7 svar
197 visningar
Qetsiyah är nöjd med hjälpen
Qetsiyah 5390 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 10 jul 2020 15:28 Redigerad: 10 jul 2020 15:40

Regeln om en fråga per tråd

Hej, mot bakgrund av denna tråd vill jag diskutera regeln om en fråga per tråd. Jag anser att det finns instanser då den inte kan tillämpas pga föregående händelser i en tråd eller frågan i trådens natur.

Regeln finns för att förebygga oordning och förvirring som uppstår då man simultant diskuterar flera frågor. Detta syfte är tillintetgjort då 1) frågorna är intrikat sammanlänkade och är meningslösa att diskutera separat eller 2) frågorna är nära besläktade och löses i ordning. 

I den aktuella tråden fanns två mycket liknande uppgifter och den första löstes först. Att göra ny tråd i den situationen är osmidigt på två sätt 1) för eleven att göra en ny tråd 2a) för hjälpare som vill referera till tidigare skrivna tips eller lösningsmetoder eller elevens egna insikter som kan utnyttjas igen 2b) uppgiften har deluppgifter där information från tidigare deluppgift används igen 3) det blir mer ordning och reda på forumnivå med färre men längre trådar.

I allmänt ställda NO-frågor (icke räkneuppgifter) kan flera frågor naturligt ställas tillsammans, tex: Varför känns solljus varmt på huden? Vad för strålning kommer från solen? Hur absorberar vår hud strålning? Dessa kan diskuteras separat men det skulle vara befängt.

I många av mina funderingstrådar om matematik ställer jag följdfrågor både i originalinlägget och till de som svarar i mina trådar. Ibland spårar de helt ur kontroll i ännu mer intressanta frågeställningar (tack oggih), ska jag tvingas ta dessa i separata trådar fastän det stör varken mig eller personen som svarar? Vad är regler egentligen till för?

Jonto 5449 – Moderator
Postad: 10 jul 2020 15:35 Redigerad: 10 jul 2020 15:39

Jag håller med. Det finns många bra poänger med att göra på det sättet. Som hjälpare tycker jag det är bekvämt att om jag hjälpt en elev med ett problem i en tråd exempelvis gällande att konstruera en viss grammatisk mening på tyska; att om denne sedan behöver hjälp med en till mening, att kunna göra det i samma tråd, då man på ett naturligt sätt kan bygga vidare på resonemanget. Liknande exempelvis Picimons trådar om sin metoddel till uppsatsen; med alla olika trådar blev det problem att hålla ordning på vad som gjorts och diskuterats tidigare gällande dennes metoddel då frågorna hade med samma uppsats att göra.

Naturligtvis så får ju inte konsekvensen bli att elever ställer alla sina frågor i samma tråd om de inte har något samband med varandra. I de här och liknande fall så skulle jag personligen dock föredra att de ställs i samma tråd av fördelarna som du angivet. Inte sagt att det även kan finnas nackdelar med det men för mig överväger nog fördelarna.

Intressant tanke. Gränsdragningar kommer såklart bli svåra att göra för moderatorer men så länge inte trådarna visar sig bli väldigt röriga så tror jag personligen att man skulle kunna fria lite mer i sådana fall.

Smaragdalena 57231 – Lärare
Postad: 10 jul 2020 17:10

Det är viktigt att reglerna är så formulerade att de går att följa, med så få undantag som möjligt. Alla gränsdragningar ger upphov till fler frågor. Därför har vi valt en enkel regel som förhoppningsvis går att följa. En fråga i varje tråd, och en tråd om varje fråga.

Qetsiyah 5390 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 12 jul 2020 00:54 Redigerad: 12 jul 2020 00:54

Även moddar är människor, alltså även fullt kapabla till att läsa av och bedöma vad som passar i varje enskild situation. Regler bör inte blindt tillämpas överallt. Jag vill påstå att en av de främsta rollerna ni har är att göra just detta, annars kan robotar likväl moderera. Det du skrev låter snarare som en undflykt.

Gränsdragningar görs dessutom redan rörande tex följdfrågor som tekniskt sett är nya frågor. Får man ställa följdfrågor eller inte? Hur nära originalfrågan är följdfrågan? 

Smaragdalena 57231 – Lärare
Postad: 12 jul 2020 09:22 Redigerad: 12 jul 2020 09:27

Om det är frågor om samma laboration, exempelvis, så hör de till samma tråd för att man skall slippa upprepa samma sak igen.

Följdfrågor är när resultat från den första frågan används/behövs i den andra frågan.

Inget av fallen gäller i tråden du länkar till.

Dina mattetrådar brukar vara sådana att det är följdfrågor.

oggih 909 – F.d. Moderator
Postad: 12 jul 2020 17:56 Redigerad: 12 jul 2020 18:18

Jag håller med om Qetsiyahs huvudpoäng: att en "en fråga per tråd"-regel aldrig får bli mer än en tumregel, utan hela tiden måste tillämpas med lite fingertoppskänsla, så att bra, naturliga diskussioner inte dödas eller styckas upp i onödan. Detta gäller inte minst för frågor av mer konceptuell typ där det är väldigt naturligt med följdfrågor av olika slag som tar diskussionen i delvis nya riktningar.

