Bewar 1
Postad: 10 maj 2022 01:08

Samhällskunskap 1a1 har någon svar på dessa frågor ?

a) Vad krävs för att en stat skall kunna kallas för en politisk demokrati? Ledord: Kort och kärnfull grundläggande fakta.

b) På vilka sätt bryter demokratins motståndare mot dessa krav? Utgå framförallt från begreppen minoritet/majoritet och mänskliga rättigheter i ditt svar. Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss.

c) Vilka fördelar/nackdelar finns det med civil olydnad? Utgå framförallt från begreppet pluralism i ditt svar. Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss med hjälp av egna slutsatser som är förankrade i externa källor som fördjupar diskussionen. Glöm inte att motivera ditt val av källor med ett källkritiskt resonemang i slutet av ditt svar.
 
 
 
 
 
 

Svara Avbryt
Close