0 svar
31 visningar
CsharpStudent är nöjd med hjälpen
CsharpStudent 30
Postad: 17 dec 2021 19:20 Redigerad: 17 dec 2021 19:23

Skriver ut titel x3

Hittade felet när jag la upp den här. En for loop för mycket och därav loopar den titel 3 gånger

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bloggen
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Deklarerar en lista innehållande array
      //Initiering av array som innehåller 3 element
      List<String[]> MinBlogg = new List<String[]>(); 
       String[] Inlägg = new String[3];

      //Deklarerar en bool som är true
      bool IsRunning = true;

      
      
     

      //Vill bara att text ska skrivas ut en gång och sätter den utanför loop
      //n för ny rad, t för tabb
      Console.WriteLine("\n\tVälkommen! ");
      
      //Deklarerar en int för menyval
      int MenyVal;

      //SÅ LÄNGE bool är true kommer while loop fortsätta
      while (IsRunning)
      {

        //n för ny rad, t för tabb
        //Den här texten skrivs ut som menyval
        Console.WriteLine("\n\tGör ett val 1-5: ");
        Console.WriteLine("\n\t[1]Skapa ett inlägg");
        Console.WriteLine("\t[2]Visa sparade inlägg");
        Console.WriteLine("\t[3]Sök bland inlägg");
        Console.WriteLine("\t[4]Radera inlägg");
        Console.WriteLine("\t[5]Avsluta programmet");

        //Deklarerar en if
        //TryParse för att program ej ska krascha. TryParse returnerar true om TryParse lyckas
        if (Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out MenyVal))
        {
        
        }

        else
        {
          //ANNARS om TryParse inte lyckas, skriver programmet ut text nedan
          Console.WriteLine("\tNågon blev fel! Vänligen skriv en siffra 1-5");
        }
        //Deklarerar en switch för menyVal
        switch (MenyVal)
        {
          case 1:
            //Skapar array/vektor för varje inlägg
            //Deklarerar en for loop som loopar innehåll minst en gång
            string[] logg = new string[3]; 
            for (int i = 0; i < logg.Length; i++)

            
              //Sparar titel i index 0 (första elementet)
              Console.Write("\tAnge en titel för ditt inlägg: ");
              Inlägg[0] = Console.ReadLine();

              //sparar inlägget i index 1 (andra elementet)
              Console.WriteLine("Skriv ditt inlägg:");
              Inlägg[1] = Console.ReadLine();


              //sparar tiden i index 2 (tredje elementet)
              Inlägg[2] = DateTime.Now.ToString();

              MinBlogg.Add(Inlägg);//sparar inlägget i loggboken
              Console.WriteLine("Ditt inlägg är nu sparat!");//och skriver ut att det är gjort
            
            break;

          case 2:
            Console.WriteLine("\n Nedan är dina skrivna inlägg:\n");
            Console.WriteLine("\n\t-------------------\n\t"); // Gör det trevligare för användaren att läsa
            foreach (string[] inlägg in MinBlogg)
            {

              Console.WriteLine("\n Puplicerat: " + inlägg[2] + " \n Titel - " + inlägg[0] + " \n Inlägg - " + inlägg[1] + "\n"); //Ut skrift av användarens inlägg

            }

            break;
Svara Avbryt
Close