Men - detta tycker jag redan att moderatorerna gör på ett väldigt bra sätt. Det händer säkert att det blir fel åt endera hållet ibland (här tycker jag till exempel att det borde ha varit okej att ställa flera frågor, eftersom TS frågade om en generell strategi för att angripa parametriseringsproblem, och då rimligen behöver ta upp ett par olika exempel). Tråden du länkar är ett gränsfall, men jag skulle nog ändå rösta för att modereringen blev korrekt (ett möjligt alternativ hade kunnat vara att låta diskussionen fortgå, men uppmana TS att undvika flera frågor per tråd nästa gång).

Värt att påpeka är också att man aldrig riktigt kan veta om den första frågeställningen är "färdigdiskuterad". Även om både TS och den som har svarat i tråden är nöjda, kan det mycket väl senare dyka upp någon annan användare som har följdfrågor, eller någon som vill korrigera något eller bara har ett annat perspektiv på ursprungsfrågan - och då är det högst olyckligt om tråden redan har hunnit glida iväg för mycket mot en annan frågeställning.

Qetsiyah 5390 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 12 jul 2020 21:58 Redigerad: 12 jul 2020 21:59
oggih skrev:

Värt att påpeka är också att man aldrig riktigt kan veta om den första frågeställningen är "färdigdiskuterad". Även om både TS och den som har svarat i tråden är nöjda, kan det mycket väl senare dyka upp någon annan användare som har följdfrågor, eller någon som vill korrigera något eller bara har ett annat perspektiv på ursprungsfrågan - och då är det högst olyckligt om tråden redan har hunnit glida iväg för mycket mot en annan frågeställning.

Jag tycker inte att pluggakutens läxhjälpsverksamhet är så ”rik” som du beskriver; tråden är färdig då uppgiften är avklarad och man har fått rätt svar. I samhällsforumen eller allmänt ställda NO frågor kan det bli mer köttiga diskussioner, men dessa är sällsynta tycker jag.

Min tensortråd är från mars haha, och den är inte klar förrän jag förstått vad en tensor är vilket kan ta ett tag. Det är smidigt för mig att ha allt samlat eftersom det ändå handlar om samma sak. I övrigt tycker jag att det reflekterar synen som många har om matte, att den är torr. Diskussion och nyans är inte det man associerar riktigt, men det tycker jag att de många svar jag fått i mina trådar är levande motbevis på, trots att matten inte är svår. Hursomhelst finns inte mycket utrymme för detta om en tråd är skapad i syftet att få hjälp med en konkret uppgift, vilket de flesta (?) av trådarna på PA är gjorda för. 

Men ja, det blir i slutändan en smakfråga vad man vill prioritera och tycker är viktigt. Det är hårfint, men jag ville göra min åsikt hörd.

Jonto 5449 – Moderator
Postad: 12 jul 2020 23:33
oggih skrev:

Jag håller med om Qetsiyahs huvudpoäng: att en "en fråga per tråd"-regel aldrig får bli mer än en tumregel, utan hela tiden måste tillämpas med lite fingertoppskänsla, så att bra, naturliga diskussioner inte dödas eller styckas upp i onödan. Detta gäller inte minst för frågor av mer konceptuell typ där det är väldigt naturligt med följdfrågor av olika slag som tar diskussionen i delvis nya riktningar.

Håller helt med. 

I de trådar där det ställts en ny liknande fråga och en ny/fortsatt hjälp påbörjats och det till synes flyter på bra, kan det vara relevant att inte gå in med ett moderatorsingripande med anledning av att det fungerade bra och inte fanns några problem.

Reglerna finns och ska efterlevas. Däremot är det dels en orimlighet att någon ska hitta alla små regelfel i forumet och att alla sådana ska leda till ett moderatorsingripande. 

När det kommer frågor om helt olika ämnesområden eller en frågeställare använder en tråd för alla sina uppgifter, då bör man bryta in. Att exempelvis fråga om två olika andragradsekvationer i samma tråd efter varandra eller få hjälp med betydelsen av två olika ord i samma tråd efter varandra eller att få hjälp med två  olika meningar med satdlösningar i samma tråd, ser jag inga problem med. 

Ibland tycker jag det kan vara upp till eleven om denne tycker att frågorna är så lika att de passar i samma tråd eller om det ät bättre med två olika trådar för att hålla i sär det. Om det inte är tydligt så kan man låta det passera som eleven gjort.

Q:s exempwl från början är väl ett exempel där det är gjort rätt utifrån hur regeln idag tolkas och används av moderatorsgruppen men där jag tycker man kan tolka och använda den på ett annat sätt i liknande fall.

Svara Avbryt
Close