukturer fram där på de flesta platser fanns kung/adel/styrande som hade mycket makt och där folket inte hade något inflytande. När människor sedan ville ha inflytande, bli fria och få rättigheter så uppstod liberalismen som gick ut på att kräva friheter och rättigheter genom förändring. De som redan hade mycket makt, pengar och positioner insåg ju att detta kommer att minska deras makt och status; de var väldigt nöjda med det samhället som redan existerade. Ur det uppstod en konservatism som motkraft där man vill bevara samhället eller förändra det försiktigt och långsamt. Under 1700-talet när liberalism och konservatism uppstår så är de flesta fortfarande bönder/jordbrukare eller arbetar med hantverk. Då är det oftast så att man äger sitt eget jordbruk eller sitt eget hantverk och driver det själv. Om man inte är adlig eller tillhör de högre stånden så har alla det ungefär lika bra eller dåligt. Längre fram i historien på 1800-talet så uppstår städer dit folk flyttar och fabriker börjar uppstå. När människor arbetar på fabrik så blir man arbetare med lön. På fabriken finns det kanske en fabrikschef som tjänare mer och har det bättre samt en fabriksägare som är den som i slutändan är den som tjänar de mesta av pengarna, trots att denne är beroende av arbetarna. Det uppstår alltså klasskilnnader som inte beror på om man är kung/adlig eller vilket stånd man tillhör utan ekonomiska skillnader. Ur detta uppstår socialism som ju är mycket av en arbetarrörelse där man strävar efter jämlikhet och omfördelning. Det ligger nära till kommunismen där det handlar om att arbetare som utför arbetet själva ska äga fabrikerna och produktionen. Tidigare när inte folk arbetade i fabriker utan ägde sina egna bondgårdar och hantverk fanns ingen grund för socialismen.

Jag vet inte om det är så som man ska resonera men ur en historisk kontext skulle jag beskriva det så.

Svara Avbryt
Close